Välkommen till Svensk Golfs drivertest 2024. Längst ner hittar du länkar till årets kategorier. Foto: Svensk Golf

Utrustningstest

Drivertest 2024 – årets hetaste nyheter

Lågspinnande längdmaskiner eller superhjälpande slicemildrare. Oavsett vilken typ av driver du kommer att spana lite extra noga efter bland årets nyheter så har vår panel provslagit och betygsatt modellen.

Text: Svensk Golf • 2024-02-05 Uppdaterad 2024-02-05

Vilken typ av driver passar bäst för dig?
Det är egentligen den viktigaste frågan att bena ut innan du börjar kasta drömska blickar mot några av årets nya modeller.

Vårt test är uppdelat i tre övergripande kategorier som hänvisar till vilken typ av spelare tillverkaren har skapat drivern för. I testet ställs därför modellerna endast mot varandra i respektive kategori, med hänsyn till de grundläggande skillnaderna i hur en lågspinnande tourdriver och e hyperförlåtande antislice-driver ska prestera.

De tre kategorierna presenteras mer ingående i testets olika delar, men i regel kan man säga att de olika typerna av drivers vänder sig till dessa typer av golfare:

Förlåtande drivers:

Du som har en något varierande träffbild på träffytan och därför behöver lite hjälp med att minska avvikelserna i bollhastighet, utgångsvinkel och bollens spinn.

Tourdrivers:

Du som har något högre hastighet på klubbhuvudet och helst vill slå dina drivar med lägre spinn för att kunna få ut så mycket längd som möjligt.

Draw- och antislice-drivers:

Du har inte den allra högsta hastigheten på klubbhuvudet eller slaghöjden, men brottas med en jobbig sliceskruv från tee som både medför problem med tappad längd och kontroll.

Vilken kategori känner du dig själv mest hemma i? Med svaret på denna fråga som primär vägledning är det sedan bara att låta våra testresultat och omdömen ge dig en knuff i rätt riktning mot det urval av drivers som du själv bör prova och ställa mot varandra.

Helst av allt rekommenderar vi att du testslår ihop med en kvalificerad utprovare som ser till att modellen som fungerar allra bäst också får ett skaft som verkligen passar för din svingrörelse.

SÅ LÄSER DU TESTET

För varje driver ger vi en kort summering av den mest intressanta nya teknologi som finns i modellen. Därefter får du under rubriken ”Svensk Golf säger” testredaktionen samlade omdöme om klubban. Det här omdömet baseras på de insikter vi fått från vår testpanel samt den TrackMan-data vi har analyserat.
Slutligen ger vi också under rubriken ”För vem?” vägledning kring vilka spelare som drivern kommer att passa bäst för. Även där spelar insikterna från TrackMan-datan stor roll.

VAD SÄTTER VI BETYG PÅ?

Testpanelen har lämnat individuella omdömen inom följande områden, som också kompletteras med analys av TrackMans uppmätta data från slagen.

  • Förlåtande: Upplever du att klubban är lätt att slå med? Får du en konsekvent bra bollflykt? Hur grova/bestraffande blir dina missar?
  • Kontroll: Används för drivers i kategorin Tourdrivers. Får du en konsekvent och bra bollflykt? Hur upplevs graden av formbarhet?
  • Träffkänsla: Hur upplever du ljudet i träffen? Hur känns träffen i händerna?

FINNS ALLA DRIVERS PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN MED I TESTET?

Nej. Vi har valt att fokusera på de drivers som lanserats efter föregående års test och inför säsongen 2024. För omdömen om modeller som lever kvar från fjolårets säsong hänvisar vi till den här artikeln på svenskgolf.se där föregående test finns att läsa. Renodlade dammodeller kommer att testas separat och med en specifik panel, för att säkerställa rättvisande testdata för dessa klubbor.

TESTET GENOMFÖRDES INOMHUS

Vi har åter ockuperat den högklassiga utprovningsstudion i Dormys varuhus i Barkarby utanför Stockholm. Varje slag i testet har fångats av en TrackMan 4 och gett oss utförlig data om klubbans prestanda. Vår blandade panel är stommen i våra utrustningstest där spelare med handicap från 1 till 10 och svinghastigheter från 87 till 109 mph, vilket innebär slaglängder mellan 190 och 265 meter.

HAR ALLA SPELARE SLAGIT ALLA KLUBBOR?

Nej. I regel låter vi spelarna testa klubbor ur de kategorier som vänder sig mot deras spelnivå och hastighet i klubbhuvud och boll. Vid behov gör vi dock avsteg från detta och breddar underlaget med spelare utanför den ordinarie panelen för att samla in specifik data om hur en viss klubba kan reagera sett till önskad skruv, höjd eller hastighet. Denna data används endast för bedömning och påverkar ej betyg för längd och/eller kontroll.

OM MÄTDATAN

Vi har använt oss av TrackMan 4 i testet. Med hjälp av avancerad radarteknologi, som ursprungligen användes inom det militära, kombinerat med höghastighetskamera, mäter TrackManenheten hur klubban svingas samt bollens hela flykt och samlar in fler än 25 intressanta värden. Bland annat bollhastighet, spinntal, utgångsvinkel, landningsvinkel, carrylängd och totallängd. Datan har samlats in med Titleist ProV1 RCT, en boll som är optimerad för radarbaserad launchmonitormätning inomhus.

STORT TACK TILL Dormy!

Vi vill rikta ett genuint tack till teamet på Dormys varuhus i Barkarby, som servat oss med gott kaffe och inte minst låtit oss låna deras fina testcenter under en vecka i januari.

Panelen

Linn Andersson
HANDICAP 1
SVINGHASTIGHET 87–91 mph

Olof Åsgård
HANDICAP 10
SVINGHASTIGHET 105–109 mph

Ola Borggren
HANDICAP 9
SVINGHASTIGHET 100–104 mph

Jonny Bygdeman
HANDICAP 10
SVINGHASTIGHET 93–97 mph

Jonas Fahlman
HANDICAP 2
SVINGHASTIGHET 102–106 mph

Eric Franzén
HANDICAP 8
SVINGHASTIGHET 96–100 mph

Drivertest 2024:

Läs också:


Text: Svensk Golf • 2024-02-05
UtrustningDrivertestDrivertest 2024Svensk Golf testarTestUtrustning
Rulla till toppen