Vad gäller egentligen för out of bounds? Se fråga 3. Foto: Staffan Andersson

Knäck tio regelnötter

Tycker du det är svårt med regler? Passa då på att öva på några luriga regelnötter så här i decembertider och briljera sedan på banan när säsongen startar.

Text: Sylvia Luther • 2010-12-15 Uppdaterad 2010-12-15

Snart väntar ledighet för många, och böcker och datorer kan plockas fram under lite mer lugna förhållanden. Den som är road av regler och vill grotta ner sig lite extra kan öva sig på tio, av totalt fyrtio, frågor som ställdes i det frivilliga regeltestet under SGF:s Högre Regelutbildning.

Bara ett svarsalternativ är rätt och frågorna gäller slagspel om inget annat anges. Använd gärna regelboken och glöm inte att titta bland definitionerna i början av boken.
(Facit står längst ner i artikeln, men tjuvkika inte…)

Frågorna:

1) Vilken av följande markeringar på bana får inte flyttas av spelaren?

a)    En röd pinne.
b)    En blå-vit pinne.
c)    En vit pinne.
d)    En röd pinne med grön topp.

2) En spelare luftmissar bollen när hon slår sitt utslag från tee. Innan hon slår igen trampar hon till bakom bollen och rycker dessutom upp ett grässtrå bakom bollen. Vad gäller?

a)    Spelaren får ett slags plikt.
b)    Spelaren får två slags plikt.
c)    Spelaren får fyra slags plikt.
d)    Spelaren får ingen plikt.

3) Med hänsyn till definitionen av out of bounds, vilket av följande påståenden är korrekt?

a)    När både linjer och pinnar används för att markera out of bounds visar pinnarna out of bounds och linjerna definierar out of bounds.
b)    En boll är utanför banan så snart någon del av bollen är utanför banan.
c)    Ett staket som markerar out of bounds är ett fast föremål även om en del av staketet sträcker sig in på banan.
d)    En spelare får inte stå utanför banan och spela en boll som ligger på banan.

4) Vilket av följande är korrekt för vattenhinder?

a)    En boll som ligger i ett träd som hänger över ett vattenhinder, är i vattenhindret.
b)    Ett vattenhinder måste innehålla vatten.
c)    Ett omarkerat dräneringsdike i skogen är ett sidovattenhinder.
d)    En boll som bara till viss del berör vattenhindret är inte i hindret.

5) En spelare råkar rubba sin boll i spel på fairway med en övningssving. Vad gäller?

a)      Spelaren har ådragit sig ett slags plikt och måste återplacera bollen.
b)      Spelaren har ådragit sig två slags plikt och måste återplacera bollen.
c)      Eftersom det enligt definitionen inte var ett slag ska bollen återplaceras utan plikt.
d)      Spelaren får ingen plikt eftersom han inte hade för avsikt att slå ett slag och bollen spelas som den ligger.

6) Vilket av följande är lösa naturföremål?

a)      Frost på fairway.
b)      Sand på green.
c)      Lös jord på foregreen.
d)      Ett grässtrå när det sitter fast på bollen.

7) Vilket av följande är sant med avseende på MUA?

a)      Tillfälligt vatten är MUA.
b)      Gränsen för MUA sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.
c)      Om en spelare rubbar sin boll när han letar efter den i MUA pliktar han inte och bollen ska återplaceras.
d)      När en spelares boll ligger på green och han har ett område med MUA i puttlinjen får han droppa bollen utan plikt på green.

8) Vilket av följande är råd?

a)    En upplysning om var ett vattenhinder är beläget.
b)    Ett förslag till en motspelare att droppa bollen som du anser är ospelbar.
c)    A informerar B hur långt det är från hans (A:s) boll till hålet.
d)    Innan spelare A startar sin rond frågar hon spelare B som just har avslutat sin rond vilka klubbor hon använde på par 3-hålen.

9) Vilket av följande är INTE en boll i spel?

a)    En boll som spelats från en plats utanför tee när spelaren börjar spelet på hålet.
b)    En boll som rubbats av spelaren under sökande och ännu inte återplacerats.
c)    En boll som förklarats ospelbar i ett vattenhinder och droppas inom två klubblängder i vattenhindret.
d)    En boll som återplaceras på fel plats på green när den tidigare har lyfts enligt regel 16-1b.

10) I vilken av följande situationer har en spelare spelat ”fel boll” enligt definitionen?

a)      En spelare lyfter sin boll på green, lägger den åt sidan, glömmer att han lyfte bollen och puttar den från den plats där han lade den åt sidan.
b)      En spelare lyfter sin boll på green enligt reglerna och slänger den till sin caddie. Caddien ger sedan av misstag en annan boll till spelaren som han lägger ned framför sin markeringsknapp och puttar bollen i hål.
c)      En spelares boll försvinner i ett skogsparti. Efter att ha letat 3 minuter efter bollen säger spelaren: ”Vi struntar i den!”. Just då hittar en medtävlare bollen och spelaren spelar den.
d)      Spelaren har spelat ”fel boll” i alla situationerna ovan (a)-(c).

(Frågorna är konstruerade av SGF:s Regelkommitté)

FACIT

HÄNVISNING

1)

c

Def Hindrande Föremål + R24-1

2)

d

Def Tee + R13-2

3)

a

Def Out-of-Bounds

4)

a

Def Vattenhinder

5)

a

R18-2 (Def Slag)

6)

b

Def Lösa naturföremål

7)

c

Def MUA, R18-2

8)

b

Def Råd + R8-1

9)

a

Def ”Boll i Spel”

10)

a

Def ”Fel Boll” + (Def ”Förlorad Boll”)


Text: Sylvia Luther • 2010-12-15
SpelaNyheter
Rulla till toppen