Vad gäller om du träffar bollen i en provsving på fairway? Genrebild: Getty Images

Golfregler

Regelsituationen som misstolkas och diskuteras mest

Vår regelexpert reder ut vad som gäller när åsikterna är många och alla är säkra på sin sak.

Text: Svensk Golf • 2023-06-20 Uppdaterad 2023-06-20

Christina Rodman är förbundsdomare och mångårig regelexpert i Svensk Golf. Här reder hon ut en regelsituation som hon får många mejl om och som ofta leder till diskussion mellan spelare i sällskapet och där många har missuppfattat vad som gäller. 

Vad räknas som slag och vad är rubbad boll i vila? 

En spelare provsvingar intill bollen som ligger på spelfältet* och kommer då åt bollen som sticker iväg.

*allt utom tee, pliktområden, bunkrar och green.  

Vanligaste feltolkningarna: 

  • Det räknas som ett slag och bollen ska spelas där den ligger.
  • Det räknas inte som ett slag, men eftersom rubbningen var oavsiktlig ska ingen plikt utgå och bollen spelas som den ligger.
  • Det räknas inte som ett slag men eftersom rubbningen var oavsiktlig ska ingen plikt utgå men bollen måste återplaceras.

Experten reder ut: 

Spelaren har rubbat sin boll i vila och bollen måste återplaceras. Det har ingen betydelse om det var avsiktligt eller oavsiktligt. Spelaren får ett slags plikt. Om bollen inte återplaceras innan slaget så får spelaren istället två slags plikt.
Spelarna upplever ofta att denna regel är orättvis. Det vill säga att få plikt för något som inte var avsiktligt. ”Jag råkade ju bara komma åt bollen med klubban, det var ju inte menat att slå den!”

I definitionen på ett slag står det: Den framåtriktade rörelsen med klubban som görs för att slå bollen.

Men ett slag har inte utförts om spelaren:

  • under nersvingen bestämmer sig för att inte slå mot bollen och undviker att göra detta genom att avsiktligt stoppa klubbhuvudet innan det når bollen eller, om detta inte går, genom att avsiktligt missa bollen.
  • oavsiktligt träffar bollen vid en provsving eller vid förberedelsen för ett slag.

OBS! När det gäller rubbad boll rent allmänt så finns det flera undantag, exempelvis om du gör en provputt (eller på annat sätt rubbar bollen) när bollen är på green, då slipper du plikt om det sker oavsiktligt. Men i samtliga fall av rubbad boll ska bollen återplaceras och om det inte görs får spelaren den allmänna plikten (två slags plikt alternativt förlorat hål i match). 

BONUS ”Jag dömer ut den”

En annan situation som ofta uppstår men som är helt fel är när en spelare slår sin boll mot ett dåligt område och sedan slår en provisorisk boll (och meddelar att bollen är provisorisk innan den slås).

Det slaget blir jättebra och spelaren vill därför inte hitta den första bollen och säger ”jag dömer ut den” och tror att det betyder att den bollen är borta oavsett om den hittas i tid.

Experten: Du kan aldrig med ord ”ta bort” en boll. Om du däremot glömmer att meddela att nästa boll är provisorisk innan du slår den, så har du satt en ny boll i spel med ett slags plikt. Du kan inte säga att en boll är provisorisk efter att du slagit iväg den.


Text: Svensk Golf • 2023-06-20
SpelaChristina RodmanGolfreglerReglerSpela
Rulla till toppen