Jönköpings GK utökade till 18 hål under 1960-talets början. Foto: Peter Cordén

Golfsverige

Klassisk svensk bana hotad av bostadsbygge

Klubben har dialog med kommunen för att banan ska strykas från översiktsplanen och därmed slippa bygga om banan.

Text: Eric Franzén • 2021-04-16 Uppdaterad 2021-04-16

Jönköpings kommun har utarbetat en långsiktig expansionsplan som innefattar att man ska växa med 50 000 invånare i framtiden. Översiktsplanen har presenterats i en tidigare version där några av hålen på Jönköpings GK, Kättilstorp kallad, plus området runt klubbhuset markerats som yta för blivande bostäder och arbetsplatser. Men i den senaste uppdateringen är ett aningen större område med banans mark inritat, vilket Golfbranschen först rapporterat om.
Klubbchefen Thomas Holm har levt med frågan som potentiellt hotar klubbens existens under ett tag och poängterar att det först är runt 30 år framåt i tiden som det kan bli aktuellt att bygga på marken i Kättilstorp.

– Vi har haft en jättebra dialog med kommunen. De har varit väldigt transparenta och vi har haft möten under hösten och vintern där vi har fått ta del av det hela, säger Thomas Holm till Svensk Golf.

Thomas Holm är hoppfull kring att Jönköpings GK ska lyckas med att få bort marken från översiktsplanen – som tidigare också innefattade grannklubben A6 GK.

– A6 hade samma arrendeavtal som vi har. Där gjorde min kollega Per Simonsson ett jättebra jobb med att uppvakta politiker och få dem att inse att rekreation är ännu mer viktigt än någonsin. Vår målbild är att vi vill få bort marken från översiktsplanen. Det är grunden i det. När vi och kommunen fortsätter vår dialog så är jag nog säker på det inte kommer att byggas på golfbanan.

Skulle översiktsplanen realiseras i nuvarande form ser Thomas Holm en påtaglig risk i att golfarna bland de framtida nya invånarna inte kan beredas plats på de existerande banorna. 

– Om sex till sju procent av Sveriges befolkning spelar golf och det ska flytta in 50 000 människor till Jönköping innebär det av 3 500 av dem vill spela golf. Och alla golfklubbar i vårt närområde har fullt sett till medlemskap. Det innebär att det går bra att flytta till Jönköping, men man får inte ha något intresse av att spela golf. Detta har inte riktigt gått fram hos kommunen som trodde att golfen var vikande. Ska vi lägga ned klubben plus att det flyttar in 3 500 nya golfare blir det alltså 5 000 personer som inte kan utöva golf i Jönköping, vilket vi har tryckt på mot kommunen.

Jönköpings GK har funnits i Kättilstorp sedan 1938, då klubbens första niohålsslinga öppnades för spel. Att Sveriges 14:e äldsta klubb skulle bli tvungen att läggas ned, eller anvisas ny mark för att bygga en ny bana är inte ett scenario som Holm hittills övervägt.

– Jag har inte ens tänkt den tanken. Det vore intressant om kommunen kom fram till att de vill att vi ska bygga en annan golfbana på annan mark, när golfklubben sedan 1936 har plöjt ner ett antal miljoner i kommunens mark – i ett föreningstänk där inga aktieägare hämtar ut pengar.

För Holm och klubben är målsättningen att stryka området från översiktsplanen också en möjlig väg för att kunna arbeta fram ett längre arrendeavtal. Något som skulle Jönköpings GK större arbetsro i möjliga satsningar på att utveckla området och anläggningen.   

– Ja. Det är egentligen vår utgångspunkt. Det skulle innebära att vi kan skriva ett långt arrendeavtal och kan utveckla vårt område med skid- och löpspår. Senast gav de oss ett arrendeavtal på tio år. Bankerna tittar på hur långt detta avtal är och om vi vill låna pengar så måste allting vara betalt innan avtalet löper ut. Vi har svårt att satsa på att utveckla vår korthålsbana för paragolf med gång- och bilvägar. Möjligheterna att täcka delar av kostnader med bidrag från Arvsfonden minskar om vi inte har ett arrendeavtal som sträcker sig över en längre tid. Text: Eric Franzén • 2021-04-16
NyheterA6 GKGolfsverigeJönköpings GK
Scroll to Top