Följa

Skånsk motion: Låt ungdomar slippa betala

Örestads GK vill att ungdomar upp till 12 år ska slippa betala avgifter till Svenska Golfförbundet och Golfens IT-system, GIT. Skånes GF bifaller förslaget som kommer att tas upp som motion vid Förbundsmötet i april.

Text: Tommie Gustavsson • 2015-02-03

Golfklubben i Lomma utanför Malmö har under de senaste fem åren haft ett givande samarbete med kommunens skolor där över 500 ungdomar fått möjlighet att prova på golf över tre dagar.
– Vi märker dock att ungdomar i åldern 13-16 år redan är engagerade i någon annan idrott eller annat fritidsintresse. Då blir det naturligtvis mycket svårare för dem att komma hem till föräldrarna och be om pengar till ytterligare ett engagemang, säger Örestads ordförande, Jan-Olof Olsson.

Örestad fortsätter sin skolsatsning, nu med större fokus på den yngre kategorin, under 12 år.
– Vi erbjuder för en medlemsavgift i klubben utbildning till grönt kort med tränarledda lektioner. Ungdomarna får dessutom tillgång till banan i ett tidigt skede. Detta har blivit en succé och vi har nu över 100 knattar som medlemmar i klubben, fortsätter Jan-Olof Olsson.

Att satsa på juniorerna och rekrytera nya spelare är enligt Örestad, den största och viktigaste framtidsfrågan:
– Utan rekrytering av en ny generation golfare kommer vi snart att stå inför en enorm förändring inom svensk golf. Enligt statistiken är det juniorerna som minskat mest de senaste tio åren. Minskningen är så stor som 50 procent, fortsätter Jan-Olof Olsson.

Tre procent av samtliga golfare i Sverige är mellan 1-12 år. De betalar 82 kronor till SGF, 54 kronor till GIT och 17 kronor till distriktet. Totalt 153 kronor. Det är den avgiften Örestad vill att juniorerna ska slippa.
– Låt pengarna stanna i klubbarna istället, så att de kan utveckla ungdomsgolfen. Alla nivåer, klubb, distrikt och förbund måste ha inställningen att detta är en investering i golfens framtid, slutar Jan-Olof Olsson.

Motionen kommer att behandlas vid Svenska Golfförbundets årliga Förbundsmöte, som i år äger rum den 18 april.
Förbundets styrelse ger Örestad rätt i sak, och föreslår därför mötet att säga ja till motionen.
“Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att all form av aktiv juniorverksamhet ska uppmuntras och stöttas”, skriver styrelsen bland annat i sitt svar på motionen.

Enligt styrelsen skulle inkomstbortfallet om motionen genomförs landa på cirka 1,5 miljoner kronor. För att täcka bortfallet vill Förbundsstyrelsen höja seniorernas förbundsavgift med tre kronor per person och år och GIT-avgiften med samma summa.
Svaret och motionen kommer att gå ut med övriga handlingar i slutet av februari.


Text: Tommie Gustavsson • 2015-02-03
FöljaNyheter
Scroll to Top