Enthusiastic Golfer

Nyheter

Ny ansökan: Så s-k-a golf klassas som friskvård!

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förhandsbeskedet om golf som friskvård. Nu tas frågan upp igen.

Text: CM Hellsten • 2016-12-15

Det var i somras som Skatterättsnämnden konstaterade att det går att använda friskvårdsbidraget för att spela golf på pay-and-play-banor och hyra golfbollar på drivingrangen.

Skatteverket överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden.

Beslutet engagerade verkligen läsarna på svenskgolf.se/wp.

Men nu finns det en möjlighet att den sjuka friskvårdsfrågan faktiskt får ett positivt slut.

Det är Urban Rydin som driver frågan om friskvårdsbidraget.  I sitt arbete som skatteansvarig på LRF Konsult sitter Urban Rydin även med i olika utredningar och ansvarar för att skattereglerna blir så bra som möjligt för landets småföretagare.

“Därför ville jag prova just golfen”

– Jag har alltid retat mig på att det sedan länge finns fyra idrotter (golf, ridning, segling och alpin skidåkning) som har ansetts vara alldeles för lyxiga och därför inte är avdragsgilla som friskvård. Därför ville jag prova just golfen, säger Urban Rydin till svenskgolf.se/wp.


Så här kommenterar Urban Rydin beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen.

“På intet sätt tagit ställning i själva sakfrågan”

– Högsta förvaltningsdomstolen har på intet sätt sagt nej till golf i form av pay-and-play och drivingrange som personalvårdsförmån. Man har beslutat att upphäva förhandsbeskedet eftersom man ansåg att ansökan var för generell utan att precisera var och exakta villkor för mitt golfspel i form av pay-and-play samt drivingrange.  Skatterättsnämnden besvarade ansökan om förhandsbesked på så sätt att den ansåg att golfspelet var en skattefri personalvårdsförmån. Skatteverket överklagade men Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förhandsbeskedet inte borde ha lämnats, eftersom det i ansökan inte stod de exakta villkoren för mitt golfspel. Högsta förvaltningsdomtolen har således på intet sätt tagit ställning i själva sakfrågan. Jag lämnade därför in en ny ansökan – som kompletterats med mer konkreta uppgifter där jag angivit de golfanläggningar som jag tänkte spela på.

svenskgolf.se/wp har tagit del av Urban Rydins nya ansökan.

Där skriver han följande:

“Jag avser att spela på Örestads Golfklubbs korthålsbana i Lomma, vilken är av typen pay & play, dvs. klubben ställer inga krav på att jag ska ha grönt kort eller vara medlem i någon golfklubb. Denna bana är alltså öppen for alla. Banan består av 18 korta par 3-hål, det längsta hålet är 147 meter och det kortaste är 44 meter. En golfbana  med enbart par 3-hål är av enklare slag och kan inte läggas till grund för att sänka eller höja spelarens golfhandicap. Tidsåtgången för att spela på denna bana är betydligt mindre än för en normal golfbana. Greenfee uppgår till 160 kr för vardagar och 190 kr för helgdagar och avser spel under hela dagen, se bilaga 1. Enligt uppgift från klubbens reception kommer dessa priser att gälla även under 2017. Något särskilt avtal skrivs inte.”

I anmälan konkretiseras även den tänkta aktiviteten på drivingrangen:

“Klubbens övningsfält (drivingrange) arrenderas ut till klubbens instruktör, som har priser enligt bilaga 2. Enligt uppgift från klubbens reception gäller priserna även under 2017. Jag avser att träna på övningsfältet och därvid köpa antingen ett antal polletter för 10kr/st löpande under 2017(20 bollar per pollett) eller något av de kort som erbjuds med undantag for säsongskort för familj. De kort som är aktuella är alltså  11-kort, 23-kort, 60-kort eller säsongskort för en person. Avtal skrivs inte när det gäller de olika korten men de registreras på innehavaren. När det gäller säsongskortet gäller detta under tolv månader från inköpsdatum for obegränsat antal bollar under denna tid.”

I anmälan anges ytterligare en tilltänkt spelplats:

“Jag avser även att spela på Vallgårdens Golfklubbs 9-hålsbana i Åkarp utanför Lund. Detta är en korthålsbana av typen pay & play som är öppen för alla oavsett förkunskaper. Hålens längd varierar mellan 81 m och 279 m. Greenfee uppgårtill 160kr per dag. Se bilaga 3. Detta pris kommer att gälla under hela 2017. Något särskilt avtal skrivs inte.”

Efter att ha konkretiserat hur Urban Rydin vill spela och träna golf på Örestads GK och Vallgårdens GK formuleras en frågeställning i anmälan till Högsta förvaltningsdomstolen:

“Jag vill nu veta om ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som utbetalas mot kvitto för att spela golf på pay-and-play-bana enligt ovan eller som utbetalas mot kvitto för att hyra golfbollar på drivingrange enligt ovan är skattefritt enligt reglerna i 11kap. 11§ IL om personalvårdsförmåner.”

 

När kommer ett beslut i frågan?

– Det var viktigt att bara “läka” det som Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) saknade i min första ansökan och i övrigt gå på exakt samma ansökan. Skulle ansökan vara förändrad skulle det ta tid. Nu kan Skatterättsnämnden ta en snabb behandling av ärendet och det tror jag de gör. Sedan får vi se vad HFD säger när de väl prövar frågan. Jag tror att vi har ett av HFD fastställt förhandsbesked under våren.

Tror du att Högsta förvaltningsdomstolen då ger klartecken för golf som friskvård?

– Jag tror att HFD kommer att gå på att samhällsutvecklingen medfört en förändrad syn. Sedan tror och hoppas jag att Skatteverket då släpper de fyra “lyxsporterna” fritt.

 

Försök övertyga ledamöterna i Högsta förvaltningsdomstolen om att golf är friskvård.

Skriv i kommentarsfältet!

Här är beslutet om friskvårdsbidraget


KRÖNIKA: ”Den sjuka friskvårdsfrågan!”


Text: CM Hellsten • 2016-12-15
NyheterFriskvårdsbidragetNyheter
Scroll to Top