De svenska klubbar som hyr ut golfbilar måste ha genomgått en utbildning. Foto: Getty Images

Spela

Klubbar bryter mot lagen

Brukar du köra golfbil under ronden? Får du visa upp körkortet och skriva på ett hyrbilsavtal före? Inte? Då bryter klubben mot lagen.

Text: CM Hellsten • 2012-04-27

Golfbil = terrängvagn

Golfbil = terrängvagnEn så kallad golfbil är ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- och godsbefordran i terräng. Golfbilen räknas som en lätt terrängvagn överstigande 400 kilo och som terränghjuling understigande 400 kilo i tjänstevikt. Golfbilens vikt har betydelse för vem som får köra den.

SGF har tagit fram ett dokument som tydligt anger vad som gäller för golfbilar på anläggningarna och de regelverk som golfbilarna omfattas av. Klicka här för att läsa mer.

Golfbilen ska köras nykter

HALLAND. Polisen genomför ett flertal nykterhetskontroller bland de golfbilburna spelarna på Halmstad GK i Tylösand. En man har drygt en promille alkohol i blodet och döms senare till böter på 80 000 kronor och får körkortet indraget under ett år. En medlem tas strax utanför klubbhuset när han kommer körandes i en golfbil. Mannen, som är onykter, accepterar ett straff-föreläggande och får böta 20 000 kronor. Körkortet dras in under åtta månader.

SKÅNE. En 62-årig kvinna sticker ut på en runda på Ystad GK. Andra spelare tycker att hon uppträder olämpligt och tillkallar därför polisen. Kvinnan får blåsa och det visar sig att hon har en alkoholhalt på 1,18 promille. Ärendet går vidare till domstol där kvinnan under rättegångsförhandlingarna uppger att hon varit på fest dagen före golf-ronden och druckit fyra korkar whisky. Dom: 80 dagsböter.

Lars-Åke Magnusson är polisinspektör vid trafikenheten i Malmö:
– Jag är inte säker på att alla känner till att reglerna för att köra en golfbil är lika stränga som de som gäller för en vanlig bil. Det krävs att man har körkort och när det gäller alkohol så går gränsen vid 0,2 promille även när man kör golfbil. En vanlig missuppfattning är att man kan ta en och annan pilsner före ronden och sedan köra golfbil i tron om att trafikreglerna inte gäller på golfbanan med hänvisning till att banan är ett inhägnat område. Det är fel och i princip kan du åka dit för rattfylleri om du är berusad och kör en golfbil i ditt eget vardagsrum.

Halmstad GK ser allvarligt på de ratt-onyktra golfbilsförarna. Christian Jakobsson är klubbchef:
– Jag påtalade redan förra våren i klubbtidningen vad som gäller när man framför en golfbil men klubben kan ju inte agera polis och ha egna kontroller. Vi följer förbundets stadgar och vår policy är glasklar – idrott och alkohol hör inte ihop. Medlemmar som missköter sig på banan och på så vis skadar klubbens anseende riskerar att uteslutas.

Trafiken är livlig på Österlens Golfklubbs två banor Lilla Vik och Djupadal. En äldre herre kommer in i det stora, ljusa, moderna klubbhuset. Mannen ska spela en rond och tänker använda golfbil för att ta sig fram på den hedbana som Tommy Nordström lagt ut längs Österlens djupa dalar och höga kullar, varifrån golfaren kan njuta av en bedårande utsikt över Hanöbukten.
Klubben har 24 fordon till uthyrning och tjänsten omsätter närmare 400 000 kronor om året. 
Klubbchefen Stefan Minell, som har sitt kontor vid receptionen, kommer ut och välkomnar kunden. 

Eftersom mannen är gäst kostar bilen 400 kronor för 18 hål, den som vill spela dubbla varv med golfbil samma dag lägger till ytterligare en hundralapp. In-nan Stefan Minell tar betalt lägger han fram ett vitt A4-papper på disken. Överst står det med tydliga röda versaler vilka förhållningsregler som gäller för den som hyr och kör golfbil på Österlens GK. Under den blodfärgade rubriken förtydligas alla detaljer. Längst ner på hyrbilsavtalet finns en signatur från styrelsens representant och bilens nummer (9) är redan ifyllt. Raden under är än så länge tom men efter att körkortet kontrollerats så undertecknar Karl Persson kontraktet. Först nu kan han köra i väg och spela. 

Hur ofta har du fått göra som Karl Persson på Österlen? Hur ofta har du skrivit på ett hyrbilsavtal när du hyrt en golfbil på en svensk klubb?
Det har aldrig hänt mig.
När Stefan Minell skickat iväg sin bilburne besökare så går vi in på hans rum och slår oss ner vid skrivbordet.
Han säger:
– Det allra viktigaste vid uthyrning av golfbilar är att kolla om kunden har körkort, att de vet hur man får köra och att de är nyktra.

Och om golfaren har glömt körkortet hemma?
– Då är det kört. 

Vid Svenska Golfförbundets årsmöte 2011 lämnade golfdistriktsförbundet Bohuslän-Dal in en motion som gick ut på att SGF skulle verka för att lagreglerna kring uthyrning av golfbilar förenklades så att golfklubbarna i varje fall slapp kravet på att gå en kostnadskrävande utbildning som inte är anpassad för golfverksamhet. Förbundsmötet avslog motionen.
Skånes GDF, där Stefan Minell sitter i styrelsen, agerade då på egen hand och kontaktade Biluthyrarna Sverige AB som arrangerar den utbildning som krävs och är godkänd av Transportstyrelsen. 
I juni förra året anordnades en kurs på Barsebäck G&CC och Stefan Minell deltog.
– Kursledaren sa att det var den allra första grupp golfklubbar som de hade utbildat och Biluthyrarna Sverige AB är de enda i landet som har auktorisation att bedriva den här utbildningen. Provet vi fick göra är samma som de som arbetar på exempel Avis och Hertz får genomgå, säger Stefan Minell.

Österlen och 17 andra klubbar klarade provet.
– Jag har fått ett kursintyg och är numera ansvarig för golfbilsuthyrningen. I varje juridisk organisation måste det finnas en person som är auktoriserad. Först efter att ha gått kursen lever vi upp till regelverket som har funnits länge men det har varit en gråzon som ingen har brytt sig om, säger Stefan Minell.

Skulle du rekommendera fler att gå kursen?
– Absolut. Det är ju inte bra att driva en verksamhet där det kan bli komplicerat. Om det händer något och polisen kommer till klubben för att inleda en utredning – då blir det inte roligt för den som är ansvarig och ytterst är ju det ordföranden, han eller hon kan aldrig delegera bort ansvaret. 

På Djupadals systerbana Lilla Vik, som ligger en bit bort på andra sidan landsvägen, kan den golfbilburne spelaren efter första nio gå in i restaurangen med fullständiga rättigheter och beställa en stor stark.
Gör inte det.
– Man ska vara medveten om att man framför ett fordon och då ska man vara nykter. Man ser ju och hör på människor om de är onyktra. Det skulle i och för sig vara helt okej att be kunderna att blåsa. Vi har det mandatet tack vare att vi har gått uthyrningskursen. 

I Golfens Hus i Danderyd utanför Stockholm arbetar Bo Bengtsson. Han är biträdande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet och i grunden utbildad jurist. Under förra året genomförde SGF en undersökning om golfbilar och på några dagar kom det in över 350 svar från golfklubbar och golfbolag.
– Enkäten visade att uthyrningen av golfbilar i Sverige under 2011 omsatte 13 miljoner kronor och det här är en marknad som växer eftersom allt fler hyr ut, säger Bo Bengtsson. 

Är det olagligt att hyra ut golfbilar utan att ha gått kursen och blivit auktoriserad biluthyrare?
– Ja.

Är det okej att hyra ut golfbilar till personer som saknar läkarintyg?
– Ja, men bara om klubben har fått tillstånd från länsstyrelsen. I botten har du terrängkörningslagen som innebär att du inte får köra i skog och mark och på golfbanor, och därför måste du ha dispens från respektive länsstyrelse. För ett par år sedan gick det att få en generell dispens för hela Sverige och då fixade SGF det. Sedan ändrades lagen och då krävdes dispens från varje länsstyrelse. Därför måste golfklubben eller distriktet skriva till sin länsstyrelse och begära dispens. SGF:s rekommendation är att söka dispens för banarbetare, funktionärer och handikappade men det finns också de som har sökt ett större tillstånd för dem som inte har läkarintyg. Där har dock lagen inte tolkats lika i alla län. 

Måste golfbilar ha registreringsskyltar?
– Ja. 

Är det olagligt för ungdomar utan körkort att köra golfbil med varor från till exempel klubbhus ut till kiosken på banan?
– Ja. Om polisen skulle göra en razzia just den dagen så åker föraren dit och kan få problem med körkortstillståndet när han eller hon ska ansöka om det. Är du banarbetare utan körkort och kör ett fordon så är det risk att den som är ansvarig för verksamheten på klubben åtalas för tillåtande av olovlig körning. Det har faktiskt inträffat på en klubb i Skåne. 

Kan den enskilde golfaren bli ansvarig vid en eventuell incident där han/hon hyr en golfbil av en klubb som saknar rätten att hyra ut?
– Den enskilde har ett stort ansvar oavsett om bilen är hyrd eller inte. Personen måste hålla sig nykter och iaktta trafikregler, golfvettsbestämmelser och lokala bestämmelser som till exempel var på banan bilen får köras. Däremot är det klubbens ansvar att följa reglerna kring biluthyrning. Om vi tänker oss ett worst case scenario: Klubben har inget tillstånd men hyr ut ändå. Golfaren tar sig ett par stänkare innan ronden, klubben vet det/ser det/luktar det men väljer ändå att hyra ut bilen. Vid ettans tee kör golfaren på en person och krockar bilen. Skador på allt och alla. Polisen kommer till banan, golfaren åker dit för grovt rattfylleri och vållande till personskada. Klubben riskerar här ansvar för medhjälp till rattfylleri och brott mot lagen om uthyrning av fordon. Sedan kommer försäkringsfrågorna och i ett senare skede kan man räkna med att golfaren blir avstängd från golfspel i ett till två år.

Skånska Österlens GK är alltså ett föredöme på området, men erfarenheten säger att det ser helt annorlunda ut på andra svenska golfklubbar.
En rundringning visar att det i många fall handlar om ren okunskap, medan det på vissa banor beror på helt andra faktorer att man bryter mot reglerna.
Svensk Golf har även talat med en representant för en 18-hålsanläggning i Mellansverige som är en av de många klubbar som hyr ut golfbilar illegalt. 

Varför följer ni inte regelverket?
– Vi har hyrt ut golfbilar under flera år men har inte gått biluthyrningskursen av den enkla anledningen att jag precis fick vetskap om den av dig. Vi kände inte till det kravet förrän vid det här samtalet och det måste bero på bristande kommunikation. Det skulle absolut vara en trygghet att ha tagit en sådan kurs. 

Har ni haft några golfbilsincidenter på banan?
– Nej, inte mer än batteritorsk. 

Under våren 2012 arrangerade Golfadministratörernas Förening (GAF) i samarbete med SGF och SISU Idrottsutbildarna kurser för uthyrning av golfbilar på tre olika platser – Halmstad, Sollentuna och Örebro. Varje kursdag avslutades med ett prov på 20 frågor där minst 15 måste vara rätt besvarade för att få godkänt.
De klubbar som klarade testet kan hyra ut sina golfbilar lagligt i fortsättningen.

FOTNOT: Sedan Svensk Golf besökte Österlens GK och gjorde reportaget har klubben anställt en ny klubbchef – Gustav Andersson. 


Text: CM Hellsten • 2012-04-27
SpelaNyheter
Scroll to Top