Sweetspots och Svenska Golfförbundets tvist fortsätter. Genrebild: Getty Images

Stockholms tingsrätt: Sweetspots talan kan prövas i rätten

Kan inte ta ställning i frågan före en prövning. Förbundet anmäler missnöje.

Text: Olof Åsgård • 2024-05-20 Uppdaterad 2024-05-20

I slutet av mars 2023 lämnade techbolaget Sweetspot in ett klagomål mot Svenska Golfförbundet till Konkurrensverket gällande missbruk av dominerande ställning. Det handlar om Golfens IT-system, GIT, som konkurrenten Sweetspot menar att golfklubbarna mer eller mindre tvingas att använda och därmed gör det svårt för andra aktörer, som exempelvis Sweetspot, att verka på samma marknad. Konkurrensverket lät meddela att det inte ansåg att det fanns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna och valde därför att inte utreda saken vidare på grund av prioriterings- och resursskäl. Konkurrensverket meddelade också att beslutet inte skulle ses som ett ställningstagande.

Sweetspot gav inte upp utan stämde Svenska Golfförbundet vid Patent- och marknadsdomstolen som är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. 

Svenska Golfförbundet yrkade då på att tingsrätten skulle avvisa Sweetspots talan. 

Det yrkandet har nu avslagits av rätten som motiverar beslutet med att det ytterst är domstolen som utformar eventuella ålägganden förenade med vite enligt konkurrenslagen. Utformningen av dessa beror på vilken överträdelse av konkurrensreglerna, om någon sådan gjorts, som konstaterats i det enskilda fallet. Det är därför inte möjligt för domstolen att ta ställning till utformningen av eventuella ålägganden utan att först ha prövat talan i sak.

De förslag som Sweetspot presenterat är tillräckligt tydliga för att SGF och dess bolag Golfsystem ska kunna svara på dem, menar Stockholms tingsrätt. Domstolen kan i en fortsatt rättsprocess också få mer information från båda parter. Att i nuläget kräva att Sweetspot ska ge alla detaljer skulle göra det omöjligt för dem att få sin sak prövad, menar Stockholms tingsrätt.

Sweetspot tycker att SGF missbrukar sin ställning genom att tvinga sina medlemmar att köpa hela GIT-systemet, bara erbjuder GIT som ett komplett paket och vägrar ge Sweetspot den tekniska tillgång som behövs till GIT. Sweetspot kräver också att SGF slutar att använda intäkter från andra verksamheter för att finansiera Golfens IT-system.

Förbundet svarar

Efter tingsrättens beslut har Svenska Golfförbundet anmält missnöje.
– Det innebär att tingsrätten får ta ställning till om vi kan och får överklaga beslutet nu eller först när hela målet är avdömt i tingsrätten. I sak förändras inget genom tingsrättens beslut. Vi noterar att domstolen delar SGF:s uppfattning att Sweetspots yrkanden är vidsträckta och komplexa, men att de ändå kan läggas till grund för en fortsatt domstolsprövning. SGF anser att Sweetspots talan inte når upp till den nivån. Vi kommer naturligtvis fortsätta driva denna uppfattning., säger Bo Bengtsson, Biträdande generalsekreterare, till Svensk Golf.

För Svenska Golfförbundet är det här en väldigt viktig principfråga som i slutändan kommer bestämma vad en medlemsorganisation får och inte får göra.
– Det är ett viktigt juridiskt mål för SGF och vi kommer att ta den juridiska matchen så långt och länge det behövs. Principfrågan om vad en medlemsorganisation får göra och finansiera gemensamt är mycket viktig för inte minst de större idrottsförbunden, men också för många andra organisationer inom civilsamhället. Vi får aldrig glömma bort att GIT är en del av förbundsverksamheten, beslutad vid ett flertal tillfällen av klubbarna, och inte ett system som SGF utvecklat för att sälja på marknaden till klubbarna, säger Bo Bengtsson.

Lyssna på senaste avsnittet av 18 min med Svensk Golf


Bryson, Ludvig, Rory och intrycken på plats i Pinehurst

Delar av poddteamet har lämnat North Carolina efter hyperdramatiskt US Open och sluter upp med hemmabasen för att snacka ner det hela. Följ med när Ola Wenström, Eric Franzén och Wille Schauman sveper över Pinehurst ugnsbakade greener, Bryson 2.0, grisvärmen, Ludvig Åbergs US Open-debut, Rorys sorti från området och mycket mer.

Läs också:


Text: Olof Åsgård • 2024-05-20
NyheterGITGolfens IT-systemGolfsverigeNyheterSGFSvenska GolfförbundetSweetspot
Rulla till toppen