På den lilla landtungan i St Andrews trängs sex golfbanor. Ingen av dem spelas nu över 22 hål. Foto: Getty Images.

Tidpunkten

Beslutet som förändrade golfen för alltid

En tillbakablick mot dagen då ronden blev fyra hål kortare.

Text: Eric Franzén • 2021-02-02

Tidigare publicerad i svenska Golf Digest nr 2, 2017.

Ingen som närvarade på mötet i St Andrews den 4 oktober 1764 lär ha förstått magnituden av beslutet. Nej, varken medlemmarna i Society of St Andrews Golfers, som senare blev Royal & Ancient Golf Club, eller kaptenen William St Clair kunde ana att de där och då skapade ett av golfspelets mest bärande fundament.

Det anspråkslösa dokument som sammanfattar mötet anger inte var i St Andrews som sammankomsten hölls. Det berättar endast kärnfullt att den dåvarande banans fyra första hål skulle slås ihop till två stycken – och därmed lägga grunden till att vi fortfarande idag spelar merparten av vår golf över banor på 18 hål.
Dåtidens version av The Old Course bestod då av 12 hål, där man främst spelade ronder över 22 hål.

Att de fyra första hålen skulle stuvas om till två innebar då att man framöver skulle avverka sina rundor över 18 hål istället, där de åtta första hålen på den blivande tio hål långa banan spelades två gånger.

Det var visserligen först 1857, nästan 100 år efter mötet, som The Old Course öppnades som en ombyggd 18-hålsbana. Detta efter att greenkeepern, klubbmakaren och spelaren Allan Robertson färdigställt merparten av banans nya dubbelgreener och därmed flätat ihop en fungerande sträckning över 18 hål.
Denna version av banan spelades visserligen baklänges jämfört med hur Old Course
löper idag.
Under vissa år i modern tid har dock R&A och The Links Trust valt att hedra den ursprungliga sträckningen genom att sätta upp hålen för spel i denna riktning under några dagar på våren.

I 1842 års version av golfreglerna konstaterade också R&A att en runda över 18 hål ska erkännas som en match, denna tids dominerande spelform, om inget annat stipulerats.
Efter The Old Courses historiska förvandling följde närmast Montrose North Links samt Leven och Lundin Links och blev 18-hålsbanor under 1860-talet.
Kaptenen William St Clair fick givetvis aldrig uppleva detta, utan avled 14 år efter det historiska mötet. Han begravdes i Rosslyn Chapel, en historisk byggnad som idag är belägen drygt tre kilometer från 18-hålsbanan Glen Corse Golf Club.


Text: Eric Franzén • 2021-02-02
ArtiklarSt AndrewsTidpunkten
Scroll to Top