Årets järntest genomfördes i Dormy Barkarbys testcenter. // Foto: Svensk Golf

Järntest 2021

Årets största järntest

50 av den svenska marknadens mest intressanta järnklubbor har slagits igenom av vår panel. Testet genomfördes i Dormy Barkarbys testcenter.

Text: Svensk Golf • 2021-05-04 Uppdaterad 2021-05-04

Järntestet publicerades ursprungligen i Svensk Golf nr 3/2021. Vill du få Svensk Golf hem i brevlådan? Klicka här för att prenumerera på nya magasinet.

Läs mer: Årets största järntest
Läs mer: 9 myter om järnklubbor
Läs mer: Superlättspelade
Läs mer: Lättspelade
Läs mer: Medelsvåra
Läs mer: Svårspelade
Läs mer: Bladklubbor

RÄCKER DET MED ATT LÄSA TESTET ELLER BEHÖVER JAG PROVSLÅ KLUBBORNA SJÄLV?
Vi rekommenderar dig att alltid testa nya klubbor och prova ut dem före köp. Den enkla anledningen till det är att vi alla är olika och du slipper göra en dålig investering. Låt testet fungera som inspiration och guida dig inför ditt nästa köp.

SÅ LÄSER DU TESTET Vi har delat in klubborna i fyra olika testkategorier enligt nedan.

SUPERLÄTTSPELADE De mest förlåtande och hjälpande modellerna från respektive tillverkare. Stora klubbhuvuden med tunna träffytor. Skapade för att ge höga bollhastigheter över en så stor del av träffytan som möjligt. Låg tyngdpunkt för hög bollstart. Högt tröghetsmoment (MOI) för att hjälpa spelare med inkonsekvent bollträff att inte straffas lika hårt vid dåliga träffar. 

LÄTTSPELADE Snäppet mindre huvuden än de superlättspelade men fortsatt av större storlek. Den främsta uppgiften är att hjälpa till med längd och höjd samt minimera skadan vid sämre bollträffar. Även vissa modeller kan funka utmärkt för nya golfare.

MEDELSVÅRA Bred kategori där hälften av klubborna har kompakta huvuden med hjälpande teknologi baktill. Andra halvan har en mer klassisk cavityback-konstruktion, som mer liknar vad du hittar i kategorin lättspelade. Medelsvåra järn är konstruerade för att ge en viss portion hjälp med hastighet och höjd. Resten är upp till spelaren som i gengäld får en mjukare, mer precis bollträff och större möjligheter att forma sina slag än med lättspelade järn.

SVÅRSPELADE Små huvuden, begränsad hjälp och oftast smidda för en mjukare känsla. De svårspelade järnen ställer höga krav på spelaren som behöver ha en mycket god bollträff för att få ut maximal prestanda av klubban. Generellt är det mest singelhandicappare som spelar klubbor av det här snittet.

BLADKLUBBOR Små huvuden, minimal hjälp och smidda för en mjukare känsla. Bladjärn kräver perfekt och konsekvent bollträff samt relativt hög svinghastighet för att få en bra bollflykt. Vi har valt att inte kommentera eller jämföra dessa järn eftersom vi resonerar att vi inte har så mycket av värde att tillföra, ihop med att dessa klubbor riktar sig mot en väldigt begränsad målgrupp. 

VAD VI TÄNKER PÅ UNDER TESTET
Förlåtande Är klubban lätt att slå med? Hur lätt är det att uppnå en bra bollflykt? Hur grova/bestraffade blir missarna?
Träffkänsla Hur är ljudet i träffen? Hur känns träffen i händerna?
Utseende Färg, form och design? Främst fokus på hur klubban upplevs när bollen adresseras och sedan hur klubban ser ut undertill – det du ser när den står i bagen.
Formbarhet Motsatsen till ”förlåtande” ovan. Hur mycket står svingen respektive klubbans konstruktion för – kan du påverka bollflykten i stor eller liten utsträckning?

HÅRDA FAKTA MED TRACKMAN Vi har använt oss av marknadsledande enheten TrackMan 4 som mäter hur klubban svingas samt hela bollens flykt och samlar in fler än 30 intressanta värden. Bland annat bollhastighet, spinntal, utgångsvinkel, landningsvinkel, carrylängd och totallängd.

Dessa datapunkter har vi sedan använt som underlag för våra kommentarer och omdömen.
Vi har samlat in data med riktiga golfbollar, modellen som har använts till testet är TaylorMade TP5. En femdelsboll med uretanskal.

ÅRETS PANEL På grund av rådande läge i Sverige och i världen insåg vi att det helt enkelt inte skulle vara möjligt att, som tidigare år, samla en stor panel med olika spelare som ska slå igenom 50 olika järnklubbor. 

Panelen är därför mindre än vanligt till antalet, men består istället av djupt erfarna personer som tillsammans testat och bedömt järnklubbor i över 25 års tid. Självklart kommer personliga preferenser att spela in, men med många års yrkeserfarenhet följer också en förmåga att göra en kunskapsmässigt baserad bedömning av de klubbor som kanske inte vore den enskilda panelmedlemmens förstahandsval i sin egen bag.

Oskar Åsgård, hcp 1 Svensk Golfs chefredaktör och f d utrustningsredaktör som genomfört järntest för tidningen sedan 2009 och sammanlagt testat och bedömt över 350 klubbor.
Eric Franzén, hcp 8 Svensk Golfs redaktionschef som varit med på otaliga utrustningstest och produktlanseringar genom åren. Sammanlagt testat och bedömt över 100 klubbor i tidningen.
Olof Åsgård, hcp 11 Redaktör på Svensk Golf som genomfört sex årliga järntest i tidningen och sammanlagt testat och bedömt över 100 klubbor i tidningen.
Dessutom har vi med inspel från Emma-Mathilda Steen, hcp 25Text: Svensk Golf • 2021-05-04
UtrustningDormyjärntest 2021TrackManUtrustning
Scroll to Top