Snart slut på värsta bläddrandet. Foto: Getty Images

Tournytt

Klart: Endast godkända greenböcker nästa år

Den nya lokala regeln träder i kraft nästa år och begränsar proffsens användning av avancerade green- och avståndsbäcker.

Text: Olof Åsgård • 2021-12-03

I onsdags beslutade USGA och R&A att införa en ny lokal regel MLR G-11 (Model local rule) som ger tävlingsarrangörer på elitnivå möjligheten att bara tillåta spelarna att använda godkända banguider under tävling.

Det gör att PGA Tour och andra stora golftourer kan anamma regeln i januari. Men det är bara på ”högsta tävlingsnivå” som MLR G-11 är tänkt att användas, menar USGA och R&A. Detta eftersom arrangörerna måste ha möjlighet att framställa och bistå spelarna med godkända böcker. 

Kval- eller amatörtävlingar som arrangeras av USGA kommer inte beröras och vanliga golfklubbar kan inte anamma regeln för sin bana eller klubbtävlingar. 

Syftet? Vad försvinner och vad ersätter?

Dagens avancerade greenböcker innehåller en total beskrivning av greenernas lutningar. Mätningarna genomförs med laser och ger datapunkter som det mänskliga ögat inte kan se. 
Det här anses ta bort spelarens och caddiens skickligheter och gör puttningen till ett kalkylerat moment i spelet där känslan och förmågan att läsa linjen försvinner. 
Därför kommer de nya, godkända böckerna bara innehålla ”generella angivelser om lutningar och andra bandelar”.

Svårt att komma runt

I den lokala regeln ingår också att spelaren inte får skriva ner anteckningar i samma utsträckning som tidigare. Anteckningar får bara göras av spelaren eller caddien och de får bara utgå från erfarenheter och observationer av hur bollen rullar, inte från egna eller andras avancerade mätningar. Så att kopiera en gammal greenbok har man inte mycket för.

PGA Tour och DP World Tour har för avsikt att använda MLR G-11 från januari. LPGA har inte tagit något beslut än och ska föra interna diskussioner och med spelare innan ett beslut tas.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:
Text: Olof Åsgård • 2021-12-03
TournyttR&ATournyttUSGA
Scroll to Top