Svensk Golf

Så blir din nya handicap

Den 1 mars 2020 sker övergången till nya världshandicapen för alla svenska golfare. Från denna tidpunkt ska din handicap spegla din aktuella spelstandard på ett bättre sätt än tidigare.

Text: Olof Åsgård • 2019-11-28 Uppdaterad 2019-12-12

I dag finns det sex stora system för handicap i världen. Den 1 mars 2020 sker övergången till världshandicapsystemet (WHS). Golfen är unik i det avseendet att alla, oavsett spelskicklighet, kan tävla mot varandra. Tanken har funnits med nästan lika länge som sporten utövats, men det var först i början på 1900-talet som dagens handicapsystem började växa fram på allvar.

Sverige, som idag använder Europas EGA Handicapsystem, är ett av länderna som går över till det nya systemet redan under 2020. Vissa länder, däribland Storbritannien, Danmark och Portugal, kommer ansluta senare. Detta av administrativa skäl eller för att undvika systemskifte under pågående säsong.

EGA-systemet kommer försvinna helt och ersättas av världshandicapen.
– I dag har vi ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard, säger Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté och medlem i världskommittén som arbetat fram den nya modellen.

Övergången kommer ske automatiskt och den 1 mars kommer alla svenska golfare kunna se sin nya handicap i Min Golf.
– Det är helt okej att inte lära sig hur det nya sättet att räkna ut handicap fullt ut fungerar, bara registrera sina ronder som vanligt och resten sker automatiskt, säger Claes Grönberg, regel- och handicap-ansvarig på Svenska Golfförbundet. 

Birgitta Ljung och Claes Grönberg ser många fördelar med det nya systemet.

Du kan lättare tävla mot spelare från andra världsdelar och veta att era handicap är jämförbara. Dessutom reagerar systemet snabbare och bättre på en spelares förändring i allmän spelstandard.
– Det finns många spelare som har för låg handicap och är de duktiga på att registrera kommer de nu på ett enklare och snabbare sätt kunna få en mer riktig handicap, säger Claes Grönberg.

Så beräknas din nya världshandicap

Vad är nytt?

EXAKT HANDICAP Din handicap. Ett tal med en decimal. Maximalt 54,0. 

SPELHANDICAP Slopesystemet kommer finnas kvar och i respektive banas slopetabell finner du din spelhandicap utifrån din exakta handicap.

HANDICAPRESULTAT Resultat som uppnåtts under en rond, alltså på vilken handicap du spelat en specifik rond, till exempel 27,8. Inte att förväxla med exakt handicap.

ALLA HANDICAPGRUPPER FÖRSVINNER och alla får registrera sällskapsronder och niohålsronder, oavsett om du har plushandicap eller 54,0 i exakt handicap.

SPÄRREN 36,0 FÖRSVINNER och du kan exempelvis höjas från 35,9 till 37,8.

GODKÄNDA SPELFORMER för handicapronder är Slagtävling, Poängbogey och max antal slag (exempelvis slaggolf).

INGEN FÖRREGISTRERING KRÄVS som tidigare. Nu är det bara att spela och sedan registrera.

NETTODUBBELBOGEY är hålets par plus två slag, plus eventuella handicapslag på det hålet. Detta är maximalt antal slag ur ett handicaphänseende. Det motsvarar noll poäng på hålet i poängbogey.

BESKED EFTER MIDNATT om din nya exakta handicap. Om du registrerat en rond måste du invänta alla andra registrerade ronder på den banan den dagen, oavsett om det gäller tävling eller sällskapsronder.

CAP Ett tak för hur mycket handicapen kan öka under 12 månader.

EXTRAORDINÄR SCORE gäller om en spelare slår till med en rond som är minst 7,0 slag bättre än spelarens exakta handicap vid tillfället och då fördelas en sänkning ut på de 20 senaste ronderna. 7,0–9,9 slag bättre = –1,0. Över 10,0 slag bättre = –2,0.

Så blir din nya handicap
I det nya systemet registrerar du antingen poängbogeytotal eller bruttoscore hål för hål. Foto: Mickael Tannus

Playing Condition Calculation

Hört talas om CBA, Computed Buffer Adjustment? Om inte, så gör det ingenting. Nu försvinner nämligen CBA och ersätts med PCC, Playing Condition Calculation, som kommer ha en central roll i de nya handicaputräkningarna. PCC-beräkningen baseras på de spelade 18-hålsronderna på den aktuella banan och dagen – både sällskapsronder och tävlingsronder. Denna beräkning visar om spelförhållandet den dagen markant skiljt sig från det normala. Din registrerade rond kan alltså kalkyleras om beroende på andra spelares resultat på den banan och den dagen. Därför får du inte besked om din nya handicap förrän efter midnatt då uträkningen är klar.

Så beräknas din nya världshandicap

9, 12 eller kanske 17 hål?

Så länge du spelat minst 9 hål kommer du kunna registrera dina resultat, eftersom alla ronder räknas upp till 18-hålsronder.

9 hål
Poängbogey
– systemet lägger till 17 poäng på de ospelade 9 hålen. (Tidigare 18 poäng).
Slaggolf/slagtävling – systemet skriver nettopar på alla hål sista 9 plus totalt 1 slag.

10–13 hål
Poängbogey
– systemet lägger till 2 poäng per ospelat hål minus totalt 1 poäng.
Slaggolf/slagtävling – systemet skriver nettopar på alla ospelade hål plus totalt 1 slag.

14–17 hål
Poängbogey
– systemet lägger till 2 poäng per ospelat hål.
Slaggolf/slagtävling – systemet skriver nettopar på alla ospelade hål.Text: Olof Åsgård • 2019-11-28
TournyttGolfregler
Rulla till toppen