5de48a49b49e7

trender inom banrenovering

En trend under de senaste åren är att banor renoveras för att få ett mer ”modernt” utseende. De estetiska värdena blir allt viktigare. Istället för att i första hand bygga om greener är det nu greenområden som görs mer spännande med lutningar och avrinningsytor samtidigt som bunkrarnas utseende och form förändras. Det anläggs också fler utslagsplatser

Text: Svensk Golf • 2015-05-20 Uppdaterad 2019-12-11

En trend under de senaste åren är att banor renoveras för att få ett mer ”modernt” utseende. De estetiska värdena blir allt viktigare. Istället för att i första hand bygga om greener är det nu greenområden som görs mer spännande med lutningar och avrinningsytor samtidigt som bunkrarnas utseende och form förändras. Det anläggs också fler utslagsplatser för att anpassa banan till fler kategorier spelare.
Forsgården Gk anläggning är ett av de tydligaste bevisen på ovan beskrivna scenario. Här har  under våren 9 hål renovertas vad gäller just greenområden, bunkrar och nya tees. Banarkitekt Christian Lundin har verkligen tagit ut svängarna vid utformningen av greenområden och framför allt bunkrarna. Minst sagt spännande och annorlunda för svenska banor med dessa ”småflikiga” bunkrar med branta kanter.

Hål 16 Forsgårdens GK. Det nya greenområdet med sina spännande bunkrar har
verkligen lyft både
de strategiska men framför allt estetiska värdena på detta hål.

Bankonsulent Kim Sintorn

 


Text: Svensk Golf • 2015-05-20
FöljaBanbloggenBloggar
Rulla till toppen