Foto: Mickael Tannus

OBS! Det här är rankingen från 2020

Det finns drygt 480 golfbanor i Sverige. Skogsbanor, parkbanor, gamla banor, moderna banor. Ja, till och med ett fåtal linksbanor. Men vilka är egentligen landets absolut bästa banor? Här får du svaret i Svensk Golfs genomarbetade ranking av Sveriges golfbanor. (Foto ovan: Mickael Tannus)

Den första stora banrankingen av Sveriges golfbanor publicerades i den svenska utgåvan av Golf Digest sommaren 1993. Då var det 196 PGA-medlemmar som röstade fram Halmstad Norra som Sverigeetta. Sedan dess har Golf Digest kontinuerligt publicerat en ranking över Sveriges bäst banor. 2016 gjordes Golf Digest om och i samband med det sjösattes även en ny metodik och ett nytt renodlat betygsättningssystem för att ranka Sveriges golfbanor.

2020 flyttade den rankinglistan för första gången in i nya Svensk Golf. Metodiken för att sammanställa listan är densamma som i Golf Digest sedan 2016, mer om hur listan tagits fram kan du läsa nedan.

Så togs topplistan fram

Vi är stolta och glada över att kunna presentera den första upplagan av Svensk Golfs ranking av Sveri­ges 50 bästa banor. Men hur rankar man golfbanor egentligen?

Det är en fråga vi på Svensk Golfs redaktion ägnat mycket tankearbete åt de senaste fem åren när vi ansvarat för den svenska och nordiska banrankingen i svenska Golf Digest. För oss finns några grund­stenar som är viktiga i det här arbetet.
Syftet med listan är att ranka Sveriges bästa banor. Alltså har ingen hänsyn tagits till klubb­hus, historik, omklädningsrum, träningsområden, restaurang eller andra faciliteter.

Vi har enbart fokuserat på kvalitén på själva spelupplevel­sen och vi har definierat att den utgörs av:

60 PROCENT bandesign/arkitek­toniska värden.
20 PROCENT kondition på/pre­ sentation av spel­ytorna.
20 PROCENT estetik och omgiv­ning.

Vi har samlat en bred och kompetent jury för att bedöma Sveriges banor. Juryn utgörs av banarkitekter, proffs, golfjournalister och golfentu­siaster. Gemensamt för alla är ett stort intresse för att spela svenska banor samt kunskap i att värdera banor mot varandra.

Vi har använt samma be­tygssystem som tillämpats för svenska Golf Digests lista sedan 2016. Det vill säga att juryn har ombetts att betygsätta svenska banor som de spelat under de tre senaste åren. Jurymedlem­mar betygsätter inte banor de själva är medlemmar i eller har en affärsmässig relation till.

Vi vill understryka att detta inte är en ranking av svenska ba­nors aktuella kondition. En ba­nas aktuella skick är underord­nad kvalitén på hålens design i juryns bedömning, och påverkar endast betyget om det har in­ verkan på den totala spelupp­levelsen. Betygssättningen har skett på en skala från 1–10 där följande sex definierade betygs­steg utgjort riktlinjer för juryns bedömning.

BETYGSKALA

1 Under medelmåttig
2
3 Medelmåttig – spelvärd men med uppenbara brister i antingen design, estetik eller kondition.
4
5 Bra – har några svagheter men som helhet en bana du vill spela igen.
6
7
Mycket bra – särskilt tilltalande bana som sticker ut från mängden.
8
9 Exceptionellt bra
– en väldigt stark layout med knappt en enda svaghet.
10 Högsta internationella klass.


SVERIGES 50 BÄSTA GOLFBANORFoto: Ludwig Arnlund

50. Veckefjärdens GC

BETYG 5,42
SPELKLAR 2003
ARKITEKT Nordström

Platsen som valdes för Peter Forsbergs bana i Örnsköldsvik är underbar. Omgivningen med bergen, dalen och stillsamma Veckefjärden är som ett vykort. Själva banan börjar trevande och höjdskillnaderna testar motionen direkt men när hålen bär ner mot vattnet och plattare terräng blir Tommy Nordströms design stark och omväxlande. Den som inte har siktet kalibrerat kan räkna med en handfull treputtar på de undulerade greenerna.


49. Varbergs GK – Västra banan

BETYG 5,48
SPELKLAR 1992
ARKITEKT Nordström, Grauballe

Park- och hedgolf med strategiska undertoner, exempelvis i form av alternativa spelvägar och utslagsgivande greener. Uppdateras nu successivt efter den masterplan som utarbetats av Caspar Grauballe (Vallda, Elisefarm, Trump International Golf Links etc).


Foto: Svensk Golf

48. Barsebäck G&CC – Donald Steel Course

BETYG 5,58
SPELKLAR 1989
ARKITEKT Steel

Omväxlande skogsbana som bjuder på fin spelglädje. Relativt kort men välplacerade vattenhinder, trånga spelutrymmen och ofta hala greener gör Donald Steel till ett tufft och roligt test. Även om den lever i skuggan av Masters Course förtjänar de trolska och svängiga skogsrummen ett besök när du är på Barsebäck.

Foto: Svensk Golf

47. Säters GK

BETYG 5,61
SPELKLAR 1990
ARKITEKT Linde

En bättre drive från kliniken invid sjön Ljustern ligger en av Sune Lindes allra starkaste skapelser. Säters trivsamma skogsbana gör ingen besviken och skicket är ypperligt. Omgivningen i skogen på första nio är sagolik och när parkhålen vid sjön tar vid på sista nio blir allting ännu lite bättre. Stundtals smalt från tee som sätter lite extra krav på din precision.


Foto: Jacob Sjöman

46. Upsala GK

BETYG 5,72
SPELKLAR 1964
ARKITEKT Paulsson, Kains

Bob Kains renovering i början av 2010-talet innebar ett tydligt steg i rätt riktning, med mer krävande greenområden och en mer levande sträckning. Efter mjukstarten bland parkhålen växlar banan upp rejält på det tredje hålet med ett dramatiskt, vackert och kort par 4. Därefter väntar solida skogs- och parkavsnitt i typiskt lummig uppländsk natur.


Foto: Peter Cordén

45. Katrineholms GK

BETYG 5,75
SPELKLAR 1963
ARKITEKT Sköld, Karlsson

En skön blandning av park- och skogshål i Sörmland, där omväxlingen i karaktär är en styrka. Även om banan under senare år vässats för att utmana tourspelare på Challenge Tour och den svenska proffstouren är det en välkomnande skapelse för de flesta spelar­kategorier.

Foto: Svensk Golf

43. Mälarö GK Skytteholm

BETYG 5,88
SPELKLAR 1994
ARKITEKT Nordström

En öppen hedbana som spelas på väldränerad jordbruksmark. Sticker ut i Stockholmsområdet sett till hur tidigt banan öppnar och sent den stänger varje år – dessutom med utmärkt kondition på greenytorna. Tvärtorvade bunkrar runt greenerna definierar inspelen. När det vajande ruffgräset växer upp på sommaren får banan välbehövlig definition från tee.


Foto: Klubben

43. Isaberg GK – Östra banan

BETYG 5,88
SPELKLAR 1975
ARKITEKT Bruce, Persson

Avslutningen är fortfarande en vacker pulshöjare där vi serveras fyra undersköna hål längs med Nissan och Hammarsjön. Resterande del av banan behåller också vår uppmärksamhet med intressanta och tekniska hål av skogskaraktär. Historien pryds av många år som uppskattad och testande värdbana på den nationella proffstouren.

Foto: Peter K Andersson

42. S:t Arild GK

BETYG 6,02
SPELKLAR 1989
ARKITEKT Sederholm

Jan Sederholms layout och havsvindarna formar spelupplevelsen på den vackra skånska parkbanan som breder ut sig i Kullabygdens landskap. Som på många andra av Sederholms verk väntar ett antal tvärställda och grunda greener, vilket obarmhärtigt betonar både styrkorna och svagheterna i ditt järnspel.


Foto: Oskar Åsgård

41. Idrefjällens GK

BETYG 6,14
SPELKLAR 1992
ARKITEKT Lorichs

Unik bana i vidunderlig fjällnatur. Men tro inte att det bara är naturupplevelsen som övertygar här. Bengt Lorichs har varsamt mejslat fram en bansträckning som införlivar allt från porlande fjällbäckar till ymning barrskog i spelupplevelsen på ett intressant sätt.


40. Golf South Sthlm – Kallfors

BETYG 6,23
SPELKLAR 1999
ARKITEKT Linde

Kallfors 18-hålare bjuder på en naturmässigt intressant tur i den sörmländska skogen. Gott om höjdskillnader ger flera sköna vyer från tee. Överlag ganska generösa fairwayytor men desto mindre greener, som med sina platåer ofta kräver hög precision vid inspelen.

39. Landeryds GK – Norra banan

BETYG 6,26
SPELKLAR 1990
ARKITEKT Persson

Åke Perssons design har nu tre decennier i ryggen och övertygar fortfarande med de intressanta skiftningar mellan renodlade parkhål och mer hed- och skogsbetonad golf. För medelgolfaren kommer bunkrarna som vakar framför krypvensgreenerna att krypa in i bakhuvudet under många av inspelen.


Foto: Jacob Sjöman

38. Åtvidabergs GK

BETYG 6,34
SPELKLAR 1955
ARKITEKT Brasier, Nordwall

Douglas Brasier och Peter Nordwalls skapelse slingrar sig fram genom ett intagande eklandskap och för oss med varsam hand mot Bysjön under olika punkter av sträckningen. Det 11:e hålet lever fortfarande upp till sitt renommé som ett av Golfsveriges mest klassiska par 5-hål.


Gamla banan, Bokskogens GK. Foto: Pär-Martin Hedberg

37. Bokskogens GK – Gamla banan

BETYG 6,36
SPELKLAR 1967
ARKITEKT Amilon, Sederholm, Nordström, Chamberlain

En parkbana i ordets sanna bemärkelse. Entrén till klubben går genom lummiga skogskorridorer, men väl framme öppnas ett vackert parklandskap upp sig som löper ner mot Yddingesjön. Kan spelas väldigt olika med sex olika teeval, från tee 65 till tee 50. Klubben har sjösatt en ambitiös plan att bli Sveriges bästa parkbana.

36. Halmstad GK – Södra banan

BETYG 6,39
SPELKLAR 1975
ARKITEKT Sundblom, Sköld, Pennink, Steel

Består av nio hål från Tylösands ursprungliga 18-hålsbana samt de nio hål som brittiske arkitekten Frank Pennink skapade under 1970-talets mitt. Landar som den perfekta motpolen till Nor- ra banans mer storslagna skepnad. Här väntar charmig och teknisk skogs- och parkgolf i både kortare och rejält glädje- fylld förpackning.


Foto: Klubben

35. Kungsbacka GK

BETYG 6,41
SPELKLAR 1978
ARKITEKT Pennink, Davidsson, Chamberlain

Visst, layouten inleds 35 lite trevande med några aningen profillösa parkhål. Men sedan händer det saker. För det är svårt att inte lyfta fram layoutens variationsrika anslag när Hamra kommer på tal. Övergången från krävande och vidöppna seasidehål till de tekniska och inneslutande skogsrummen är alltid lika njutbar.


Foto: Roger Borgelid

34. Forsbacka GK

BETYG 6,43
SPELKLAR 1975
ARKITEKT Sköld

De fyra avslutningshålen runt Forsbackasjön sätter stilfullt punkt för den natursköna upplevelsen.
Layoutmässigt pratar vi lummig och naturpräglad skogs- och parkgolf från 1970-talets inledning. Komplett med subtilt testande greener och spridda doglegpassager med klar teknisk prägel.


32. Svartinge GC

BETYG 6,49
SPELKLAR 2001
ARKITEKT Nordwall

En behaglig och njutbar bansträckning i ett mestadels öppet parklandskap, där högt vajande ruffgräs skapar fin definition av hålen. Presenteras ofta i gott skick, hjälpt av ett förhållandevis lågt antal ronder. Den tongivande och bitvis dramatiska avslutningen från hål 15–18 är banans starkaste kapitel.


Foto: Jacob Sjöman

32. Lannalodge Golfresort

BETYG 6,49
SPELKLAR 1962
ARKITEKT Sundblom, Berglund, Sköld, Chamberlain, Fulke

Den klassiska layouten vitaliserades relativt nyligen när Pierre Fulke modifierade inledningen och avslutningen. Om vi bortser från den dramatiskt gapande dammen på hål 18 är det fortfarande finstämda park- och skogshål med teknisk prägel som dominerar spelupplevelsen på Lanna.

Foto: Mickael Tannus

31. Österlens GK – Lilla vik

BETYG 6,51
SPELKLAR 1951
ARKITEKT Sundblom, Nordström, Fulke, Mednickson

Golfsverige hade varit något tråkigare idag om inte Rafael Sundblom och lantbrukaren Edward Månsson byggt en sexhålsbana på strandängarna i Vik under 1940-talet. Under åren har banan utvecklats till de 18 hål vi spelar idag, med Pierre Fulke och Adam Mednicksons renovering som nuvarande slutpunkt. Stommen utgörs fortfarande av inbjudande skånsk parkgolf som stundtals spelas i havets direkta närhet.


Foto: Mickael Tannus

30. Båstad GK – Gamla banan

BETYG 6,58
SPELKLAR 1930
ARKITEKT Hawtree & Taylor

Landets andra 18-hålsbana är fortfarande en mycket tilltalande spelupplevelse. Det är parkgolf av den gamla skolans snitt med tydliga brittiska undertoner. Även om vyerna över Bjärehalvön kommer att stjäla din uppmärksamhet är det ändå banans bunkersättning som skiner allra tydligast under rundan.

Foto: Klubben

29. Landeryds GK – Vesterby

BETYG 6,63
SPELKLAR 2006
ARKITEKT Benestam

Vi tackar för att Johan 29 Benestam skruvade upp volymmätaren till elva när vissa av Vesterbys greenområden ritades. Men denna moderna hedbana erbjuder också en hel del intressanta strategiska lösningar från tee där du verkligen kan tjäna på att utmana bunkrarna. En spelvärd layout som vågar sticka ut hakan och stryka golfaren mothårs.


Foto: Mickael Tannus

27. Torekovs GK

BETYG 6,69
SPELKLAR 1939
ARKITEKT Sköld,Persson

Efter ett antal turer 27 med sträckningen är man inne i en förvaltande och förfinande fas där linkskänslan förstärks och betonas. Layoutens svaga punkter överskuggas alltjämt av banans starka partier där vi spelar strategisk och dramatisk golf i närkamp med havsvindarna.

Foto: Ulf Berglund

27. Sölvesborgs GK

BETYG 6,69
SPELKLAR 1990
ARKITEKT Linde,Lundin

Mellan ståtliga tallkorridorer utmanas spelarens taktik och precision. Landskapsbilden är platt men hålens svängiga och livfulla konturer gör Sölvesborg till ett sant nöje och den genomtänkta och fängslande designen övertygar. Bunkrarnas brutala, osymmetriska och moderna form höjer estetiken och bryter av mot följsamma fairways och undulerade greener. Inget driverparadis men längd från tee är ändå av yttersta vikt för en bra score.


Foto: Jacob Sjöman

26. Ombergs Golf Resort

BETYG 6,74
SPELKLAR 2002
ARKITEKT Lorichs,Fulke

Den välkomnande layouten pratar direkt till resortens gäster, där olika golfare får möjlighet att ta sig an banan efter sin egen förmåga. De 18 böljande park- och hedhålen är inte överdrivet fostrande från tee, men kräver att järnen och wedgarna kan leverera för den som verkligen jagar en score.

Foto: Mickael Tannus

25. Vasatorp – Classic Course

BETYG 6,78
SPELKLAR 1974/2013
ARKITEKT Bruce,Forrest

Den sammanhållna park- och skogskaraktären lever kvar från banans första inkarnation. Men en närmare blick på Steve Forrests greenområden visar hur dessa både tydliggjort och utvecklat många av de forna hålens underliggande strategiska element. En solid skapelse, där det fortfarande finns utrymme för att lyfta några avsnitt ytterligare.


Foto: Jacob Sjöman

24. Linksgolf Öland

BETYG 6,81
SPELKLAR 2004
ARKITEKT Fulke

I ett avlägset hörn av 24 Sverige ligger en av landets, i delar, mest links-lika spelupplevelser. Banan, som vi känner som Grönhögen, bjuder i sina starkaste partier på rolig och högklassig golf där de kustnära hålen sticker ut i min- net efter ronden.

Foto: Mickael Tannus

23. Flommens GK

BETYG 6,96
SPELKLAR 1966
ARKITEKT Bergendorff, Kristersson, Chamberlain

Den platta, öppna och 23 lågmälda karaktären är förrädisk. Men den som ger sig tid att upptäcka Flommens nyanser, bortom alla diaboliska vattenhinder, blir rikligt belönad. De 18 hålen innehåller många intressanta golfslag när vinden är på rätt humör.


Foto: Klubben

22. Rya GK – Old Course

BETYG 7,03
SPELKLAR 1937
ARKITEKT Nordgren, Sundblom, Amilon, Sederholm

Uppepå och nedanför en strandhylla vid Öresund kastas vi runt på en svängig, vindutsatt och klassisk bana med lika delar park-, hed- och seasidehål. Upplevelsen kantas av härliga höjdskillnader och taktiska klurigheter.

Foto: Karl Wahlin

21. Golf South Sthlm – Vidbynäs South Course

BETYG 7,09
SPELKLAR 2004
ARKITEKT Curley

När Vidbynäs öppnade 21 för spel för drygt 15 år sedan satte Brian Curleys greenområden en ny standard i det svenska golflandskapet. Från tee ofta en ganska generös skapelse, men andra- slagen sätter helt klart tonen.


Foto: Christer Höglund

20. Elisefarm GC

Betyg: 7,22
Spelklar: 2005
Arkitekt: Martin Hawtree

Med undantag av några korta skogs- och parkinslag träder Elisefarm prakftullt in i rollen som en modern brittiskt influerad hedbana. Vi pratar alltså öppna skånska vidder där strategin och linjerna till fullo dikteras av greenområden och fairwaybunkrar. Kommer att blotta svagheterna i spelet utan pardon.


Foto: Jacob Sjöman

19. Hills G&SC

Betyg: 7,29
Spelklar: 2005
Arkitekt: Arthur Hills, Steve Forrest, Johan Edfors

Modernt präglad park- och skogsbana där sträckningen fortfarande är något orytmisk, vilket till stor del bottnar i markområdets utmanande topografi. Men jämfört med den bana som öppnade under 00-talets mitt är dagens uppdaterade version en klart starkare golfupplevelse, för såväl amatörer som proffs.


Foto: Mickael Tannus

17. Skövde GK, Södra banan

Betyg: 7,45
Spelklar: 1991/2018
Arkitekt: Peter Nordwall, Christian Lundin

Det är svårt att inte prata svingelgräs när Skövde kommer på tal. För rödsvingel är en bärande del i den spelupplevelse som Christian Lundin valt att förmedla i sin omfattande ombyggnad av banan. Nej, det rör sig inte om en linkspastisch som kladdats ut mellan täta rader av träd. Snarare en modern strategisk design, där du kan rulla in en och annan låg järnåtta mot flaggan – och som stilfullt sammanför brittiska och amerikanska influenser.


Foto: Jacob Sjöman

17. Frösåkers G&CC

Betyg: 7,45
Spelklar: 1989
Arkitekt: Sune Linde, Pierre Fulke

Den startar med hed- och skogshål där Sune Lindes underfundiga taktiska utmaningar står i fokus. På andra nio vrids volymen upp en aning när vi rör oss i Mälarens skimrande närhet, och avverkar ett antal dramatiskt kryddade sjöhål. Det 18:e glänser fortfarande i rollen som tidlös och stark slutpunkt på ronden.


Foto: Klubben

16. PGA Sweden National,
Lakes Course

Betyg: 7,56
Spelklar: 2010
Arkitekt: Kyle Phillips

En mer direkt spelupplevelse än systerbanan Links Course. Men Kyle Phillips skapelse har betydligt mer att visa upp än avslutningens spektakulära ögongodis. Då menar vi främst de strategiskt positionerade vattendrag och gapande bunkrar som ofta tvingar oss att tänka till en extra gång eller två innan vi väljer klubba och slag.


Foto: Jacob Sjöman

15. Sand GC

Betyg: 7,81
Spelklar: 2005
Arkitekt: Arthur Hills, Steve Forrest

I flera avseenden är Sand GC en av Sveriges mest unika golfbanor. Många attribut som du hittar här, med höga, gräsklädda sandkullar, stora wastebunkrar och påtagligt undulerade spelytor, finns inte i samma form på någon annan svensk bana. Spektakulär och i de bästa partierna av banan dramatisk golf är vad du bjuds på här.


14. Bro Hof Slott GC,
Castle Course

Betyg: 7,87
Spelklar: 2009
Arkitekt: Robert Trent Jones Jr, Bruce Charlton

Pratar man spelglädje hamnar The Castle Course högt på skalan. Något som upplägget med de sex par 5- och sex par 3-hålen samt de heroiska utslagen säkerställer med glans. Hade nått ännu högre med en avslutning där de sista hålen inte faller lika kännbart abrupt ur ramen.


Foto: Peter Cordén

13. Kungl.
Drottningholms GK

Betyg: 7,95
Spelklar: 1959/2012
Arkitekt: Nils Sköld, Rafael Sundblom, Johan Benestam

2010 genomfördes en omfattande renovering av banan under ledning av Johan Benestam. Med avstamp i Rafael Sundbloms ursprungliga skisser för banan lyfte Benestam Drottningholm till en helt ny nivå. Dagens version bjuder på gott skick från vår till höst, men framförallt en påtagligt strategisk och intressant spelupplevelse.


Foto: Mickael Tannus

12. Ljunghusens GK, 1–18

Betyg: 8,02
Spelklar: 1965
Arkitekt: Douglas Braiser, Peter Chamberlain

Distinktion är ett nyckelord. För Peter Chamberlains successiva uppdateringar har putsat bort några av banans mest monotona särdrag. Hålen på ljungheden har ett lägre tonläge men lotsar oss taktfullt runt i vinden innan det avslutande och mer elektriska linkspartiet vid kusten pressar fram det sista ur bagen.


Foto: Mickael Tannus

11. Vasatorps GK,
Tournament Course

Betyg: 8,11
Spelklar: 2008
Arkitekt: Arthur Hills, Steve Forrest

Den moderna hed- och parkkaraktären har ett medryckande anslag som stundtals landar i ren stadiumgolf. Layouten har en stark inneboende dynamik där ett fåtal tvingande carries varvas med risk- och belöningsgolf och mer tekniska skogspartier. Men till stor del är det banans greenområden som får sista ordet i det som du kommer att skriva in på scorekortet.


Foto: Jacob Sjöman

10. Barsebäck G&CC,
Masters Course

Betyg: 8,17
Spelklar: 1969
Arkitekt: Donald Steel, Ture Bruce

2008 stod den nuvarande versionen av Mastersbanan färdig, när hål 11 gjordes om från par 3 till par 4. Det elfte hålet markerar också avslutningen på ett av banans mest intressanta avsnitt, från det bildsköna utslaget på det åttonde hålet fram till strategiskt kluriga elvan. För många tillhör dessa kusthål, längs Öresunds strand, några av de mest minnesvärda under en rond på Masters Course. Men få kommer att lämnas oberörda av hålen som spelas i de mäktiga tall-korridorerna, som på många sätt definierar Barsebäck.


Foto: Jacob Sjöman

9. PGA Sweden National,
Links Course

Betyg: 8,19
Spelklar: 2009
Arkitekt: Kyle Phillips

Det är få moderna inlandsbanor som framkallar samma linkskänsla som Kyle Phillips verk på Baraslätten. När bulldozerskopan sattes i marken under 00-talets andra hälft fick den amerikanska arkitekten inte så mycket gratis av markområdet. Men med en smart bansträckning får istället Phillips strategiska sinne skina. Banans främsta tillgång är de lekfullt krävande par 3-hålen. Speciellt under första halvan av ronden retas vi både med ett delikat par 3 av kortare format (hål 5) med en giftigt grund green och ett storskaligt långt korthål där den klassiska Biarritz-greenen utgjort designmall.


Foto: Jacob Sjöman

8. Österåkers GK,
Öster by Stenson

Betyg: 8,23
Spelklar: 2019
Arkitekt: Christian Lundin, Henrik Stenson

Djupa bunkrar. Konturrika och små greener. Gapande dammar.
På pappret verkade den första av Henrik Stenson och Christian Lundins två planerade banor på Österåker främst prata till den riktigt vassa spelaren. Men så är inte fallet, glädjande nog. Öster by Stenson är adrenalinfylld stadiumgolf där alla får en chans att prestera efter sin förmåga. Det bleka markområdet överskuggas skickligt av visuellt bombastiska hål som 9 och 18. Men det lämnas också utrymme för lågmälda och smarta strategiska lösningar – som exempelvis utmärkta hål 8.


Foto: Jacob Sjöman

7. Vallda G&CC

Betyg: 8,28
Spelklar: 2009
Arkitekt: Martin Hawtree, Caspar Grauballe

Den brittiska hedbanan har en designmässig ryggrad som lämpar sig väl för många svenska markförhållanden. Något som exemplifieras tydligt på Vallda. Markens få höjdskillnader balanseras upp med strategiskt välpositionerade fairwaybunkrar och starkt utformade greenområden, vars upptagningsområde stundtals framstår som oändligt. Men alla akademiska analyser faller platt mot den oförfalskade spelglädje som Martin Hawtreee och Caspar Grauballe lyckats frambringa under i stort sett hela ronden. För den fulla spelupplevelsen, med hårda och snabba spelytor från tee till green, bör du besöka Vallda under de varmaste sommarmånaderna.


Foto: Jacob Sjöman

6. Halmstad GK,
Norra banan

Betyg: 8,31
Spelklar: 1938
Arkitekt: Rafael Sundblom, Nils Sköld, Frank Pennink, Donald Steel

En svensk golfklenod som åldrats med värdighet. Det finns få markområden, präglad av sandjord och vacker tallskog, som är lika lämpade för högklassig golf som här i Tylösand. Norra banan bjuder på intressanta greenområden, oklanderlig kondition närmast året runt och starka strategiska element i designen. Det sjätte hålet, ett kort par 4, är ett utmärkt exempel på detta. Men här finns onekligen gott om riktigt starka hål, som 3, 4, 5, 10, 12, 14, 15 och givetvis det berömda korthålet, 16. Bortsett från den lite ljumna avslutningen finns det märkbart få svaga avsnitt på Halmstad Norra.

Foto: Jacob Sjöman

5. Falsterbo GK

Betyg: 8,42
Spelklar: 1911
Arkitekt: Gunnar Bauer, Peter Nordwall, Peter Chamberlain

Det säger en hel del att det här landområdet ansågs väl lämpat för en golfbana redan i 1900-talets början. På Falsterbo GK hittas genuin linksterräng, där markens konturer och hårdhet i allra högsta grad definierar spel- upplevelsen. Det borgar för riktigt rolig golf. Ihop med det emellanåt nyckfulla vädret på Falsterbo- näset blir ingen rond den andra lik här. Några av banans starkaste och mest minnesvärda partier är hål som det fjärde, femte, sjunde, elfte samt avslutningen från 16–18. Juryn noterar också hur de senaste förändringarna av hål 3, 10, 16 och 17 har gjorts med varsam hand.


Foto: Ullna Golf Club/Jacob Sjöman

3. Ullna GC

Betyg: 8,56
Spelklar: 1986/2013
Arkitekt: Sven Tumba, Jack Nicklaus

Hur mår egentligen ditt järnspel? Denna fråga besvaras sedan några år tillbaka med skarp precision i Ullnasjöns glittrande närhet. När Jack Nicklaus gick loss på inkråmet i Sven Tumbas sträckning balanserades den något korta längden med upphöjda och välbevakade greener av mindre format. Under merparten av de 18 hålen fungerar detta mycket väl och begåvar 2010-talets Ullna med ett eget tilltal. Det finns visserligen några punkter där Jack Nicklaus och manskap borde hållits tillbaka en aning. 17:e hålets green i den vanligt förekommande sidvinden är ett slag där marginalerna nästan krymps till promille nivå. Något som dock fortsätter att överskuggas av den både starka och vackra helheten.


Foto: Mickael Tannus

3. Kristianstads GK,
Åhus Östra

Betyg: 8,56 Spelklar: 1969/2017 Arkitekt: Rafael Sundblom, Douglas Braiser, Tommy Nordström, Pierre Fulke, Adam Mednickson

När klubben övergav sin enkla niohålsbana och flyttade till den nuvarande platsen i Åhus under 1940-talet lades också grunden till en av Sveriges mest intagande golfupplevelser. Här väntade stora kluster med knotiga tallar och öppen hedmark på härligt mager sandjord. Något som gett oss en dynamiskt tilltalande sträckning där inbäddade dogleghål varvas med öppna hedpartier. Fulke och Mednicksons version av banan är en krävande historia där alla delar av spelet får sitt. Ibland kan bestraffningsgraden tippa över, men att hål 16 uppdaterats en aning till detta år är ett tydligt steg i rätt riktning för att begåva banan med en mer finjusterad balans.


Foto: Jacob Sjöman

2. Bro Hof Slott GC, Stadium Course

Betyg: 8,72 Spelklar: 2007 Arkitekt: Bruce Charlton, Robert Trent Jones Jr

Ur mästerskapssynpunkt finns ingen bättre golfbana i Sverige än The Stadium Course. Betyder det att den är ospelbar för medelhandicapparen? Nej, men definitivt svår.
Flera i juryn lyfter fram hur det här är landets kanske mest kompletta bana, med minst antal svaga punkter. Det vackra läget vid Mälarens strand ihop med den ambitiösa skötseln av spelytorna (och kringytorna) gör det här till en golfupplevelse i särklass. Men det är ändå banans strategiska och spelmässiga värden som övertygar mest. Räkna med att precis alla delar av ditt spel kommer att testas under en rond här.


Foto: Oskar Åsgård

1. Visby GK, 18-hålsbanan

Betyg: 9,02
Spelklar: 1958/2008
Arkitekt: Rafael Sundblom, Nils Sköld, Peter Nordwall, Pierre Fulke, Adam Mednickson

Vild, vacker och fängslande. Men också fullmatad med omskakande och tänkvärda golfhål. Vi kastas mellan ytterligheter som tekniska doglegpassager i skogen, det taktiskt delikata elfte och ett storskaligt avslutningshål som spelas med Östersjön väsandes i öronen. År 2020 är det få golfupplevelser som känns lika levande och nyansrika, enligt vår jury.
På Kronholmen kliver vi av 18:e hålets green, passerar de knotiga tallarna och förbi klubbhuset för att snart slänga en längtansfull och omättlig blick mot första tee.

Rulla till toppen