Liva upp kompisresan med en ny spelform. Foto: Getty Images

Testa nya spelformer

Såhär i säsongens linda är det många som åker iväg på golfresa tillsammans med kompisarna. Här kommer våra tips på olika spelformer som kan spelas istället för traditionellt singelspel.

Text: Gabriella Karlsson • 2010-03-31 Uppdaterad 2010-03-31

Golf kan spelas på många olika sätt. Precis som i tennis kan man spela ensam eller i par, det vill säga singel eller dubbel. Men i golf heter det inte ”dubbel”, utan ”fyrboll” eller ”foursome”. Det finns nämligen två olika sätt att spela dubbel i golf. I singel är man ensam och spelar sin egen boll. I fyrboll är man trots namnet två i varje lag och varje spelare spelar sin egen boll. I foursome är man också två men spelar bara en boll. Spelarna slår ut varannan gång från tee och slår sedan varannan gång på bollen. Det roliga med fyrboll och foursome är att man inte är ensam ute på banan. Man är två partners som spelar ihop och kan uppmuntra och ge varandra råd, planera och diskutera taktik och klubbval med mera. Men det räcker inte med att det finns olika spelsätt. Det finns också två olika speltyper – slagspel och matchspel – med delvis olika regler. Vilken man väljer beror bland annat på om man spelar tävling eller spelar en träningsrond, så kallat sällskapsspel.

SLAGSPEL OCH MATCHSPEL
De flesta tävlingar spelas som slagspel och då är det slagtävling som gäller när det handlar om elit. Slagtävling innebär att man spelar alla hålen – man måste håla ut på alla hål – och adderar totala antalet slag. Den lägsta sammanlagda scoren vinner. Om det är en tävling med handicap drar man bort spelhandicapen och får på så vis en nettoscore och den lägsta av dessa vinner. Det finns viktiga skillnader i reglerna för matchspel och slagspel. När plikten i slagspel är två slag är den i allmänhet förlust av hålet i match. I match får man dessutom ”skänka” puttar. Det gör att matchspel går fort. En 18 håls singelmatch ska kunna spelas på under tre timmar, givetvis under förutsättning att alla på banan håller den takten.

 MATCHSPEL
Trivsam spelform där två personer eller par spelar mot varandra och där kampen och chanstagningarna om varje hål blir som en minitävling.

SPELET
Man spelar om varje hål och ett hål kan vinnas, delas eller förloras. Det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelaren/na. Matchen är avgjord när någon leder med fler vunna hål än vad det återstår att spela.Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande hcp-index.

 

FOURSOME
Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, exempelvis Solheim Cup och Ryder Cup.

SPELET
Foursome bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag. Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt. Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och fungera som forecaddie. På de klubbbar som har tider reserverade för två-bollar kan foursome match verkligen rekommenderas.

 

GREENSOME
En rolig variant av foursome.

SPELET
Båda spelarna slår ut från varje tee och paret väljer sedan vilken boll de vill fortsätta spela med. Den som inte slog det valda slaget från tee spelar andra slaget och därefter fortsätter spelet på samma sätt som i foursome. Kom bara ihåg att spela i rätt ordning, vartannat slag, efter det att ni valt bästa boll. Eftersom man har två chanser på utslaget, brukar scorerna kunna bli riktigt låga.

 

IRISH GEENSOME
Irish Greensome är en variant av vanlig greensome.

SPELET
Skillnaden är att på alla par 4- och par 5-hål, slås ett slag till på partnerns boll – därefter väljer ni vilken boll ni vill fortsätta att ha i spel. En fördel med den här spelformen jämfört med foursome och vanlig greensome är att varje deltagare får slå fler slag under rundan. Om man gästar en klubb som har en relativt hög greenfee, kan det ibland vara svårt att motivera deltagarna att välja en spelform som inte är individuell. Börja med att prova på hemmaklubben, troligtvis kommer du att finna att upplevelsen ibland känns viktigare än det individuella resultatet.

 

FYRBOLL
Ytterligare en spelform som ofta används i mästerskapstävlingar för lag.

SPELET
Ett par spelare spelar mot ett annat par. Alla spelare spelar med var sin boll. Parets bästa nettoscore på varje hål är sidans resultat på hålet och den bästa av dessa ger då en poäng. Denna form av fyrboll kallas ofta ”bästboll” men den kan också utvecklas till att omfatta även det sämsta resultatet. Man jämför då även de båda parens sämsta nettoscorer och den bästa av dessa ger en poäng. Denna form kalllas ”Fyrboll – bäst och sämst”. En annan variant är ”Fyrboll – bäst och sammanlagt”. Spelas som bäst och sämst där bästbollen fortvarande är värd en poäng men den andra poängen går till det lag som har det lägsta sammanlagda resultatet på hålet.

 

SNÖRTÄVLING
Rolig tävlingsform där du som är höghandicappare får åtskilliga meter snöre att ta med runt på banan.

SPELET
Snörtävling spelas vanligtvis som slagtävling där varje spelare får en sax och ett snöre som är lika långt i meter som spelarens spelhandicap. Bollen kan placeras bättre med hjälp av snöret eller till och med hålas mot att man klipper av en bit av snöret. Du kan till exempel flytta ur bollen från ett besvärligt läge i ett dike med hjälp av snöret och då klippa av det antal meter som du behövde flytta bollen för att komma ut ur diket. Eller ”sätta” den svåra putten med hjälp av några meter snöre. Vinnaren är den som har lägst antal slag efter 18 hål, oavsett om spelaren utnyttjat hela längden av snöret eller inte.

 

NASSAU
Nassau passar utmärkt för medelgolfare som spelar aningen ojämnt med ett fantastiskt resultat på nio hål som följs upp med nio katastrofala.

SPELET
Spelformen Nassau kan spelas som slagtävling, poängbogey eller bogeytävling. Ni kan vara två, tre eller fyra spelare.

POÄNG
När ni spelar på en vanlig 18-hålsbana delar ni in den i tre delar; första nio hålen, andra nio hålen och totalt. Ett poäng ges för bästa resultat på varje del.

 

KÖPENHAMNARE
Matchspel för tre spelare. Det går snabbt eftersom man kan ta upp bollen och skänka motspelarna puttar på greenen.

SPELET
Spelformen är slagspel där tre spelare spelar om sex poäng per hål. Köpenhamnare kan såtillvida liknas vid matchspel där man tävlar om varje hål och matchen kan vara avgjord långt före 18:e hålet. En fördel med Köpenhamnare är att ett katastrofhål inte behöver betyda en neslig förlust i matchen.

POÄNG
Sex poäng ska alltså fördelas på varje hål med hänsyn till spelarnas nettoresultat. Den lägsta scoren ger fyra poäng, den näst lägsta ger två poäng och den sämsta scoren ger inga poäng alls. Om tvåan och trean får samma resultat får de en poäng var. Om två spelare har den lägsta scoren får de tre poäng var och om alla tre hamnar på samma score får samtliga spelare två poäng.

 

AMIGO
I denna spelform använder du en värdefull ”Amigo” eller ”Amiga”.

SPELET
Om man vill spela bridge och bara är tre kan man spela med träkarl. Många anser att fyrboll match är den roligaste spelformen av alla. Men om man vill spela en fyrboll match men bara är tre – hur gör man då? Jo, man hittar på en fjärde deltagare – ungefär som när man spelar träkarl i bridge. Några kallar honom Amigo (eller Amiga) men det förekommer säkert andra namn. Amigo/a är en mycket värdefull partner – han/hon gör nämligen par på alla hål (netto).Man spelar sen fyrboll match – ren bästboll eller bäst och sämst – och lottar om vem som ska ha Amigo som partner de sex första hålen. Efter sex respektive tolv hål byter man så att var och en har Amigo som partner i sex hål. Pröva detta när ni har tröttnat på att alltid spela Köpenhamnare de gånger ni bara är tre i bollen.

 

SCRAMBLE
Scramble är en utmärkt spelform i mindre allvarliga tävlingar och i sammanhang där deltagarnas spelstandard är väldigt varierande.

SPELET
Scramble spelas i lag där varje lag kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Spelet bygger på att laget hela tiden får välja den bäst placerade bollen. Samtliga spelare i laget slår ut från tee och därefter väljs den bäst placerade bollen. Från detta läge slår alla spelare igen och så väljs den bäst placerade bollen återigen och så vidare. Samma princip gäller givetvis också på greenen. Detta gör att det varje gång räcker att en av lagmedlemmarna slår ett bra slag och spelformen ger alla spelare, oavsett spelstandard, möjlighet att vara med och bidra till ett lågt resultat.

 

RUNNING ECLECTIC
Eclectic betyder att välja ut. I det här fallet väljer vi ut våra bästa resultat på varje hål och för upp detta på en lista hos tävlingsledningen. Segrar gör den som får det lägsta totalresultatet.

SPELET
Tiden för en running eclectic kan variera, men inte sällan löper tävlingen över större delen av golfsäsongen. Du har ett stort antal tävlingstillfällen att prestera bästa tänkbara resultat på varje hål. I vissa fall kan förutsättningarna för en running eclectic ha den begränsningen att när du har fört upp ett resultat på ett hål, så kan det inte ändras längre fram på säsongen. Detta är raffinerat och leder vanligtvis till att du vid tävlingens skymning finner dig stående med ett antal hål som du hade hoppats göra birdie på, men nu är glad att få föra in par på.

 

TRYALL
Tryall är rolig och spännande eftersom den kombinerar individuellt spel och foursome.

SPELET
Tryall är en spelform där två spelare utgör ett lag. Båda spelarna i laget slår ut varsin boll från tee. Vid andra slaget slår spelare A på spelare B:s boll och vice versa. Därefter väljer laget vilken boll som skall spelas och spelformen ändras då till foursome tills bollen är slagen i hålet.
Exempel på ett par 3-hål: Båda spelarna slår in mot green och träffar green. Spelare A puttar då från spelare B:s läge och vice versa. Om båda spelarna missar hålet väljer laget vilken boll som skall spelas. Väljer laget spelare A:s boll från tee är det spelare A som skall putta tredje slaget.


Text: Gabriella Karlsson • 2010-03-31
SpelaNyheter
Rulla till toppen