GENREBILD. Flera klubbchefer runtom i landet är missnöjda med Svenska Golfförbundets hantering av övergången till nya världshandicapsystemet. Foto: Getty Images

Handicapsystemet

Klubbar riktar kritik mot förbundet: “Det är häpnadsväckande”

Övergången till världshandicapsystemet har drabbats av flera tekniska problem och den senaste veckan har systemet varit nedstängt. Flera klubbchefer är missnöjda med förbundets hantering av handicapsystemet.

Text: Jesper Johansson • 2020-04-24

Under 2020 har det nya världshandicapsystemet rullats ut i golfvärlden. De tidigare sex stora handicapsystemen runt om i världen har samlats under ett och samma system.
Initiativtagare var golfens två stora regelorgan The R&A och USGA och arbetet inleddes för drygt fem år sedan.

I Sverige introducerades det nya världshandicapsystemet den 1 mars. För en del av Sveriges golfare gick det redan då att logga in på Min Golf för att se sin nya världshandicap. Svenska Golfförbundet kommunicerade dock att allas handicapsiffror var preliminära fram till den 5 mars då handicapmodulen i Min Golf uppdaterats så att det skulle bli tydligt hur systemet räknat ut varje spelare nya världshandicap.Den tidiga våren har lett till ovanligt mycket spel hittills i år och många handicapronder har registrerats.
Övergången till det nya handicapsystemet har dock inte varit problemfri.

I och med bytet till det nya systemet är det flera svenska golfare som haft problem med sin handicap. Under de senaste två månaderna har Svensk Golfs redaktion fått många mejl, samtal och kommentarer från läsare som berättat om allt från felaktiga handicapsiffror till problem med att registrera ronder eller att handicapen inte justerats trots att ronder registrerats.

Sedan Svensk Golf publicerade nyheten om att Svenska Golfförbundet skulle stänga ner handicapsystemet på Facebook har nyheten i skrivande stund setts av över 58 000 personer och kommentarstråden fyllts med över 150 kommentarer.
Reaktionerna har varit spridda.

”Pinsamt är ordet, så lång förberedelsetid och detta blir resultatet??”, skriver Kjell.
”Med facit i hand skulle man kanske gjort som några andra länder vänta till 2021 med införandet.”, skriver Kim.
”Allt kommer bli bra! Ut och njut!”, kommenterar Erik.
”Det är väl som mycket annat i dessa tider Större o större datasystem som inte fungerar…”, säger Gertrud.
”Ge det en chans! Alla system har buggar i början, alla systembyten sänker prestandan i början. Vi har bara haft det i drygt en månad. Det kommer att bli bra! ”, kommenterar Björn.

15 000 golfare fick felaktig handicap

Även Svenska Golfförbundet, som ansvarar för Min Golf, GIT- och handicapsystemet, har märkt av dessa problem.
Den 17 april tvingades de att helt stänga ner handicapsystemet, så att inga nya ronder kunde registreras, för att försöka komma tillrätta med problemen.
– Det är vissa golfare som tyvärr fått en felaktig handicap och det är i Min Golf detta syns. De siffror vi har visar på runt 15 000 spelare. En kombination av nya system och tekniklösningar tillsammans med högt speltryck för denna årstid har dessvärre gett driftstörningar. Vi har jobbat med frågan sedan starten för några veckor sedan och vidtar nu ytterligare åtgärder, sa Ove Ellemark, kommunikationschef på SGF till Svensk Golf.

Systemet skulle enligt förbundet öppna upp igen under torsdagen den 23 april, men testandet drog ut på tiden.
På förmiddagen fredagen den 24 april öppnades systemet på nytt.

Svensk Golf har talat med ett flertal golfklubbar runtom i Sverige och från klubbchefshåll finns en hel del missnöje med hur övergången till världshandicapsystemet har skötts. Alla klubbchefer vi har pratat med vittnar om en stor mängd frågor och frustration bland sina medlemmar.

Johan Hinton, vd på Hintons Golf AB med tre banor i Malmöområdet, säger så här till Svensk Golf.
– GIT har varit en lekstuga sedan 1 mars. Spelare har fått märkliga handicap, andra har inte kunnat registrera sina ronder och så vidare. Att man har släppt en sådan produkt till allmänheten när man haft 2–3 år på sig att få fram den, det är häpnadsväckande.

Ett annat bekymmer som uppstått i och med det nya världshandicapet är att klubbarna inte har kunnat korrigera sina medlemmars handicap. Det har skapat jobbiga situationer då spelare som fått fel handicap inte kunnat boka starttider.
– Vi hade en medlem med handicap runt 22 som helt plötsligt hade 99 i handicap. Det gjorde att han inte kunde boka in några golfronder och det fanns inget sätt för oss att korrigera detta. Det slutade med att han hotade att lämna klubben tillsammans med sin fru, säger en annan klubbchef, som vill vara anonym.

– Våra medlemmar kan inte registrera sina ronder och det finns inget vi som klubb kan göra. En annan grej som varit problematisk är att spelarna inte kan få mejl av oss genom GIT, vilket vi kunnat tidigare och skickat rätt så friskt. När det varit frostmorgnar och liknande. Och ibland har vi flyttat spelare från en tvåboll till en fyrboll. Men så får dem det mejlet några timmar efter att ronden spelats. Folk blir tokiga, säger en tredje klubbchef, som också vill vara anonym.

Så här svarar Svenska Golfförbundet

Svensk Golf ställde bland annat följande frågor till Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Klubbchefer riktar kritik mot lanseringen av världshandicapsystemet och de problem som detta medfört för deras medlemmarhur bemöter ni den kritiken?
Var befinner ni er med lagningen av handicapmodulen?
Vad är det som har orsakat de problem som upplevts de senaste två månaderna?
Vad har ni fått för gensvar från klubbar och klubbchefer?
Flera läsare och klubbchefer undrar hur det kunnat bli såhär när lanseringen förberetts under lång tid och frågar ifall systemet inte testats ordentligt innan lansering – hur kommenterar ni det?

Gunnar Håkansson svarar med ett samlat citat.

”Den senaste tiden har vi metodiskt jobbat igenom hcp-systemet för att säkerställa att beräkningar ska fungera för alla spelare. Justeringar har gjorts som rör kod, beräkningar och prestanda, både i Sverige och i Danmark (där våra partners verkar). Sammantaget gör detta att förbättringar gjorts i flera led och vi öppnar nu åter för registrering av hcp fredag 24/4, kl. 10.00. I samband med det kommer vi också att publicera mer information om hcp-systemet och hur man som golfklubb eller golfspelare kan fördjupa sin kunskap om hur det fungerar. Världshandicapsystemet är ett omfattande regelverk med många funktioner och beräkningar som automatiskt görs av systemet utan att man ser det. Några exempel på dessa är cap, extraordinär score och beräkningstabellen för spelare med färre än 20 registrerade ronder. Att räkna ut exakt handicap och handicapresultat är därför i många fall mycket komplext. Det är därför långt mer komplicerat än att bara ta snittet av dina åtta bästa av de 20 senaste ronderna. När vi beslutade att lansera WHS 2020 var det i sällskap med flera tongivande golfnationer. Då fanns inte kunskap om corona pandemin som gjort att golf inte längre spelas i stora delar av världen. Detta faktum har såklart inte hjälpt oss då fler annars kunnat hitta och åtgärda felkällor.”

SGF:s generalsekreterare avböjer att bemöta de kommentarer som klubbcheferna gett till Svensk Golf.


Text: Jesper Johansson • 2020-04-24
SpelaGolfsverigeSvenska Golfförbundet
Scroll to Top