Sweetspot vill att Konkurrensverket prövar Svenska Golfförbundets dominerande ställning. Förbundet svarar. Genrebild: Getty Images

Golfsverige

Efter Sweetspots klagomål – Svenska Golfförbundet svarar

Sweetspot lämnar in klagomål till Konkurrensverket gällande GIT. Svenska Golfförbundet svarar.

Text: Martin Strömberg • 2023-03-28 Uppdaterad 2023-03-28

Svenska techbolaget Sweetspot lämnade under måndagen in ett klagomål till Konkurrensverket gällande Svenska Golfförbundets IT-system GIT.
Klagomålet avser missbruk av dominerande ställning och Sweetspot anser att golfklubbarna inte själva kan välja vilket IT-system de vill använda.
– Vi ifrågasätter att det går till på det här sättet och om det verkligen är det bästa för golfens alla utövare. Det skulle vara intressant att få detta prövat, säger Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin i ett pressmeddelande.

Sweetspot grundades 2017 och erbjuder golfklubbar, spelare och andra aktörer ett affärssystem som bland annat innefattar bokningsflöden med prisalgoritmer, medlemskapsmoduler baserade på spelvärden, integrerat kassasystem samt CRM-system. Sweetspot anser att Svenska Golfförbundets agerande hindrar utvecklingen som golfen behöver och att det får negativa konsekvenser för såväl klubbarna som för golfkonsumenterna.
– Vi tycker det är problematiskt att SGF tvingar samtliga klubbar att betala för alla tjänster som förbundet erbjuder oavsett om dessa används. Våra kunder betalar idag för Sweetspot men även för bokningssystem från golfförbundet, det blir såklart begränsande för vår tillväxt att potentiella kunder får dubbla kostnader, menar Ahlin.

Tjänsten har idag 41 golfklubbar av totalt 450 i Sverige som kunder, vilka står för ungefär 70 av 600 banor.
– Vi har svårt att få tillgång till rätt tekniska lösningar från SGF såsom API-kopplingar för olika tjänster. Golfförbundets starka dominerande ställning gör det utmanande för alla externa bolag som vill utveckla och innovera branschen att få tillgång till rätt tekniskt stöd. SGF har genom sitt agerande försvårat för överlägsen teknologi att komma medlemsklubbar och svenska golfspelare till godo. Ska vi verkligen ha det så? Vi ställer oss frågan om vad som är bäst för svensk golf och därför lämnar vi in ett klagomål för att få detta prövat av Konkurrensverket.

Förbundet svarar

Svenska Golfförbundet har ännu inte sett någon anmälan men har läst utdrag ur Sweetspots pressmeddelande. Bo Bengtsson är biträdande Generalsekreterare och Stabschef på SGF och han väljer att kommentera citaten ur pressmeddelandet via mejl.
– SGF har alltid varit noga med att göra rätt och följa all relevant lagstiftning. Jag har personligen som ansvarig för juridiken inom SGF under många arbetat med just konkurrensrättsliga frågor och säkerställt att SGF inte missbrukar den dominerande ställning som ett idrottsförbund kan anses ha på vissa områden. Vi ser fram emot en eventuell juridisk prövning förutsatt att medlemsklubbarna vill det. I SGF:s värld är det nämligen alltid medlemsklubbarna som fattar de avgörande besluten, skriver Bengtsson i ett mejl till Svensk Golf.

Svensk Golfförbundet har haft ett flertal återkommande samtal och diskussioner med Sweetspot och menar att företaget inte förstår sammanhanget.
– Tyvärr har bolaget aldrig förstått SGF:s ställning och roll vilket avspeglas i den information som gick ut igår. SGF är ett idrotts- och medlemsförbund. Det är medlemsklubbarna – Sweetspots kunder – som återkommande sedan 2002 beslutat att utveckla GIT och att GIT ska finansieras av klubbarna gemensamt. Golfbolagen – också Sweetspots kunder – har frivilligt tecknat avtal med SGF om att använda och betala för GIT. Denna finansieringsmodell har tjänat Golfsverige väl och lett till att vi idag har ett eget mycket väl fungerande IT-stöd till minsta möjliga kostnad. SGF gör självfallet ingen egen vinst på GIT-verksamheten. Klubbarna ska enligt stadgarna använda medlems- och handicapmodulen i GIT. I övrigt står det fritt att till exempel välja ett annat bokningssystem. SGF jobbar nära branschen och har i många år haft ett nära samarbete med bolag som GolfBox, Players1st och DataTalks. Vi väljer alltid bra lösningar på marknaden framför att utveckla egen programvara. SGF har fört många samtal med Sweetspot som skulle kunna ha utmynnat i att byta bokningssystem från det egenutvecklade i GIT till Sweetspot. Vid en jämförelse har det inte handlat om den ”överlägsna teknologi” som nämns i anmälan, utan snarare ett annat förhållningssätt till hur golf ska prissättas. SGF har heller aldrig fått krav eller önskemål från klubbar som använt Sweetspot att byta teknik. Tvärtom har många klubbar återgått till att boka tider i GIT av tekniska skäl snarare än ekonomiska.

Upp till medlemmarna

På frågan om vad som är bäst för Golfsverige svarar SGF att det är upp till medlemmarna, golfklubbarna och att man naturligtvis är öppna för förändringar om det skulle önskas.
– Det är upp till medlemsklubbarna att bedöma detta. SGF:s uppdrag är att utveckla och förvalta GIT enligt klubbarnas övergripande beslut. Den klubb som har en annan lösning kan skriva en enkel motion till förbundsmötet. Om 51 % av distrikten och klubbarna röstar ja byter Golfsverige omgående till en annan lösning eller finansieringsmodell. Allt detta är basal och nödvändig kunskap och fakta för den som vill utveckla och sälja sina tjänster och produkter på golfmarknaden. Det går självklart att skapa en majoritet av klubbar för en förändring genom att tillhandahålla en tjänst eller produkt som är bättre än dagens GIT. Eller så väljer man att skapa sin egen bild av verkligheten och anklaga SGF för missbruk av dominerande ställning i syfte att själv få bli den ensamma aktören på marknaden och kontrollera betalflödena.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Martin Strömberg • 2023-03-28
NyheterGolfens IT-systemGolfsverigeNyheterSGFSvenska GolfförbundetSweetspot
Scroll to Top