Förlåtande Cobra Darkspeed.

Järntest 2024 – Förlåtande och Superförlåtande

Stora hjälpande klubbhuvuden fyllda med teknologi som ska göra det enkelt att få iväg bollen.

Text: Svensk Golf • 2024-03-29 Uppdaterad 2024-03-29

Järntest 2024:

FÖRLÅTANDE

Här samlas järnklubbor med en hög grad av spelförbättrande egenskaper. Huvudena är av större storlek, men inte lika stora som i den superlättspelade kategorin, och har i många fall en utdragen profil med väl tilltagen längd på bladet. Några av modellerna kan vara ett utmärkt val för nyare golfare, medan de med en något större betoning på kontroll i de 
kortare järnen kan spelas hela vägen ner till hyfsat låga singel-
handicap.

Callaway Paradym Ai-Smoke

Toppval Träffkänsla!

Pris: 10 499 kr (6 järn med stålskaft)
Loft: J7/PW 28°/42°

Ett distansjärn av förlåtande karaktär som främst skapats för spelare med medelgod hastighet på klubbhuvudet och uppåt, där träffytans Ai-baserade design optimerats för att ge målgruppen full utväxling av modellens kraftfulla loft. Från järnnio och nedåt är skaften en dryg halv tum längre för att addera ytterligare fart.  


Svensk Golf säger: Jodå, detta är ett järn som presterar oerhörda längder för panelen, till stor del tack vare sina låga loft och något längre skaft. Spinntalen kryper givetvis ned en aning i den heta bollflykt som präglar modellen, vilket påverkar längdkontrollen in mot greenerna om du inte har farten för att generera en riktigt hög bollbana. Plus i kanten för huvudets medryckande träffkänsla, som hör till det bättre vi testat i kategorin. Finns också tillgänglig i svagloftat HL-utförande samt i lättviktsversionen Max Fast.

Plus:

Explosiv och riklig träffkänsla

Mätdatan understödjer att träffytan mildrar effekterna när vi letar oss utåt häl- och tåpartiet

Minus:

Bollflyktens heta karaktär lär uppskattas av många, men ger också någon grad mindre kontroll

PING G730

Toppval Förlåtande!

Pris: 14 369 kr (6 järn med stålskaft)
Loft: J7/PW 28°/40°

Dags att välkomna en ny generation av den spelförbättrande G-seriens mest förlåtande modell. Huvudet är något större än på syskonmodellen G430 där den utdragna profilen kompletteras av en bred sula av generös och hjälpande karaktär. Den låga tyngdpunkten gör sitt för att ge mycket höjd medan bollhastigheten pressas upp av den värmebehandlade tunna träffytan. 


Svensk Golf säger: G730 vänder sig rakt av till den som föredrar ett huvud med rejäl topplinje samt se en inbjudande bred träffyta torna upp sig bakom bollen. Ger mycket stabilitet sett till riktningen och 
lyfter mätdatan med ett prydligt begränsat spridningsmönster. De starka loften medför något mindre längdkontroll från den heta bollflykten, vilket inte lär överskugga den påfallande hjälpen med längd och höjd som modellens primära målgrupp eftersöker.

Plus:

Väldigt förtroendeingivande klubbhuvud i händerna på rätt typ av spelare

Bra hjälp med att addera höjd i bollflykten

Minus:

Kan stundtals ge ett rätt högt ljud i träffen

Cobra Darkspeed

Toppval Bollhastighet!

Pris: 8 499 kr (6 järn med stålskaft)
Loft: J7/PW 27°/42°

Bygger på en ihålig konstruktion, med ett skuminlägg som skapats för att förfina ljud och träffkänsla. PWR-bridge-vikten återfinns nu baktill i huvudet, där den understödjer den flexande träffytan, medan den vikt som frigjorts från det ihåliga chassit placerats lågt i det 
bakre partiet för att öka de förlåtande egenskaperna.

Svensk Golf säger: Ett förlåtande distansjärn, med extra stora huvuden. Det här är en järnklubba som producerar imponerande längd, vilket understöds av att huvudena har de lägsta loften i testet. Att bollflykten får mindre spinn kompenseras av den höjd som viktningen skjuter till, men för spelaren med låg fart i klubbhuvudet kan det bli aningen tufft att slå setets längre järn. Träffkänslan då? Det råder inga tvivel om den ihåliga konstruktionen, även om responsen från olika delar av bladet är god för denna typ av järn.

Plus:

Den som helst slår många järn från tee kommer att uppskatta den heta flykten

Huvudets svarta finish landar också bra bakom bollen

Minus:
De starka loften kan innebära en minskad grad av kontroll för vissa spelare 

TaylorMade Qi

Toppval Kategori & Förlåtande!

Pris: 12 399 kr (6 järn med stålskaft)
Loft: J7/PW 28°/43°

Ingenjörsteamet bakom Qi har haft tydligt fokus på att hjälpa modellens målgrupp att eliminera den alltför vanliga missen med för mycket fade- eller sliceskruv. Något man tacklat genom en omfattande helhetslösning där många TaylorMades existerande teknologier för träffytans design, viktpositionering och bollhastighet har tillämpats och optimerats individuellt för varje järn. 


Svensk Golf säger: Mycket av anslaget i den sobra och inbjudande designen känns igen från TaylorMades föregående Stealth-järn. Qi har dock en något tydligare tonvikt på stabilitet, vilket visas i panelens uppmätta spridningsbilder. Träffkänslan har en solid och tydlig botten, men hade lyfts ytterligare av någon grad mjukhet till. Finns i en High Launch-version med svagare loft, som adderar mer spinn till modellens heta bollflykt.

Plus:

Ger en påfallande stabil bollflykt, sett till de starka loften

Har en tilltalande design bakom bollen, utan att vara kompakt

Minus:

Träffkänslan drar stundtals åt det lite hårdare hållet

Titleist T350

Toppval Kategori och Träffkänsla!

Pris: 13 999 kr (6 järn med stålskaft)
Loft: J7/PW 29°/43°

Ersättaren till T300 är ett spelförbättrande distansjärn som baseras på en ihålig grundkonstruktion. Huvudet har en något större profil än syskonet T200, som den uppdaterade Max Impact-teknologin delas med – som här dock placerats närmare mitten på den smidda träffytan.


Svensk Golf säger: Har i likhet med övriga järn i T-serien nu volframvikter införlivade i tå- och hälpartiet, vilket gett klara avtryck i modellens höjd och stabilitet. Sticker ut som ett av kategorins mångsidigare alternativ, med en träffkänsla som tagit ett steg åt rätt håll. Kan fånga in en bred skara av spelare även om de med riktigt låg hastighet kan begränsas något av de starka loften.

Plus:

Stabil, men ändå mångsidig

Träffkänsla med responsiva drag

Minus:

Pitchingwedge på 43 grader…

Cleveland ZipCore XL

Toppval Kategori, Träffkänsla & Förlåtande!

Pris: 9 999 kr (6 järn med stålskaft)

Medan setets längre järn har utformats för att utvinna så mycket längd som möjligt, har järnåtta till sandwedge skapats med en tydligare tonvikt på kontroll. I de korta järnen och wedgarna återfinns ZipCore-lösningen, som tidigare setts i Clevelands wedgar, vilken understödjer att tyndpunkten centreras vid träffpunkten, för jämnare utgångsvinkel, spinntal och bollhastighet. 


Svensk Golf säger: En förlåtande distansmodell med vissa drag från mer traditionella cavity-järn, där element från Srixons hyllade järn återanvänds. ZipCore XL är ett intressant tillskott i kategorin där den övertygande graden av kontroll och solida träffkänslan förtjänar att lyftas fram. Har potential att hamna i händerna på en något bredare skara av olika spelartyper.

Plus:

Mycket förlåtande, utan att bakbinda spelaren

Träffkänslan är relativt tydlig i sin respons

Minus:

Baksidans design får gärna tonas något ned till nästa generation

SUPERFÖRLÅTANDE

Vällkommen till kategorin med testets allra mest hjälpande modeller. I regel stora och utdragna klubbhuvuden med en låg tyngdpunkt, vilket ger spelaren mer höjd och ökad stabilitet i bollflykten – där modellernas höga tröghetsmoment (MOI-värde) ser till att du inte straffas för hårt i både längd och riktning när träffen sviktar. Samtidigt adderar de tunna 
träffytorna extra bollhastighet över en så stor del av bladet som möjligt. Det är inte heller ovanligt att skaft- och klubbhuvud är av lättviktskaraktär för att öka på hastighet och utgångsvinkel. Vår bedömning av kontroll baseras här till stor del på möjligheterna att använda klubborna i närspelet eller vid icke fulla slag.

Cleveland 
Halo XL Full Face

Toppval Hjälp med höjd!

Pris: 11 399 kr (6 järn med grafitskaft)
Loft: J7/PW 29°/43°

Marknadens första hybridjärn med heltäckande skåror på träffytan, vilka sträcker sig över hela tåpartiet. Setet erbjuder tre olika sultyper, där GlideTail underlättar markkontakten för de lägre järnen, medan mellanjärnen har en V-formad sula för renare kontakt. För kortare järn och wedgar finns en tredelad sula som främst designats för att bistå vid närspels- och bunkerslag.

Svensk Golf säger: Den som behöver mycket hjälp med att få fart och höjd i sina slag kommer definitivt att dra nytta av denna mycket förlåtande modell. Den har tagit ett stort steg framåt när det gäller träffkänslan, som är mer kraftfull och solid än tidigare generationer, tillsammans med huvudets välkomnande balans.

Plus:

Glänser verkligen när det gäller att leverera höjd och stabilitet.

Träffytans heltäckande skåror adderar självförtroende

Minus:

Huvudenas form kan upplevas som något begränsande i närspelet

Cobra Air-X

Toppval Antislice!

Pris: 6 499 kr (6 järn med grafitskaft)
Loft: J7/PW 30°/43,5°

En lättviktsmodell där hjälp med att skapa fart och räta ut sliceskruv står högt på agendan. Huvudena är utformade med en extra låg tyngdpunkt och inte alltför starka loft, vilket bidrar till ökad höjd i slaget.

Svensk Golf säger: Air X-serien är ett säkert val för den som söker en mer konventionell järnmodell med superförlåtande egenskaper, där tonvikten ligger på att ge hög och drawfärgad flykt med bra carry. Panelen noterar positivt att även träffar längre ned på bladet belönas med en hög utgångsvinkel samtidigt som sulan är snäll mot milda duffar. Ett prisvärt järnset som kan passa bra i bagen för exempelvis seniorer och nybörjare.

Plus:

Ett av marknadens mest hjälpande klubbhuvuden med konventionell form

Har en skön balans i klubbhuvudet, trots den utpräglade lättviktsdesignen

Minus:

Spridningen av setets olika loft har möjligen gett en väl stark pitchingwedge

Läs också:


Text: Svensk Golf • 2024-03-29
UtrustningJärnklubborJärntest 2024JernUtrrustningstestUtrustning
Rulla till toppen