Det är många bollar som försvinner varje säsong – och blir liggande länge, länge i naturen. Bild: Getty Images

Nyheter

En miljövänlig drive – med sojaboll?

Känner du dig som en miljöbov när ännu ett utslag landar i vattnet? Nu görs försök att ta fram golfbollar gjorda av sojabönor.

Text: Bo Steffensen • 2021-07-27 Uppdaterad 2021-07-28

Golf är en sport som där utövaren får en hälsosam naturupplevelse på köpet. Men en bortslagen golfboll är inte hälsosam för naturen.
Varje år beräknas vi slå bort 30 miljoner bollar enbart i Sverige. I USA ligger siffran runt 300 miljoner. En hel del av de bollarna hittas och används igen men många blir liggande i vattendrag och skog.
En golfboll består av en syntetiskt gummikärna och ett, eller flera, plastskal, och innehåller små mängder tungmetaller som bly, tungsten och kobolt. Det beräknas ta mellan 100 och 1 000 år för en golfboll att brytas ner i naturen.

FÖR SJU, åtta år sedan introducerade Dixon fyra miljövänliga polymerbollar, gjorda i återvinningsbara material utan tungmetaller.
Nu håller forskare vid Kansas Polymer Research Center på Pittsburgh State university på att ta fram en polymer golfboll baserad på sojabönor.
– Vi har tagit fram några miljövänliga batterier där vi använt sojabönan och vi tänkte det kunde vara lämpligt med ett biobaserat material för golf. Ofta försvinner golfbollar i marken eller i en sjö och den bryts inte ner så vår idé är att använda ett biologiskt material, säger kemiprofessor Ram Gupta till golfweek.usatoday.com.

PROJEKTET började för ungefär en månad sedan, är tänkt att hålla på i två år och fokuserar dels på den inre kärnan av bollen, dels på det yttre hårdare skalet.
– Vi använder sojabaserade material som sojamjöl till kärnan. Till det yttre lagret – som måste vara väldigt starkt – använder vi sojabönoljebaserade polymer, säger Ram Gupta.
Det yttre lagret har forskarlaget redan lyckats skapa. Nu återstår den inre kärnan.
– Att matcha en vanlig golfbolls prestanda blir tufft. Hur långt den kommer att gå, hur den roterar, hur den svänger … Det är sådant som golfindustrin tittar på. Det kommer att bli en utmaning men jag tror att vi kan göra det. Än så länge har vi väldigt primitiva resultat men de resultat vi har är rätt spännande, säger Ram Gupta.
Projektet sponsras av Missouri Soybean Merchandising Council.


Text: Bo Steffensen • 2021-07-27
NyheterUtrustningBollarNyheterSojabönorUtrustning
Rulla till toppen