Här är dina nya handicapregler
Nu har senaste nytt om handicapreglerna presenterats. Foto: Getty Images

Här är dina nya handicapregler

35 poäng i en tävling på hemmabanan kan innebära sänkning, medan en oanmäld sällskapsrond på 43 poäng inte gör det. Förvirrande? Häng med när vi reder ut de stora nyheterna i årets uppdatering av de svenska handicapreglerna.

Nästa år fyller EGA:s handicapsystem tonåring. Det utarbetades av European Golf Association (de europeiska golfförbundens samarbetsorgan) och används i dag i de flesta europeiska länder, Storbritannien undantaget. I Sverige började det tillämpas under 2001.

Ett antal av länderna som använder EGA:s handicapsystem har gjort det med nationella avvikelser av olika slag – så även Sverige – som exempelvis successivt närmat sig kravet på att sällskapsronder ska föranmälas för att vara handicapgrundande.

Den senaste uppdateringen av de svenska handicap­reglerna består därför av några förändringar som tidigare funnits i EGA-systemet samt andra delar som är helt nya, både för oss och i övriga länder.

– I och med de här förändringarna kan man säga att vi är i paritet med EGA-systemet, säger Göran Hermes, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

En av de önskade effekterna av de nya handicap­reglerna är att den bredare massan av golfare förväntas registrera fler ronder, och uppdatera sina handicap mer aktivt. 

– Jag tror att svenska golfares snitthandicap kommer att vara något högre om några år. Vi registrerar för få ronder i dag. När fler börjar med det kommer också deras handicap att bli mer rättvisande, konstaterar Göran Hermes.

 

DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGARNA "

Föranmälda sällskapsronder

" Från och med i år måste sällskapsronder föranmälas för att vara handicapgrundande. Detta är en betydande förändring för svenska golfare, men sedan tidigare fast etablerat i andra länder som använder EGA-systemet. Samtidigt avskaffas gränsen för att en spelare max kan höja sig 2,0 per år under sällskapsronder. En sällskapsrond föranmäls av klubben i GIT, eller av spelaren i Golfterminalen eller i Min Golf. Det går också att muntligen meddela medspelare/markör att ronden ska vara föranmäld, som då anges på scorekortet, innan denna påbörjas. 

 

Computed buffer adjustment (CBA)

" Tidigare skulle minst tio procent av deltagarna prestera ett resultat inom buffertzonen eller bättre för att tävlingen skulle vara handicapgrundande, annat än för sänkning. Från och med 2012 räknas i stället en justerad buffertzon (CBA) ut i GIT, baserat på en algoritm från EGA kring hur olika handicapgrupper spelar under tävling – för att i första hand väga upp vid tävlingar som genomförs under onormala förhållanden. Detta innebär att en spelare kan ha 29 poäng och undgå höjning, om buffertzonen utökats med två steg, eller att en spelare med 35 poäng kan sänkas.

 

Klubbhandicap återinförs

" Nya golfare kommer att starta på handicap 54 under 2012, och spela sig nedåt till 36 – officiell handicap. Som tidigare kan spelare inom denna kategori enbart sänka sig, då höjningar inte tillåts vid handicapgrundande ronder. Antalet tilldelade slag bestäms genom att ta samma antal extra slag som en herre eller dam med handicap 36 får från samma tee. Om en dam med 36 i handicap tilldelas 39 slag för 18 hål ska därmed en dam med handicap 54 tilldelas 57 slag. Handicapronder registreras i Min Golf på samma sätt som för officiell handicap.

 

Tävlingshandicap

" Från 2013 och framåt kan en EGA exakt tävlingshandicap krävas vid deltagande i vissa tävlingar. EGA exakt tävlingshandicap kommer automatiskt att tilldelas alla som vid revisionen i slutet av 2012 registrerat minst fyra resultat från handicapgrundade ronder. Den som inte registrerar fyra ronder under 2012 behåller sin EGA handicap, men kan få begränsade möjligheter att tävla.

 

Niohålsronder

" Det blir något svårare att försvara sin handicap under niohålsronder när separata buffertzoner nu införs för spel över nio hål. Dessa tillämpas automatiskt när niohålsronden registreras i GIT/Min Golf. Även niohålsronder ska föranmälas för att vara handicapgrundande. 

 

5 FRÅGOR TILL GÖRAN HERMES, REGELANSVARIG PÅ SGF "

1. Varför införs krav på att föranmäla ronder som ska vara handicapgrundande?

– Att man själv ska sänka sig efter en bra sällskapsrond har varit djupt inpräntat i den svenska golfen. Men det har visat sig att två svenska spelare med exakt samma spelskicklighet kan ha haft helt olika handicap, eftersom vissa bara justerar med sänkningar när de spelar bra medan andra registrerat alla ronder. Så småningom har EGA sagt att vi inte kan ha det så längre, att svenskarna måste kunna leva upp till sin handicap som ska vara en kvalitetsstämpel på spelet.

 

2. Under 2013 kan EGA exakt tävlingshandicap krävas i vissa tävlingar. Vilka tävlingar gäller det?

– Det är varje klubb som bestämmer i vilka tävlingar som det är viktigt med en rättvisande handicap. För att aktivera de som inte har spelat mycket lär det finnas tävlingar där det inte är krav på tävlingshandicap. Det kan också ske med hänsyn till prisbordets art eller vilken spelform som används.

 

3. Vad händer med handicapen för den spelare som registrerat tre eller färre ronder vid revisionen i slutet av 2012?

– Efter årsrevisionen får inte hon eller han en EGA exakt tävlingshandicap, och kan därmed i vissa fall inte tävla i vissa tävlingar. Spelare med för få ronder kommer inte att bli reviderade. Allt under fyra ronder är ett otillräckligt underlag.

 

4. Finns det ökad risk för handicapmygel nu när det är tillåtet att höja sig mer än 2,0 per år under sällskapsronder?

– Det har förekommit kritik att detta kommer att öppna för mygel. Vi har ändå beslutat oss för att ge spelaren så många chanser som möjligt att kunna få så korrekt handicap som möjligt. Den tidigare gränsen på max 2,0 per säsong finns inte heller i EGA-systemet centralt. Misstänker man mygel är det lätt för klubben att ta fram spelarens statistik.

 

5. Varför ersätts tioprocentsregeln med CBA?

– Tioprocentsregeln var för grov. Det var för ofta som det inte skedde några handicaphöjningar. På det här sättet kommer höjningar ändå att genomföras i många fall. Vi har vissa grupper som tävlar ganska ofta, men ändå har för låg handicap i och med att tioprocentsregeln slagit till för ofta.

  • Få svenskgolf.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!