Som formen på huvudet antyder är Halo XL Full-Face främst skapade för de som vill mycket hjälp med höjd och hastighet.

Nyskapande hybridjärn från Cleveland

Halo Full-Face XL är första järnmodellen med heltäckande skåror på träffytan.

Text: Eric Franzén • 2024-01-15 Uppdaterad 2024-01-15

Cleveland Golf har under de senaste åren renodlat sitt utbud för att främst fokusera på spelförbättrande klubbor, riktade mot medelgolfaren. Bolagets järnfamilj har inte utgjort något undantag från denna inriktning och har närmast bestått av spelvänliga Launcher XL-järn samt de superförlåtande hybridjärnen Launcher XL Halo. Denna serie luckras nu upp en aning när 2024 års nya järnmodeller från Cleveland presenteras.

ZipCore XL är ett spelförbättrande distansjärn med typiskt starka loft. Medan de längre järnen har utformats för att utvinna så mycket längd som möjligt, har järnåtta till sandwedge skapats med en tydligare tonvikt på kontroll. I just de korta järnen och wedgar har man nu tillämpat den ZipCore-lösning som vi tidigare sett i Clevelands wedgar, vilken understödjer att tyndpunkten centreras vid träffpunkten, för jämnare utgångsvinkel, spinntal och bollhastighet. Bekant från Clevelands wedgar är också Hydra Zip-lösningen, vars blästrade och laserfrästa system av linjer ska ge hjälp med ökad spinn i de längre järnen samt mer precis kontroll på spinntalen i högre.

Järn fyra till järn sju innehåller också den Mainframe-teknologi som återfinns i syskonbolaget Srixons järn där baksidan utrustats med olika kanaler och hålrum för att öka träffytans flexande egenskaper.

ZipCore XL finns i butik från den 17 februari. Standardskaft är KBS Tour lite 110 gram, UST Helium Nanocore 60 (grafit) samt UST Nanocore 50 för damversionen. Priset ligger på 9 499 kronor för 6-PW med grafitskaft samt 9 999 kronor för 5-PW med stålskaft.

Halo XL Full-Face är marknadens första hybridjärn med heltäckande skåror på träffytan, alltså som löper ut över hela tåpartiet. Något som är vanligt att tillämpa på wedgar och här medför att bladets primära träffzon har utökats med 20 procent jämfört med föregående version. Setet skiftar mellan tre olika sultyper där GlideTail underlättar turfkontakten för de lägre järnen, medan mellanjärnen har utrustats med en V-formad sula för renare kontakt. I kortare järnen och wedgarna väntar en tredelad sula som främst har utformats för att ge mer hjälp vid närspels- och bunkerslag. I klubbornas greppände finns också en motbalanserande 8-gramsvikt som ska hjälpa spelaren mot en jämnare rörelse med ökad balans.

Halo XL Full-Face finns i butik från den 17 februari. Standardskaft är KBS Tour lite 110 gram, UST Helium Nanocore 60 (grafit) samt UST Nanocore 50 för damversionen. Priset landar på 9 499 kronor för 6-PW med grafitskaft samt 9 999 kronor för 5-PW med stålskaft.


Text: Eric Franzén • 2024-01-15
UtrustningCleveland/SrixonJärnJärnklubborUtrustning
Rulla till toppen