Höststormen drog in och lämnade enorma spår efter sig. Trelleborgs GK knöt näven, började arbeta och hoppas kunna öppna 18 hål under påsken. Foto: Trelleborgs GK

Nyheter

Mot alla odds – Trelleborg ser fram mot påskpremiär

Alla 18 hålen på väg att öppnas. Klubben ser ljuset i tunneln efter höststormen.

Text: Tomas Hagfeldt • 2024-03-19 Uppdaterad 2024-03-19

Det har gått exakt fem månader sedan stormen Babet slog till med full kraft mot våra sydligaste kustlinjer.

Trelleborgs GK var golfklubben som drabbades hårdast.

– Vi såg förödelsen och har gått igenom en tid där enorma arbetsinsatser behövts göras, berättar Håkan Johansson, klubbchef.

– Men vi satte oss tidigt ned och skapade vår åtgärdsplan. Målsättningen var klar: vi ska ha alla 18 hålen öppna till påsken. Det kommer vi att lyckas med. Det är en härlig känsla att vara tacksam över.

Nästa målsättning?

– Att våra medlemmar och gäster får en positiv känsla när de kommer hit. Vår dedikerade banpersonal, övriga på klubben och ideella krafter har lagt ner massor av arbetstimmar och visat att det varit möjligt att återställa banan efter förstörelsen. Vi tror och hoppas att det kommer att märkas.

Håkan Johansson tillägger:

– Drömmen är ju att få höra kommentaren: ”Wow, har det verkligen varit en översvämning här? Vilket fantastiskt jobb ni har gjort.”

Tiden läker alla sår. Trelleborgs GK kan se ljuset i tunneln. Uttrycken blir givna inför säsongsstarten 2024.

Den 7 mars öppnades de första nio hålen med nyklippta greener. Öppningshålet hade fått en provisorisk tee uppe vid klubbhuset får att skydda banpersonalen i arbetet nere på den vänstra fairwaykanten. 

Under påskhelgen – skärtorsdag eller långfredag – hoppas klubben presentera sin återskapade 18-hålsbana.
Medlemmar, greenfeegäster och golfpaketsgäster på klubbens hotell på Stavstensudden kan åter njuta av spelet på den sydskånska links- och seasidebanan.

– De är välkomna till Trelleborg 2.0, säger Håkan Johansson med ett leende.
– Lika vackert som det kommer att vara i sommar, lika fult var det i vintras. Vårt unika läge vid havet kan vara till både vår fördel och nackdel.

Normalt är Trelleborg en bana där golfspelet kan pågå året runt, undantaget ett antal frost- och snödagar under de kallaste vinterveckorna. 

Men hösten 2023, fredagen den 20 oktober, nådde stormen Babet den skånska kusten. Vindstyrkor såsom 30 meter per sekund mättes. Fyra meter höga vågor slog upp mot stränderna. Havsvattennivån var 162 centimeter högre än normalt.

– Jag blickade ut genom panoramafönstren uppe vid klubbhuset och förstod snart att det inte fanns något vi kunde göra, berättar Håkan Johansson.

– Jag såg vatten, tång, grus, sten och bråte kastas upp från havet och över våra golfhål närmast strandkanten – hål 16, 17, 18, 10 och 1. Sedan svämmade Albäcksån borta vid hål 14 och 15 över. Det orsakade de största sjöarna ute på banan.

Anläggningens pumpstation förstördes. En kabelbrand stoppade elförsörjningen. Pumparna fick ingen ström, var under vatten och kunde inte drivas.

– Vi hade också haft en regnig höst. Banan var redan mättad. Det gick fort och mängder av vatten östes in över hela banan, från havet och upp till landsvägen, konstaterar Håkan Johansson.

Banan stängde och arbetet startade.

– I början handlade all fokus om att få bort allt material från de känsligaste ytorna intill havet, framför allt tees och greener. Inga maskiner kunde köras ut på banan. Personalen tog med sig krattor, räfsor och redskap för att göra röjarbetet med handkraft. Banan var ren några dagar innan jul, berättar Håkan Johansson.

Därefter drabbades banan av ytterligare två ”mindre” stormar med nya översvämningar som följd.

Nya pumpar hyrdes. Inhyrda grävmaskinister – med SE Jönssons Maskinstation som samordnare – skapade flera diken för en bättre avrinning.

– Våra dräneringsledningar var fulla av material och släppte inte igenom vattnet. Den tunga maskin som behövs har ännu inte kunnat användas. Det jobbet är en prioritet när ytorna åter blir torrare och hårdare, säger Håkan Johansson.

Inför säsongen har stödsådd och luftning av greener och tees varit högt prioriterad på åtgärdslistan. En yta av en hektar av sprutsåtts. Greener, tees och fairways har skurits för att ge gräset bästa möjligheter att växa. 

– När termometern visar tvåsiffrigt igen, över 10 grader, kommer det att gå fort. Större delen av banan har svämmats över av bräckt vatten från ån. De ytorna har redan blivit i spelbart skick. Flera av hålen ser idag ut som de gjorde innan stormen, konstaterar Håkan Johansson.

– I nuläget finns ett par mindre områden där man ännu kan se skador. På några platser hade tyvärr alger fått ligga kvar för länge. Till en början kommer vi att kunna lösa det med ett par droppzoner. Totalupplevelsen av spelet ska inte behöva bli lidande. Vi har också haft en regelbunden kommunikation med våra medlemmar och informerat våra första gäster.

Vilka lärdomar har ni fått av händelsen?

– Vi har hittat våra svagheter. Vår pumpstation ska inte drabbas på samma sätt igen. Våra dräneringar ska inte behöva bli igenfyllda igen. Vi bygger nu två nya broar på platser där de inte kan förstöras på samma sätt som när de blev fördärvade i höstas.

… och när nästa storm kommer?

– Förhoppningsvis dröjer det många år tills vi blir lika hårt drabbade igen. Förra gången var 1979. De högsta vågorna kan man inte värja sig emot. Vi kan arbeta för att plantera strandråg och andra plantor som binder samman massorna i strandskyddsområdet.

Det ekonomiska bakslaget är stort när anläggningen återställts och intäkter från greenfees, golfpaket och restaurang samtidigt uteblivit.

– Vi kan vara tacksamma för vår golfbaneförsäkring via Folksam. Utan den hade detta naturligtvis inte varit möjligt. Vi för just nu en dialog för att se vad ersättningsnivån kommer att stanna vid, säger Håkan Johansson.

– Men detta är ingen tragedi. Inget har hänt som gjort att vi tryckts ner i skorna. Katastrofen har hänt men vi har visat att vi klarat att återställa banan. Efter allt arbete vi lagt ner de senaste fem månaderna kommer vi att få se goda resultat, avslutar Håkan Johansson och ser fram emot påsken och en ny lång säsong på golfbanan vid havet.

Läs också:


Text: Tomas Hagfeldt • 2024-03-19
NyheterGolfsverigeNyheterTrelleborgs GK
Scroll to Top