Inled säsongen i Sveriges sydligaste landskap. Här är de bästa banorna i landskapet, enligt Svensk Golfs ranking. Foto: Mickael Tannus

Ranking

Skånes bästa golfbanor

Möt våren i Sveriges sydligaste landskap. Här är de bästa banorna i Skåne listade!

Text: Svensk Golf • 2021-03-25 Uppdaterad 2021-03-26

Golfsäsongen 2021 är än så länge i sin linda och på flera håll i landet får vi vänta en stund innan golfbanorna öppnar fullt ut. Men i Skåne har det på många håll gått att spela på ordinarie greener en längre tid. Vad passar då bättre än att åka till Sveriges egna golfparadis med längre säsong och ett enormt utbud av spännande banor?

Svensk Golf publicerade sommaren 2020 en genomarbetad rankinglista över Sveriges 50 bästa golfbanor. Hela listan hittar du här. Av de 50 banorna som tog en av de prestigefyllda platserna på listan är hela 17 belägna Skåne, fler än i något annat landskap. Scrolla vidare för att se vilka 17 banor som toppar i Skåne.


Så togs topplistan fram

Vi är stolta och glada över att kunna presentera den första upplagan av Svensk Golfs ranking av Sveri­ges 50 bästa banor. Men hur rankar man golfbanor egentligen?

Det är en fråga vi på Svensk Golfs redaktion ägnat mycket tankearbete åt de senaste fem åren när vi ansvarat för den svenska och nordiska banrankingen i svenska Golf Digest. För oss finns några grund­stenar som är viktiga i det här arbetet.
Syftet med listan är att ranka Sveriges bästa banor. Alltså har ingen hänsyn tagits till klubb­hus, historik, omklädningsrum, träningsområden, restaurang eller andra faciliteter.

Vi har enbart fokuserat på kvalitén på själva spelupplevel­sen och vi har definierat att den utgörs av:

60 PROCENT bandesign/arkitek­toniska värden.
20 PROCENT kondition på/pre­ sentation av spel­ytorna.
20 PROCENT estetik och omgiv­ning.

Vi har samlat en bred och kompetent jury för att bedöma Sveriges banor. Juryn utgörs av banarkitekter, proffs, golfjournalister och golfentu­siaster. Gemensamt för alla är ett stort intresse för att spela svenska banor samt kunskap i att värdera banor mot varandra.

Vi har använt samma be­tygssystem som tillämpats för svenska Golf Digests lista sedan 2016. Det vill säga att juryn har ombetts att betygsätta svenska banor som de spelat under de tre senaste åren. Jurymedlem­mar betygsätter inte banor de själva är medlemmar i eller har en affärsmässig relation till.

Vi vill understryka att detta inte är en ranking av svenska ba­nors aktuella kondition. En ba­nas aktuella skick är underord­nad kvalitén på hålens design i juryns bedömning, och påverkar endast betyget om det har in­ verkan på den totala spelupp­levelsen. Betygssättningen har skett på en skala från 1–10 där följande sex definierade betygs­steg utgjort riktlinjer för juryns bedömning.

BETYGSKALA

1 Under medelmåttig
2
3 Medelmåttig – spelvärd men med uppenbara brister i antingen design, estetik eller kondition.
4
5 Bra – har några svagheter men som helhet en bana du vill spela igen.
6
7
 Mycket bra – särskilt tilltalande bana som sticker ut från mängden.
8
9 Exceptionellt bra
 – en väldigt stark layout med knappt en enda svaghet.
10 Högsta internationella klass.


Donald Steel Course, Barsebäck G&CC. Foto: Svensk Golf

17 (48 i Sverige). Barsebäck G&CC – Donald Steel Course

BETYG 5,58
SPELKLAR 1989
ARKITEKT Steel

Omväxlande skogsbana som bjuder på fin spelglädje. Relativt kort men välplacerade vattenhinder, trånga spelutrymmen och ofta hala greener gör Donald Steel till ett tufft och roligt test. Även om den lever i skuggan av Masters Course förtjänar de trolska och svängiga skogsrummen ett besök när du är på Barsebäck.


S:t Arild GK. Foto: Peter K Andersson

16 (42). S:t Arild GK

BETYG 6,02
SPELKLAR 1989
ARKITEKT Sederholm

Jan Sederholms layout och havsvindarna formar spelupplevelsen på den vackra skånska parkbanan som breder ut sig i Kullabygdens landskap. Som på många andra av Sederholms verk väntar ett antal tvärställda och grunda greener, vilket obarmhärtigt betonar både styrkorna och svagheterna i ditt järnspel.


Gamla banan, Bokskogens GK. Foto: Pär-Martin Hedberg

15 (37). Bokskogens GK – Gamla banan

BETYG 6,36
SPELKLAR 1967
ARKITEKT Amilon, Sederholm, Nordström, Chamberlain

En parkbana i ordets sanna bemärkelse. Entrén till klubben går genom lummiga skogskorridorer, men väl framme öppnas ett vackert parklandskap upp sig som löper ner mot Yddingesjön. Kan spelas väldigt olika med sex olika teeval, från tee 65 till tee 50. Klubben har sjösatt en ambitiös plan att bli Sveriges bästa parkbana.


Lilla Vik, Österlens GK. Foto: Mickael Tannus

14 (31). Österlens GK – Lilla vik

BETYG 6,51
SPELKLAR 1951
ARKITEKT Sundblom, Nordström, Fulke, Mednickson

Golfsverige hade varit något tråkigare idag om inte Rafael Sundblom och lantbrukaren Edward Månsson byggt en sexhålsbana på strandängarna i Vik under 1940-talet. Under åren har banan utvecklats till de 18 hål vi spelar idag, med Pierre Fulke och Adam Mednicksons renovering som nuvarande slutpunkt. Stommen utgörs fortfarande av inbjudande skånsk parkgolf som stundtals spelas i havets direkta närhet.


Gamla banan, Båstad GK. Foto: Mickael Tannus

13 (30). Båstad GK – Gamla banan

BETYG 6,58
SPELKLAR 1930
ARKITEKT Hawtree & Taylor

Landets andra 18-hålsbana är fortfarande en mycket tilltalande spelupplevelse. Det är parkgolf av den gamla skolans snitt med tydliga brittiska undertoner. Även om vyerna över Bjärehalvön kommer att stjäla din uppmärksamhet är det ändå banans bunkersättning som skiner allra tydligast under rundan.


Torekovs GK. Foto: Mickael Tannus

12 (27). Torekovs GK

BETYG 6,69
SPELKLAR 1939
ARKITEKT Sköld, Persson

Efter ett antal turer 27 med sträckningen är man inne i en förvaltande och förfinande fas där linkskänslan förstärks och betonas. Layoutens svaga punkter överskuggas alltjämt av banans starka partier där vi spelar strategisk och dramatisk golf i närkamp med havsvindarna.


Classic Course, Vasatorps GK. Foto: Mickael Tannus

11 (25). Vasatorp – Classic Course

BETYG 6,78
SPELKLAR 1974/2013
ARKITEKT Bruce, Forrest

Den sammanhållna park- och skogskaraktären lever kvar från banans första inkarnation. Men en närmare blick på Steve Forrests greenområden visar hur dessa både tydliggjort och utvecklat många av de forna hålens underliggande strategiska element. En solid skapelse, där det fortfarande finns utrymme för att lyfta några avsnitt ytterligare.


Flommens GK. Foto: Mickael Tannus

10 (23). Flommens GK

BETYG 6,96
SPELKLAR 1966
ARKITEKT Bergendorff, Kristersson, Chamberlain

Den platta, öppna och 23 lågmälda karaktären är förrädisk. Men den som ger sig tid att upptäcka Flommens nyanser, bortom alla diaboliska vattenhinder, blir rikligt belönad. De 18 hålen innehåller många intressanta golfslag när vinden är på rätt humör.


Rya GK. Foto: Klubben

9 (22). Rya GK – Old Course

BETYG 7,03
SPELKLAR 1937
ARKITEKT Nordgren, Sundblom, Amilon, Sederholm

Uppepå och nedanför en strandhylla vid Öresund kastas vi runt på en svängig, vindutsatt och klassisk bana med lika delar park-, hed- och seasidehål. Upplevelsen kantas av härliga höjdskillnader och taktiska klurigheter.


Elisefarm Golf. Foto: Christer Höglund

8 (20). Elisefarm Golf

Betyg: 7,22
Spelklar: 2005
Arkitekt: Martin Hawtree

Med undantag av några korta skogs- och parkinslag träder Elisefarm prakftullt in i rollen som en modern brittiskt influerad hedbana. Vi pratar alltså öppna skånska vidder där strategin och linjerna till fullo dikteras av greenområden och fairwaybunkrar. Kommer att blotta svagheterna i spelet utan pardon.


Lakes Course, PGA Sweden National. Foto: Klubben

7 (16). PGA Sweden National – Lakes Course

Betyg: 7,56
Spelklar: 2010
Arkitekt: Kyle Phillips

En mer direkt spelupplevelse än systerbanan Links Course. Men Kyle Phillips skapelse har betydligt mer att visa upp än avslutningens spektakulära ögongodis. Då menar vi främst de strategiskt positionerade vattendrag och gapande bunkrar som ofta tvingar oss att tänka till en extra gång eller två innan vi väljer klubba och slag.


18-hålsbanan, Ljunghusens GK. Foto: Mickael Tannus

6 (12). Ljunghusens GK, 1–18

Betyg: 8,02
Spelklar: 1965
Arkitekt: Douglas Braiser, Peter Chamberlain

Distinktion är ett nyckelord. För Peter Chamberlains successiva uppdateringar har putsat bort några av banans mest monotona särdrag. Hålen på ljungheden har ett lägre tonläge men lotsar oss taktfullt runt i vinden innan det avslutande och mer elektriska linkspartiet vid kusten pressar fram det sista ur bagen.


Tournament Course, Vasatorps GK. Foto: Mickael Tannus

5 (11). Vasatorps GK – Tournament Course

Betyg: 8,11
Spelklar: 2008
Arkitekt: Arthur Hills, Steve Forrest

Den moderna hed- och parkkaraktären har ett medryckande anslag som stundtals landar i ren stadiumgolf. Layouten har en stark inneboende dynamik där ett fåtal tvingande carries varvas med risk- och belöningsgolf och mer tekniska skogspartier. Men till stor del är det banans greenområden som får sista ordet i det som du kommer att skriva in på scorekortet.


Masters Course, Barsebäck G&CC. Foto: Barsebäck G&CC

4 (10). Barsebäck G&CC – Masters Course

Betyg: 8,17
Spelklar: 1969
Arkitekt: Donald Steel, Ture Bruce

2008 stod den nuvarande versionen av Mastersbanan färdig, när hål 11 gjordes om från par 3 till par 4. Det elfte hålet markerar också avslutningen på ett av banans mest intressanta avsnitt, från det bildsköna utslaget på det åttonde hålet fram till strategiskt kluriga elvan. För många tillhör dessa kusthål, längs Öresunds strand, några av de mest minnesvärda under en rond på Masters Course. Men få kommer att lämnas oberörda av hålen som spelas i de mäktiga tall-korridorerna, som på många sätt definierar Barsebäck.


Links Course, PGA Sweden National. Foto: Jacob Sjöman

3 (9). PGA Sweden National – Links Course

Betyg: 8,19
Spelklar: 2009
Arkitekt: Kyle Phillips

Det är få moderna inlandsbanor som framkallar samma linkskänsla som Kyle Phillips verk på Baraslätten. När bulldozerskopan sattes i marken under 00-talets andra hälft fick den amerikanska arkitekten inte så mycket gratis av markområdet. Men med en smart bansträckning får istället Phillips strategiska sinne skina. Banans främsta tillgång är de lekfullt krävande par 3-hålen. Speciellt under första halvan av ronden retas vi både med ett delikat par 3 av kortare format (hål 5) med en giftigt grund green och ett storskaligt långt korthål där den klassiska Biarritz-greenen utgjort designmall.


Falsterbo GK. Foto: Jacob Sjöman

2 (5). Falsterbo GK

Betyg: 8,42
Spelklar: 1911
Arkitekt: Gunnar Bauer, Peter Nordwall, Peter Chamberlain

Det säger en hel del att det här landområdet ansågs väl lämpat för en golfbana redan i 1900-talets början. På Falsterbo GK hittas genuin linksterräng, där markens konturer och hårdhet i allra högsta grad definierar spel- upplevelsen. Det borgar för riktigt rolig golf. Ihop med det emellanåt nyckfulla vädret på Falsterbo- näset blir ingen rond den andra lik här. Några av banans starkaste och mest minnesvärda partier är hål som det fjärde, femte, sjunde, elfte samt avslutningen från 16–18. Juryn noterar också hur de senaste förändringarna av hål 3, 10, 16 och 17 har gjorts med varsam hand.


Åhus Östra, Kristianstads GK. Foto: Mickael Tannus

1 (3). Kristianstads GK – Åhus Östra

Betyg: 8,56 
Spelklar: 1969/2017 
Arkitekt: Rafael Sundblom, Douglas Braiser, Tommy Nordström, Pierre Fulke, Adam Mednickson

När klubben övergav sin enkla niohålsbana och flyttade till den nuvarande platsen i Åhus under 1940-talet lades också grunden till en av Sveriges mest intagande golfupplevelser. Här väntade stora kluster med knotiga tallar och öppen hedmark på härligt mager sandjord. Något som gett oss en dynamiskt tilltalande sträckning där inbäddade dogleghål varvas med öppna hedpartier. Fulke och Mednicksons version av banan är en krävande historia där alla delar av spelet får sitt. Ibland kan bestraffningsgraden tippa över, men att hål 16 uppdaterats en aning till detta år är ett tydligt steg i rätt riktning för att begåva banan med en mer finjusterad balans.Text: Svensk Golf • 2021-03-25
Banor och resorBanorBanor & resorGolfsverigeSkåneSvenska golfbanor
Rulla till toppen