Svenska Mässan i Göteborg samlar branschfolket till Mötesplats Golf den 14-16 mars 2010. Foto: Svenska Mässan

Leva

Golfen får två nya mässor

I mars nästa år slår en ny branschmässa upp portarna för golfens representanter. - Det fanns en önskan om att skapa en mötesplats för alla som jobbar med golf och som har med klubbens verksamhet att göra, säger projektledaren Camilla Dahl.

Text: Sylvia Luther • 2010-09-03

Flera mässor inom golf har genom åren vänt sig till olika målgrupper. Det har funnits golfmässor för konsumenterna, golfspelarna, i Malmö och Stockholm och det har arrangerats mässor riktade mot kommersiella och ideella aktörer inom golfbranschen.

Vartannat år har Elmia Park & Golf arrangerats i Jönköping. Det är en branschmässa riktad mot park och golf (bana, spelet, klubben) och med stor fokus på grönytorna. Där har golforganisationerna SGF, SGA, GAF och PGA varit medarrangörer.
– Golfen utgör bara 30 procent av grönyteverksamheten sen har vi park, kyrka och fritid, säger Håkan Ståhlbro, chef för bana och anläggning inom SGF.

Elmia Park & Golf planeras att återkomma i september 2011 men i en förändrad form efter det att nuvarande avtal löpt ut.

I september i år är det dags för den sedvanliga “utrustningsmässan” i Jönköping där utställare och inköpare träffas och med en ny ambition att mer ha inriktning mot en inköpsmässa än en utställarmässa. Den vänder sig också till branschfolk och här visas bland annat nyheterna inför nästa säsong.

Nu gör ytterligare en branschmässa entré. Mötesplats Golf i Göteborg i mars 2011 vänder sig till hela Norden och är tänkt att vara en mötesplats för mässa, konferens, utbildningsdagar och årsmöten.

Hur kommer det sig att ni har startat Mötesplats Göteborg?
– Vi har haft samtal med SGA (Swedish Greenkeepers Association), GAF (Golf  Administratörernas Förening), FSG (Föreningen Sveriges Golfbaneägare) och FSGA (Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter) och det fanns en önskan att göra en mötesplats för alla som jobbar med golf och som har med klubbens verksamhet att göra. Även förtroendevalda ingår där, säger projektledaren Camilla Dahl.

På vilket sätt kommer den här mässan att skilja sig från Elmia Park & Golf?
– Vad jag förstått så har Elmia varit mycket som en grönytemässa men här vänder vi oss även till andra som jobbar inom en klubb, som klubbcheferna, och vi ser gärna att de som jobbar med restaurang är med. De har ju helt andra frågor än vad greenkeepers har och samtidigt går ju vissa av deras frågor ihop. Samma sak med FSG, golfbaneägarna, de är ju intresserade av alla frågor vad gäller att driva en golfbana.

Hur har gensvaret varit för att vara med?
– Det har varit riktigt roligt. Vi kom ju igång alldeles före sommaren och skickade ut information, och jag har jobbat i många år på mässor men det är sällan man får så mycket spontana svar på utskick, säger Camilla Dahl.

 

För den vanliga spelande golfaren planeras en konsumentmässa i Stockholm våren 2011. Joakim Sabel som tillhör FSG och äger flera golfanläggningar håller som bäst på med förberedelserna.

När kommer er mässa att gå av stapeln?
– Vi har pratat med jättemånga i branschen för att kolla om de vill vara med, och vi har fått ett fantastiskt bra intresse men det gäller att hitta rätt datum också.

Vilka aktiviteter har du tänkt dig?
– Det ska vara ganska mycket för juniorer, och för damer och tjejer så vi har blandat in Qtee. Vi har pratat med alla klubbtillverkare och det kommer även att finnas kläder och resor. Även de som driver golfbanor och klubbar är med, säger Joakim Sabel.

Var mässan ska äga rum någonstans är ännu inte klart utan Sabel undersöker just nu möjligheterna i Stockholmsområdet.


Text: Sylvia Luther • 2010-09-03
LevaNyheter
Scroll to Top