Granskningsnämnden fäller SVT för Nordea Masters

Sveriges Televisions sändning från Nordea Masters 2016 slutade med en fällning i Granskningsnämnden. Även 2013 fälldes SVT:s sändning från golftävlingen.

Granskningsnämnden fäller SVT för Nordea Masters
Granskningsnämnden har fällt SVT:s sändning från Nordea Masters 2016 på Bro Hof Slott GC. //Foto: Getty Images

Det är Journalisten.se som rapporterar om Granskingsnämndens beslut att fälla SVT för sändningen från European Tour-tävlingen på Bro Hof Slott Golf Club.

Granskningsnämnden anser att sändningen innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.
SVT riskerar böter på 50 000 kronor.
Två timmar av sändningen 2 juni ifjol har granskats:

Så här skriver Granskningsnämnden i sitt beslut:

"Sändningen inleddes med sponsringsmeddelanden från företagen Nordea, Ricoh, Carpe Diem Beds of Sweden, Dormy och Uniflex bemanning. Sändningen innehöll flera olika elektroniska skyltar med information om bland annat väderförhållanden, golfspelarnas namn och spelarnas resultat. I skyltarna visades samtidigt logotypen för tävlingen Nordea Masters. Tävlingens logotyp visades i hörnet på de elektroniska skyltarna och beroende på vilken informationsskylt som presenterades var logotyperna i olika storlekar.

Under sändningen visades även vid tre tillfällen en elektronisk skylt som innehöll resultattabellen efter första spelomgången. Denna skylt täckte nästan hela bilden. I det högra hörnet av den elektroniska skylten visades Nordea Masters logotyp.
Texten Bro Hof Slott GC, Stockholm, Sweden och www.europeantour.com visades nederst i bild. Skyltarna visades i bild mellan 45 sekunder till 1 minut och 4 sekunder per tillfälle.

I samband med att en animation visade en golfbana med uppgifter om var golfspelarnas bollar befann sig på banan visades också en elektronisk skylt med texten Emirates och företagets logotyp. Sekvenserna varade 10 respektive 11 sekunder.
I samband med att en elektronisk skylt visade rankingen för spelare i Ryder Cup visades också en elektronisk skylt i högra hörnet med texten Rolex och klockvarumärkets logotyp på. Den elektroniska skylten visades i bild i 44 sekunder.

I samband med att en animation visade golfbollens bollbana visades också en elektronisk skylt i högra hörnet med texten Rolex och klockvarumärkets logotyp på. Den elektroniska skylten visades i bild i 4 sekunder. 

Så här yttrar sig SVT i Granskningsnämndens beslut:

Golftävlingen Nordea Masters sändes av SVT men tävlingen producerades av Europatourens produktionsbolag. SVT styrde inte över tävlingsproduktionen utan erhöll som rättighetsinnehavare endast den internationella produktionssignal som sändes ut över hela världen, en tv-signal som såg likadan ut i samtliga länder. SVT styrde endast över den egna studioproduktionen som skedde i anslutning till tävlingsområdet.

Sedan en sändning från Nordea Masters fälldes i granskningsnämnden år 2013 har SVT Sport haft omfattande kontakter med arrangören och genom avtalsskrivningar försökt säkerställa att inget otillbörligt gynnande av kommersiella intressen ska förekomma i sändningen. Så sent som efter tävlingen år 2015 framförde SVT i mejl till arrangören vikten av att reglerna som SVT har att följa vad gäller elektroniska företagsskyltar efterlevs. I mejlet bifogades aktuell avtalspunkt, som finns i SVT:s avtal med arrangören och som slog fast reglerna för logotyper i grafiken.

Inför 2016 års sändning från Nordea Masters bad SVT:s projektledare också att få se all grafik på förhand för att säkerställa att grafiken var producerad för att fungera inom ramen för radio- och tv-lagen. Samtliga sex skyltar som SVT fick se på förhand var anpassade för att fungera för sändning i Sverige.
När tävlingen startade första dagen kunde dock SVT se att produktionsbolaget lagt till ytterligare grafik i sändningen, grafik som SVT inte fått se på förhand. Under den två timmar långa sändningen handlade det om tre olika typer av grafiska inslag som SVT inte fått se i förväg och därmed inte hade vetskap om när sändningen från Nordea Masters inleddes.

Vid tre tillfällen visades en bild på golfslag där grafik synliggjorde bollens färd och där Rolex logotyp syntes samtidigt i cirka fem sekunder. Det visades vid ett tillfälle en skylt med texten "Ryder Cup ranking" där Rolex logotyp syntes i bild i 44 sekunder. Vidare visades vid nio tillfällen grafiska översiktsbilder på golfhål där spelarnas placering pekades ut och där en skylt med Emirates logotyp syntes i cirka fem sekunder vid varje tillfälle. Rolex var en sponsor för den grafiska lösningen vid golfslagen och Emirates var en sponsor för den virtuella grafiken som visar spelarnas positioner. Den information som SVT erhållit från European Tour Productions, som producerar den internationella tv-signalen, är att sponsorskapet innebär att företagen finansierar de tekniska lösningar som möjliggör grafiken, det vill säga de grafiska lösningar som gör att publiken lättare kan följa bollens bana samt spelarnas positioner.

När SVT i sändning upptäckte grafiken som synliggjorde bollens färd, och där Rolex logotyp syntes samtidigt, tog redaktionen skyndsamt kontakt med produktionsbolaget, både muntligt och skriftligt, för att produktionsbolaget skulle ta bort Rolex logotyp. Efter några timmars förhandlande meddelade produktionsbolaget att Rolex logotyp skulle plockas bort ur sändningarna kommande dagar. 

SVT vill betona att exponeringen skedde i begränsad omfattning i den aktuella tvåtimmars-sändningen. Logotypen för Rolex visades i sammanlagt 44 sekunder under den första timmen och 14 sekunder under den andra timmen. Logotypen för Emirates visades sammanlagt i 20 sekunder under den första timmen och 25 sekunder under den andra timmen. Logotyperna var små och inte i fokus.

SVT fick inte någon ersättning för att skyltarna visades. Sett ur frågeställningen om otillbörligt gynnande är det ändå av stor vikt att påpeka att de grafiska skyltarna, där logotyperna fanns med, hade ett betydande informations- och underhållningsintresse. Rolex exponerades i samband med grafik som dels synliggjorde bollens färd ur en speciell vinkel, dels i samband med en skylt som visade "Ryder Cup ranking".
Ryder Cup är den mest prestigefyllda lagtävlingen i golf och spelas mellan USA och Europa vartannat år.

Att följa rankingen för att se vilka spelare som var aktuella för spel i Ryder Cup hade ett stort informations- och underhållningsvärde och den grafiken utgjorde en del av den internationella signalen där också Rolex logotyp exponerades. Samma sak gällde med grafiken som visade bollens färd, också det en grafik med stort informations- och underhållningsintresse.

Emirates logotyp exponerades i samband med grafiska översiktsbilder på golfhål där spelarnas placering pekades ut. Även den grafiken hade ett stort informations- och underhållningsintresse och fanns bara tillgänglig i den internationella signalen tillsammans med Emirates logotyp. All denna grafiska information hade tv-publiken inte kunnat ta del av om inte de två, små logotyperna också visades.

SVT vill också lägga till att det inte fanns några köpuppmaningar och inga andra positiva omdömen kopplade till varumärkena.
När det gäller exponeringen av skylten Nordea Masters i samband med olika typer av resultatskyltar så är förklaringen att Nordea är titelsponsor av tävlingen och Nordea Masters är alltså namnet på tävlingen. Logotypen som exponerades är tävlingens särskilda logotyp, det vill säga inte banken Nordeas logotyp.
SVT anser att det gynnande som kan uppstå i det fallet uppvägs av informations- och underhållningsintresset.

Vid de tillfällen när aktuell ställning i tävlingen redovisades skedde detta genom en skylt där även texten "Bro Hof Slott GC, Stockholm, Sweden" fanns med längst ned i bild. Detta var namnet på golfbanan där tävlingen utspelade sig och därför en relevant information. Det gynnande som kan ha uppkommit anser SVT därför uppvägdes av informations- och underhållningsintresset. På dessa skyltar visades också webbadressen www.europeantour.com. Eftersom sändningen kom från en tävling inom Europatouren anser SVT att det gynnande som eventuellt uppkom uppvägdes av ett informations- och underhållningsintresse.

Vid ett tillfälle visades också bilder från en tidigare tävling från den så kallade Challenge Touren. I samband med att resultatskylten från den tävlingen visades fanns namnet på den tjeckiska golfbanan med på skylten enligt samma upplägg som i den svenska tävlingen. Av samma skäl som ovan anser SVT att det eventuella gynnande som kan ha uppkommit uppvägdes av ett informations- och underhållningsintresse.

Sammanfattningsvis medger SVT att exponeringen av Rolex och Emirates var beklaglig. Samtidigt hade SVT vidtagit flera åtgärder för att, så långt det var möjligt, säkerställa att grafiken låg inom ramen för de regler som gäller.

Dels genom att i avtal med arrangören formulera vilka villkor som måste uppfyllas, dels genom att begära aktuell grafik i förväg för påseende.

Dessutom agerade redaktionen direkt då exponering upptäcktes för att, också under tävlingens gång, vidta åtgärder för att lösa problemet. 

SVT vill avslutningsvis göra nämnden uppmärksam på de omständigheter som råder kring internationella produktioner där SVT:s möjligheter är små att påverka utformningen. I det här aktuella fallet anser SVT att redaktionen gjort vad som var möjligt för att gällande regelverk skulle följas.

Om detta inte beaktas i ett beslut riskerar konsekvensen bli att SVT tvingas avstå från att på samma villkor som andra europeiska konkurrenter erbjuda en svensk publik att i direktsändning följa stora internationella tävlingar, med ett betydande informations- och underhållningsintresse.

 

Vad tycker du om beslutet? Skriv i kommentarsfältet!

Rätt beslut?
Ja
14
221
Nej
Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
  • Få svenskgolf.se's nyhetsbrev

    Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!