Cobra Darkspeed Max.

Utrustningstest

Drivertest 2024 – Drawdrivers

Inget botemedel mot slicen men viktningen i dessa klubbhuvuden mildrar definitivt mängden utåtskruv från tee.

Text: Svensk Golf • 2024-02-05 Uppdaterad 2024-02-05

Drawfrämjande drivers är inte den slutgiltiga lösningen på medelgolfarens vildaste sliceproblem. Men det är modeller som kan göra golfen enklare och roligare för rätt typ av spelare, genom att ge mer längd och stabilitet från tee. Ett vanligt kännetecken är att huvudet har en viktning som är mer positionerad mot hälen, vilket hjälper dig att stänga träffytan lättare. Ibland är också huvudet lite mer stängt redan i uppställningen, även om det idag börjar komma fler neutrala alternativ som lockar in fler golfare i draw-kategorin. Många av modellerna är också utformade för att ge lite extra hjälp med höjd och längd. I renodlade antislice-drivers förstärks dessa egenskaper med kraftigare offset och lättviktssdesign på skaft, huvud och grepp.

Callaway Big Bertha

Pris: 5 999 kr.
Loft: 10,5 och 12,5.
Justerbar: Loft och lievinkel.

Ett huvud där Callaway tar ett något annorlunda grepp när det gäller att mildra medelgolfarens sliceskruv. Vid sidan av den sedvanliga viktningen i hälen har också tyngdpunkten flyttats framåt i huvudet för att minska de höga spinntalen som följer med en slice. De lägre spinntalen pareras med en AI-designad träffyta som förstärker huvudets förlåtande egenskaper, inte minst för träffar som drar mer mot häl eller tå.

Svensk Golf säger: En total slicedödare? Nja, vi ser absolut att huvudets konstruktion tyglar den förödande skruven och ger en mer hanterbar bollbana. Har en stor och utdragen träffyta som hamnar i blickfånget på ett förtroendeingivande vis när den linjeras upp bakom bollen. Där är det också tydligt att huvudet har en mer upprätt lievinkel, vilket inte är ovanligt för denna typ av drivers. Bollflykten hålls relativt hög trots den framåtpositionerade viktningen, vilket kan hjälpa vissa spelare att öka på totallängden. Träffkänslan framstår som aningen anonym i panelens händer, vilket kan vara en eftergift kopplad till huvudets spelvänliga lättviktsdesign.

För vem: Har helt klart skapats med medelgolfaren i åtanke. Kan tack vare sin lätta totalvikt även ge en del extra hjälp till de med något lägre hastighet i svingen.

Plus:
→ En antislice-lösning som fungerar i rätt spelares händer.
→ Ett huvud som ger mycket stabilitet.

Minus:
→ Kan ge något kortare carry för
vissa i och med mindre spinntal.

TOPPVAL TOTALT OCH TRÄFFKÄNSLA:

Callaway Paradym Ai Smoke Max D

Pris: 5 999 kr.
Loft: 10,5 och 12,5.
Justerbar: Loft och lievinkel.

”KÄNNER DIREKT HUR HÄRLIGT DEN TRYCKER TILL NÄR MAN KOMMER IN I SWEETSPOT.”

Johnny Bygdeman, hcp 10 , Paradym Ai Smoke Max D

Uppföljaren till fjolårets drawfrämjande Paradym X anländer med samma typ av AIdesignade träffyta som vi hittar på seriens övriga huvuden. I detta fall har Callaways insamlade data från över en kvarts miljon svingar resulterat i att AI Smart Face-ytan optimerats för spelare som primärt kommer in mot bollen i en nedåtgående rörelse (negativ attackvinkel) ihop med ett öppet huvud. Ja, samt med sliceskruvens karaktäristiska svingspår som löper utifrån och in.

Svensk Golf säger: Vår TrackMan-data talar sitt tydliga språk. Detta är ett av marknadens mest mångsidiga drawhuvuden, sett till hur många spelare som potentiellt sett kan ha Max D i bagen. Något som till stor del beror på den jämna och inte alltför höga spinn som modellen levererar till panelen, ihop med den höga utgångsvinkel som främjas. Graden av slicemildring är märkbar, och för många av oss känns detta som ett pålitligt huvud när en sida av banan bara måste elimineras. Träffkänslan är kraftfull och propert tillbakahållen, men saknar, likt övriga Ai-Smoke-modeller, den sista promillen av distinkt respons som föregångaren imponerade med.

För vem: Från medelgolfare med runt 80 mph i hastighet på klubbhuvudet till tourspelare som danske Jeff Winther. Det här är ett drawhuvud som tilltalar många.

Plus:
→ Ger en hög och drawpräglad bollflykt utan att du dränks i spinn.
→ Väldigt stabil i graden av slicemildring.

Minus:
→ Träffkänslan är mycket bra, fast når inte hela vägen upp till höjderna hos förra generationen av Paradym.

TOPPVAL TOTALT, LÄNGD OCH TRÄFFKÄNSLA:

Cobra Darkspeed Max

Pris: 5 999 kr.
Loft: 9, 10,5 och 12 .
Justerbar: Loft, lievinkel och tyngdpunkt.

”ETT SNYGGT OCH VÄLDIGT FÖRLÅTANDE HUVUD MED SKÖN KÄNSLA.”

Jonas Fahlman, hcp 2, om Darkspeed Max

Bygger på samma grundkonstruktion som övriga modeller i Darkspeed-serien, med uppdaterad intern viktstruktur samt träffyta som designats i varierande tjocklek för att minska avvikelser i spinn- och bollhastighet vid träffar utanför huvudets absoluta mitt. Huvudet är dock mer utdraget i denna modell, samt att de utbytbara viktportarna endast finns i bak- och hälparti.

Svensk Golf säger: Panelen noterar gillande hur Darkspeed Max begåvats med en neutral framtoning bakom bollen, utan tendenser till att ge ett stängt intryck. När tolvgramsvikten sitter i hälpartiet är det en markant drawfrämjande bollflykt som mäts upp av TrackMan, samtidigt som huvudet också erbjuder en godkänd grad av stabilitet. Spinntalen är något högre än i övriga Darkspeed-huvuden, vilket gör modellen mer välkomnande för medelgolfare med aningen lägre hastigheter.

För vem: Medelgolfare eller något bättre spelare som gärna mildrar sin slice eller stärker drawtendenserna i bollflykten.

Plus:
→ Ger påtaglig hjälp med att räta ut bollflykten och mildra en slice.
→ Dämpad och distinkt träffkänsla.

Minus:
→ Lite för krävande för spelaren som behöver mycket hjälpande egenskaper.

Cleveland Launcher XL 2 Draw

Pris: 5 499 kr.
Loft: 9, 10,5 och 12.
Justerbar: Loft och lievinkel.

När Cleveland uppdaterar Launcher XL-familjen har drawmodellen begåvats med en lättare totalvikt än standardhuvudet. Den har en hälviktad konstruktion och ett något stängt huvud för att hjälpa spelaren att dämpa sin slice, samtidigt som viktfördelningen också uppdaterats för att säkra en tydligare stabilitet i form av högre MOI-värden.

Svensk Golf säger: Det svarta och utdragna huvudet har en form som ingjuter självförtroende, utan att kännas forcerat stort. Panelen får överlag högre spinntal och något kortare längder än med XL 2-huvudet, men belönas med en design som är mer hjälpande och spelbar för många där ute. Det drawfrämjande anslaget är tydligt och även om den inte ger den allra mest slicemildrande hjälpen är modellens stabila värden lovvärda. Liksom hos syskonmodellen uppfattas titanhuvudets ljud som något högt av panelen.

För vem: Medelgolfare som gärna vill ha lite hjälp med längd och stabilitet. För många kan detta bli en instegsmodell som går att utvecklas med.

Plus:
→ Levererar bra värden sett till längd och stabilitet.
→ Snygg form på huvudet.

Minus:
→ Det höga ljudet i träffen smeker inte direkt trumhinnorna.

TOPPVAL DRAWHJÄLP:

Cobra Air-X

Pris: 4000 kr.
Loft: 10,5 och 11,5.

Den nya generationen av Cobras superförlåtande drivermodell införlivar den AI-designade H.O.T. Face-träffytan i huvudet. Detta är en utpräglad antislice- driver som utformats med markant offset och hälviktning för att hjälpa spelaren räta ut sina slag. Huvud, skaft och grepp är också av lättviktstyp för att skapa mer fart och höjd i slagen hos den primära målgruppen för modellen.

Svensk Golf säger: Det är tydligt vilka spelare Cobra vill nå fram till med Air-X, och de löser uppgiften bra. Även om offset-vinkeln hamnar i blickfånget när klubban linjeras upp, lyckas man mildra det visuella intrycket genom huvudets genomtänkta utseende och form. Air-X utmärker sig främst när det gäller att ge hjälp med höjden och främja en drawskruv eller dämpa en slice, vilket panelens uppmätta slag visar. Träffkänslan har tagit ett kliv framåt jämfört med föregående generation, men är fortfarande på behörigt avstånd från toppskiktet.

För vem: Spelare med lägre svinghastighet som kämpar med en jobbig slice.

Plus:
→ Prisvänlig, men en stark renodlad antislice-driver.
→ Den hjälpande lättviktsdesignen hittar rakt in i målgruppen.

Minus:
→ Träffkänslan är aningen ihålig och saknar respons.

BETYG DRAWDRIVERS

Totalt

→ Callaway Paradym Ai Smoke Max D ……..27,7
→ Cobra Darkspeed Max …………………………27,7
→ Callaway Big Bertha …………………………..26,5
→ Cleveland Launcher XL 2 Draw ……………26,0
→ Cobra Air-X ……………………………………….25,8

Längd

→ Cobra Darkspeed Max …………………………..9,1
→ Callaway Paradym Ai Smoke Max D ………9,0
→ Cleveland Launcher XL 2 Draw ……………..8,8
→ Callaway Big Bertha ……………………………. 8,7
→ Cobra Air-X …………………………………………8,3

Förlåtande egenskaper/drawhjälp

→ Cobra Air-X …………………………………………9,5
→ Callaway Paradym Ai Smoke Max D ………9,3
→ Cobra Darkspeed Max …………………………. 9,2
→ Callaway Big Bertha ……………………………..9,1
→ Cleveland Launcher XL 2 Draw ……………..9,0

Träffkänsla

→ Cobra Darkspeed Max ………………………….9,4
→ Callaway Paradym Ai Smoke Max D ………9,4
→ Callaway Big Bertha ……………………………. 8,7
→ Cleveland Launcher XL Draw ………………..8,2
→ Cobra Air-X …………………………………………8,0

Drivertest 2024:


Text: Svensk Golf • 2024-02-05
UtrustningDrawdriversDriversDrivertestDrivertest 2024Utrustning
Scroll to Top