Datan från Shot Scope visar vad vi gör fel. Foto: Shot Scope

Shot Scope-siffror

5 stora misstag du gör på golfbanan

Shot Scopes databas samlar mer än 170 miljoner golfslag från vanliga golfare. Datan avslöjar de mest vanliga misstagen vi gör på banan.

Text: Svensk Golf • 2022-06-21 Uppdaterad 2022-06-21

Brittiska Shot Scope har en databas som samlar mer än 170 miljoner golfslag från vanliga golfare på olika nivåer. I deras djupgående analyser av datan framträder ett antal tydliga felsteg som osminkat förmedlas i siffrorna och avslöjar de mest vanliga misstagen vi gör på banan.

Reportaget publicerades ursprungligen i Svensk Golf 4/22. Klicka här för att prenumerera på tidningen.

Misstag 1 – Slår spoon från tee

Ibland finns det anledning att bänka drivern och välja en klubba som ger dig större chans att träffa fairway. Shot Scopes insamlade data visar att det också går att vinna mycket på att försöka slå driver så ofta som möjligt. Åtminstone i jämförelse med din spoon. Granskar vi några viktiga nyckeltal baserade på snittsiffror för samtliga handicapgrupper framstår det att längden för en genomsnittlig drive uppgår till 221 meter medan utslagen med spoon/trätrea i regel stannar vid 195 meter.
Att drivern i snitt nästan går 30 meter längre än en spoon framstår knappast som en över­raskning. Men hur många fairways som i snitt träffas per runda är något mer iögonfallande. Där står drivern för 52 procent medan utslagen med spoon i snitt ger oss 53 procent. Detta gör det svårt att bortse från drivern som det bästa valet från tee, sett till hur stor skillnaden i uppmätt längd blir – vilket ger betydligt kortare klubbor in mot greenerna.

TRÄNARENS KOMMENTAR

För medelgolfaren väntar ofta en lång väg mot hålet, vilket gör att amatören behöver få ut maximal längd från tee. Det är många inbitna golfare som ser proffsen på tv när de ”säkrar upp” utslagen med spoon, där slaglängden är så pass lång att den distanserar amatörens driverslag rejält. Det är lätt att tänka att proffsens val är det rätta, men i det här fallet slår inte amatören så pass mycket längre med ­drivern att risken blir så mycket mindre med en spoon. Med andra ord så är amatören i stort behov av längd från tee ­vilket gör att ­drivern blir ett självklart val framför spoon.

Robin Stålebring, Golfskolan
Även fast vi får rätt avstånd i gps-klockor och laserkikare tenderar vi att välja för lite klubba vid inspelen. Foto: Shot Scope

Misstag 2 – Slår inspelen för kort

Enligt Shot Scopes data träffar en spelare med 20 i handicap i snitt fyra greener per rond. Granskas de missade inspelen närmare framkommer det att elva av dem landar kort om green. 96 procent av den insamlade datan kommer från högerspelare och för dem hamnar 47 procent av missarna kort till höger om green, medan 33 procent stannar kort till vänster.
Eftersom merparten av alla greenområden är designade med fler bestraffande element framför greenytan, som vatten och bunkrar, kostar oftast de korta missarna betydligt mer än att rulla av den bakre delen.

TRÄNARENS KOMMENTAR

Nästan alla PGA-tränare skulle förklara detta fenomen med att medelgolfaren baserar sina slag­längder på sina längsta slag någonsin samt inte utgår från snitt­slaget med respektive klubba. Detta bidrar i stor grad till att inspelen oftast blir för korta. Man behöver alltså få koll på sina korrekta slaglängder och lära sig att tänka snittslagets längd istället för ”längsta järnsjuan i karriären”.
En annan intressant synvinkel på amatörens korta inspel har med landningsvinkeln att göra. För att bollen ska kunna stanna på en normalstor green vid ett längre inspel behöver landnings­vinkeln vara över 45 grader – vilket i praktiken innebär att slaget måste vara tillräckligt högt. Det är avsevärt många amatörer vars landningsvinkel understiger 45 grader, vilket innebär att bollen inte kan stanna kvar på greenen även om den landat på främre delen av ytan. Detta kan vara en bakomliggande förklaring till varför medelgolfaren ofta hamnar kort om green, eftersom de helt enkelt är tvingade att spela bollen dit.
För att nå över 45 grader i landningsvinkel behövs mer klubbhastighet än vad många amatörer besitter. Men det går att nå en högre landningsvinkel genom att prova ut utrustning av mer lättspelad karaktär där det finns mycket volfram långt ned i klubbhuvudet. Gärna ihop med ett lättare skaft som kan öka ­klubbans hastighet.

Robin Stålebring, Golfskolan

Misstag 3 – Slår sina puttar kort

Bra längdkontroll är en bristvara hos medelgolfaren. Detta understryks smärtsamt tydligt av att 84 procent av alla uppmätta puttar över 1,5 meter som finns i Shot Scopes databas missades kort om hålet. Alltså får en betydande del av alla puttar vi slår aldrig ens möjlighet att gå i hål.

TRÄNARENS KOMMENTAR

Att många puttar missas kort om hålet är ett resultat av en ­allmän osäkerhet hos många medel­golfare, vilket nästan alltid leder till att puttrörelsen blir för försiktig. En mer teknisk förklaring till varför puttarna stannar kort om hålet handlar om puttrörelsens tempo i förhållande till längden på pendelrörelsen bakåt. Många amatörer har för lång pendelrörelse i sin baksving men ändå inte tillräckligt med hastighet i slaget vilket är anledningen till att puttarna blir korta. Att jobba med en metronom säkerställer att tempot i puttrörelsen är dettsamma oavsett hur lång putten är, och gör det enklare att accelerera i puttrörelsen. Vid träning med metronom är 80 BPM ett bra värde att utgå i från när ett bra tempo ska jobbas in.

Robin Stålebring, Golfskolan
Ju närmare avstånd, desto mindre missar. Foto: Shot Scope

Misstag 4 – Lägger upp sig för kort

”Jag vill ha en full klubba kvar in mot greenen”. Detta är en vanlig taktik som många medel­golfare utgår ifrån när de ska slå fram andraslaget på ett par 5 eller längre par 4. Syftet är att slippa ett knepigt halvslag och istället få en bekväm wedge/kort järnklubba kvar.
Statistiken säger dock att en full klubba inte innebär ett lättare slag. Snarare tvärtom. När de analyserade slagen in mot greenen från mellan 100 och 45 meter synas står det klart att missarna blir mindre ju närmare avståndet är.
Enligt Shot Scopes data landar en spelare med 14 i handicap i snitt drygt 20 meter (!) från hål vid ett slag från 100 meter. En siffra som krymper till hälften när slaget slås från 45 meter.

TRÄNARENS KOMMENTAR

Likt medelgolfarens klubbval med spoon från tee efterliknar amatören även proffsens strategiska val vid inspelen. Detta kan dock resultera i långa inspel som oftast blir för svåra, vilket tydligt styrks i Shot Scopes data.
Problemet för amatören är ofta en inkonsekvent höjd på slaget på grund av en oregelbunden bollträff. Långa inspel mot greenen kräver höjd, ­vilket inte kortare järnslag i lika stor utsträckning gör.
Det innebär att i takt med att avståndet till greenen krymper har också medelgolfaren större möjlighet att rulla bollen in mot greenen, vilket gör att kravet på ren bollträff med betydande höjd minskar avsevärt. Av denna anledning har amatören mycket att tjäna på att ge sig kortare inspel som kan rullas in mot greenen utan höjd.

Robin Stålebring, Golfskolan

Misstag 5 – För många stora siffror

Det här kan låta självklart. Men den som vill sänka sin handicap bör lägga stort fokus på att eliminera alla dubbel­­bogeys och värre från ronderna. Enligt Shot Scopes data gör en spelare med 26 i handicap bara 0,3 färre birdies per rond än en spelare med 14 i handicap. Tittar vi däremot närmare på antalet dubbelbogeys blir skillnaden mer dramatisk. Här gör spelaren med 26 i handicap i snitt 6,1 dubbelbogeys per runda medan 14-handicapparen står för 3,5 stycken.
Siktar du på singelhandicap är 1,9 dubbelbogeys ett viktigt nyckeltal att sträva efter.

TRÄNARENS KOMMENTAR

De största golfspelarna genom tiderna har oftast uttryckt sig på samma sätt efter sina rundor där de tyckt att de dåliga slagen varit tillräckligt bra för att de skulle kunna vinna. De bästa spelarna genom tiderna menar att golf handlar om att slå bra missar istället för riktigt bra slag, eftersom det ligger i spelets natur att det ofta inte blir som man tänkt sig.
Det kanske låter negativt att räkna med att missa sina slag, men mitt råd är att lyfta blicken från flaggan och titta på omgivningen. Var kan jag missa utan att det kostar och planera ditt slag utifrån detta – istället för att sikta på att hamna nära. Min erfarenhet är att medelgolfaren slentrianmässigt siktar på flaggan istället för att aktivt välja sin siktpunkt och därmed inte styr sitt slag till fullo. Detta tar många gånger in fler hinder i spel och kan ge stora konsekvenser för slagets generella svårighetsgrad.

Robin Stålebring, Golfskolan

Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Svensk Golf • 2022-06-21
GolfskolanEgna speletElektronikGolfskolanÖvrig utrustningShot ScopeUtrustning
Rulla till toppen