Det finns drygt 480 golfbanor i Sverige. Skogsbanor, parkbanor, gamla banor, moderna banor. Ja, till och med ett fåtal linksbanor. Men vilka är egentligen landets absolut bästa banor? Här får du svaret i Svensk Golfs genomarbetade ranking av Sveriges golfbanor. (Foto ovan: Mickael Tannus)

Den första stora banrankingen av Sveriges golfbanor publicerades i den svenska utgåvan av Golf Digest sommaren 1993. Då var det 196 PGA-medlemmar som röstade fram Halmstad Norra som Sverigeetta. Sedan dess har Golf Digest kontinuerligt publicerat en ranking över Sveriges bäst banor. 2016 gjordes Golf Digest om och i samband med det sjösattes även en ny metodik och ett nytt renodlat betygsättningssystem för att ranka Sveriges golfbanor.

2020 flyttar den här rankinglistan för första gången in i nya Svensk Golf. Metodiken för att sammanställa listan är densamma som i Golf Digest sedan 2016, mer om hur listan tagits fram nedan.

Hela topp 50-listan finns i senaste numret av Svensk Golf, nr 5/2020, som finns i butik från och med tisdag den 30 juni. Blir du sugen på att köpa nr 5/2020 direkt så kan du göra det online här.

Så togs topplistan fram

Vi är stolta och glada över att kunna presentera den första upplagan av Svensk Golfs ranking av Sveri­ges 50 bästa banor. Men hur rankar man golfbanor egentligen?

Det är en fråga vi på Svensk Golfs redaktion ägnat mycket tankearbete åt de senaste fem åren när vi ansvarat för den svenska och nordiska banrankingen i svenska Golf Digest. För oss finns några grund­ stenar som är viktiga i det här arbetet.
Syftet med listan är att ranka Sveriges bästa banor. Alltså har ingen hänsyn tagits till klubb­hus, historik, omklädningsrum, träningsområden, restaurang eller andra faciliteter.

Vi har enbart fokuserat på kvalitén på själva spelupplevel­sen och vi har definierat att den utgörs av:

60 PROCENT bandesign/arkitek­toniska värden.
20 PROCENT kondition på/pre­ sentation av spel­ytorna.
20 PROCENT estetik och omgiv­ning.

Vi har samlat en bred och kompetent jury för att bedöma Sveriges banor. Juryn utgörs av banarkitekter, proffs, golfjournalister och golfentu­siaster. Gemensamt för alla är ett stort intresse för att spela svenska banor samt kunskap i att värdera banor mot varandra.

Vi har använt samma be­tygssystem som tillämpats för svenska Golf Digests lista sedan 2016. Det vill säga att juryn har ombetts att betygsätta svenska banor som de spelat under de tre senaste åren. Jurymedlem­mar betygsätter inte banor de själva är medlemmar i eller har en affärsmässig relation till.

Vi vill understryka att detta inte är en ranking av svenska ba­nors aktuella kondition. En ba­nas aktuella skick är underord­nad kvalitén på hålens design i juryns bedömning, och påverkar endast betyget om det har in­ verkan på den totala spelupp­levelsen. Betygssättningen har skett på en skala från 1–10 där följande sex definierade betygs­steg utgjort riktlinjer för juryns bedömning.

BETYGSKALA

1 Under medelmåttig
2
3 Medelmåttig – spelvärd men med uppenbara brister i antingen design, estetik eller kondition.
4
5 Bra – har några svagheter men som helhet en bana du vill spela igen.
6
7
Mycket bra – särskilt tilltalande bana som sticker ut från mäng- den.
8
9 Exceptionellt bra
– en väldigt stark layout med knappt en enda svaghet.
10 Högsta internationella klass.


SVERIGES BÄSTA GOLFBANOR – TOPP-5


Foto: Jacob Sjöman

5. Falsterbo GK

Betyg: 8,42
Spelklar: 1911
Arkitekt: Gunnar Bauer, Peter Nordwall, Peter Chamberlain

Det säger en hel del att det här landområdet ansågs väl lämpat för en golfbana redan i 1900-talets början. På Falsterbo GK hittas genuin linksterräng, där markens konturer och hårdhet i allra högsta grad definierar spel- upplevelsen. Det borgar för riktigt rolig golf. Ihop med det emellanåt nyckfulla vädret på Falsterbo- näset blir ingen rond den andra lik här. Några av banans starkaste och mest minnesvärda partier är hål som det fjärde, femte, sjunde, elfte samt avslutningen från 16–18. Juryn noterar också hur de senaste förändringarna av hål 3, 10, 16 och 17 har gjorts med varsam hand.


Foto: Ullna Golf Club/Jacob Sjöman

3. Ullna GC

Betyg: 8,56
Spelklar: 1986/2013
Arkitekt: Sven Tumba, Jack Nicklaus

Hur mår egentligen ditt järnspel? Denna fråga besvaras sedan några år tillbaka med skarp precision i Ullnasjöns glittrande närhet. När Jack Nicklaus gick loss på inkråmet i Sven Tumbas sträckning balanserades den något korta längden med upphöjda och välbevakade greener av mindre format. Under merparten av de 18 hålen fungerar detta mycket väl och begåvar 2010-talets Ullna med ett eget tilltal. Det finns visserligen några punkter där Jack Nicklaus och manskap borde hållits tillbaka en aning. 17:e hålets green i den vanligt förekommande sidvinden är ett slag där marginalerna nästan krymps till promille nivå. Något som dock fortsätter att överskuggas av den både starka och vackra helheten.


Foto: Mickael Tannus

3. Kristianstad GK Åhus Östra

Betyg: 8,56 Spelklar: 1969/2017 Arkitekt: Rafael Sundblom, Douglas Braiser, Tommy Nordström, Pierre Fulke, Adam Mednickson

När klubben övergav sin enkla niohålsbana och flyttade till den nuvarande platsen i Åhus under 1940-talet lades också grunden till en av Sveriges mest intagande golfupplevelser. Här väntade stora kluster med knotiga tallar och öppen hedmark på härligt mager sandjord. Något som gett oss en dynamiskt tilltalande sträckning där inbäddade dogleghål varvas med öppna hedpartier. Fulke och Mednicksons version av banan är en krävande historia där alla delar av spelet får sitt. Ibland kan bestraffningsgraden tippa över, men att hål 16 uppdaterats en aning till detta år är ett tydligt steg i rätt riktning för att begåva banan med en mer finjusterad balans.


Foto: Jacob Sjöman

2. Bro Hof Slott GC, Stadium Course

Betyg: 8,72 Spelklar: 2007 Arkitekt: Bruce Charlton, Robert Trent Jones Jr

Ur mästerskapssynpunkt finns ingen bättre golfbana i Sverige än The Stadium Course. Betyder det att den är ospelbar för medelhandicapparen? Nej, men definitivt svår.
Flera i juryn lyfter fram hur det här är landets kanske mest kompletta bana, med minst antal svaga punkter. Det vackra läget vid Mälarens strand ihop med den ambitiösa skötseln av spelytorna (och kringytorna) gör det här till en golfupplevelse i särklass. Men det är ändå banans strategiska och spelmässiga värden som övertygar mest. Räkna med att precis alla delar av ditt spel kommer att testas under en rond här.


Foto: Oskar Åsgård

1. Visby GK, 18-hålsbanan

Betyg: 9,02
Spelklar: 1958/2008
Arkitekt: Rafael Sundblom, Nils Sköld, Peter Nordwall, Pierre Fulke, Adam Mednickson

Vild, vacker och fängslande. Men också fullmatad med omskakande och tänkvärda golfhål. Vi kastas mellan ytterligheter som tekniska doglegpassager i skogen, det taktiskt delikata elfte och ett storskaligt avslutningshål som spelas med Östersjön väsandes i öronen. År 2020 är det få golfupplevelser som känns lika levande och nyansrika, enligt vår jury.
På Kronholmen kliver vi av 18:e hålets green, passerar de knotiga tallarna och förbi klubbhuset för att snart slänga en längtansfull och omättlig blick mot första tee.

Scroll to Top