5de41998b12be

Artiklar

”Ett hål som kan spelas på flera olika sätt”

Bjäre GK kommer till säsongstarten 2019 ha ett helt nytt greenområde på sitt åttonde hål.

Text: Jesper Johansson • 2018-02-28

Bjäre Golfklubb i Båstad byggs om. I alla fall en av de 18 greenerna. På hål 8 ska Magnus Sunesson bygga om ytan med det kortast klippta gräset.
Anledningen är att det finns för få möjliga flaggplaceringar.
– Det är också onödigt svårt för lågslående spelare i nuläget, säger Sunesson till svenskgolf.se/wp.

När Sunesson arbetat för att ta fram den nya greenen har han studerat området noga och vägt in flera faktorer.
– Jag vill att hålet bättre ska smälta in i helhetsupplevelsen av 18-hålsbanan. Därefter togs en ritning fram med hjälp av Tommy Nordström, som jag numera samarbetar med.

Vad tänker du på när du bygger om ett hål? Vad finns det för faktorer som påverkar?
– Jag tar alltid ett helhetsgrepp när det gäller en ombyggnad av ett enstaka hål. I Bjäres fall, som är en kund sedan några år, kan jag hela banan och hur alla hål ser ut.
– Faktorerna som påverkat i detta fallet är väderstreck, härskande vindförhållanden, hur de andra par 3-hålen på banan ser ut och hur hinder på andra hål är placerade. I detta fallet får nu spelarna på Bjäre ytterligare några slag att kunna spela om green missas. Tidigare var det nästan bara bunkerslag som gällde. 

Proffsets udda hobby: Bygger sin drömbana – via internet

Bjäre GK:s nya hål kommer inte att ha en enda bunker.
– Nu blir det en foregreen-klippt “vall” kort och till vänster om green. Det blir också möjligt att använda hela greenytan för hålets placering. Tidigare kunde bara ungefär 40 procent användas.

När öppnar det nya hålet?
– Hålet får sin nya form under hösten 2018 och kommer att vara spelklart till vårstarten 2019.

Vad hoppas du att spelarna kommer att uppleva av hålet?
– Ett hål som kan spelas på flera olika sätt. Tidigare var det en tvingande hög carry. Vallen kort och till vänster om green kommer att se läcker ut från tee och valen av slag för att rädda sig om man missat green kommer att vara många, säger Sunesson.
– Var en eventuell ny tee ska placeras kommer att bestämmas när vi ser exakt hur marken kommer att se ut kort om green. Detta för att säkerställa att det ges tillräckliga spelalternativ av hålet.


Text: Jesper Johansson • 2018-02-28
ArtiklarSvenska golfbanor
Scroll to Top