Varning för starkt spelsug. Foto: Mickael Tannus

Ny ranking!

Här är Sveriges bästa golfbanor

Panelen har sagt sitt. Det är äntligen dags att presentera en rykande färsk upplaga av vår ranking över landets 50 bästa golfbanor.

Text: Svensk Golf • 2024-06-18 Uppdaterad 2024-06-20

I vår ranking över Sveriges 50 bästa golfbanor har vi strikt fokuserat på kvaliteten på själva spelupplevelsen och har definierat att den utgörs av:

  • 60 PROCENT bandesign/arkitektoniska värden.
  • 20 PROCENT kondition på/presentation av spelytorna.
  • 20 PROCENT estetik och omgivning.

Vår jury består av banarkitekter, tourproffs, golfjournalister och golfentusiaster. De har betygsatt banorna efter den här skalan:

  1. Under medelmåttig
  2. Medelmåttig – spelvärd men med uppenbara brister i antingen design, estetik eller kondition.
  3. Bra – har några svagheter men som helhet en bana du vill spela igen.
  4. Mycket bra – särskilt tilltalande bana som sticker ut från mängden.
  5. Exceptionellt bra – en väldigt stark layout med knappt en enda svaghet.
  6. Högsta internationella klass.

Läs också: Så gjordes rankingen

Illustration: Fredrik Tjernström

(49:e plats i 2020 års ranking) Efter ronden är det ofta vissa av de stora och rejält undulerade greenerna som biter sig fast i minnet, inte minst om du råkat träffa en del av dem. Men Varbergs Västra ställer också en hel del relevanta frågor kopplat till spelet från tee, där de mer utpräglade hedhålens strategiska vinklar kommer att kräva din uppmärksamhet.

BETYG 5,88
SPELKLAR 1992
ARKITEKT NORDSTRÖM

Foto: Svensk Golf

(41) Vid sidan av Storån och fjälltopparnas visuella prakt bidrar också fjällnaturen till att forma spelupplevelsen. Inte minst sett till hur höjdskillnader och element som fjällbäckar jobbats in i Lorichs design. Från tee testas vi också att hitta rätt linjer i de snirklande korridorer av barrskog som vissa av hålen löper igenom.

BETYG 5,92
SPELKLAR 1992
ARKITEKT LORICHS

Foto: Jacob Sjöman

(NY) Pierre Fulkes renovering gav oss pulshöjande hål runt gapande dammar och betydligt mer livfulla greenområden än tidigare. Har idag utvecklats till en resortbana av parkkaraktär, som verkar i harmoni med det gotländska inlandets lummiga landskap.

BETYG 6,02
SPELKLAR 1989
ARKITEKT LAGERGREN, FULKE

(NY) De senaste årens insatser av Johan Benestam har förstärkt spelupplevelsen bortom det klassiska öppningshålet där Storsjön och Åreskutan utgör en tidlöst intagande bakgrundsfond. Här väntar vassare greenområden och andra förbättrade punkter som ingjuter ny energi i den kuperade skogs- och parklayouten.

BETYG 6,02
SPELKLAR 1947
ARKITEKT SKÖLD

(NY) Har ett starkt renommé som värdbana för tourtävlingar på olika nivå. Ingen lär därför överraskas av att den öppna parklayouten stundtals biter ifrån rejält. Nutidens lätt uppgraderade version faller samman i ett tålamodsprövande test med välplacerade dammar och utslagsgivande greenområden.

BETYG 6,06
SPELKLAR 1993
ARKITEKT LINDE

Foto: Peter Cordén

(NY) Restaureringen av betydande delar från Morrisons layout tar oss inte hela vägen till Surrey, men väl bakåt till en intressant startpunkt i Kevingebanans rika historia. Christian Lundins arbeten med bunkrar och greenområden frambringar och förstärker element ur den ursprungliga designen för att tryggt landa i den klassiska brittiska parkbanans övergripande uttryck.

BETYG 6,11
SPELKLAR 1932
ARKITEKT MORRISSON, SUNDBLOM, SKÖLD, LUNDIN

(38) Intill Bysjön i Åtvidaberg spelas tre av våra bildskönaste golfhål. Från den tionde greenen, ut till teeområdet på sjökanten, tillbaka till det 16:e, korthålet med namnet Lilla Sjö. Det östgötska eklandskapet skapar banans karaktär där mer tekniska inslag varvas med pulshöjande lakesidegolf.

BETYG 6,16
SPELKLAR 1957
ARKITEKT BRASIER, NORDWALL

(NY) Tommy Nordströms hedinspirerade design återöppnades för fyra år sedan, efter Pierre Fulkes och Adam Mednicksons uppdatering. Fortfarande en något mer förlåtande skapelse än Östra, som övertygar med sina växlingar mellan hål i tallskog och ute på Åhus öppna vidder.

BETYG 6,18
SPELKLAR 2006
ARKITEKT NORDSTRÖM, FULKE, MEDNICKSON

(36) Inte direkt lång men teknisk, charmig och framförallt laddad med glädjefylld golf. Så lyder den mer koncisa sammanfattningen av skogs- och parkbanan som färdigställdes av nio hål från Tylösands allra första 18-hålsbana och nio kompletterande hål från brittiske arkitekten Frank Pennink. Många intressanta utslag som präglas av den äldre skolans dogleg-vinklar, där inte alltför mycket svängrum lämnas från tee.

BETYG 6,24
SPELKLAR 1975
ARKITEKT SUNDBLOM, SKÖLD, PENNINK, STEEL

(40) Under en kvarts sekel har ett samhälle med golfen som livsstil utvecklats på de sörmländska markerna, där vi från flera upphöjda teeområden lockas att slå våra drivar med full kraft på Sune Lindes solida skapelse. Är som bäst när designens risk och belöningselement får genomsyra hålen.

BETYG 6,25
SPELKLAR 1999
ARKITEKT LINDE

(45) Genomtänkta satsningar och golfpassion i kombination med sin stjärna Robert Karlssons kunskaper och goda vilja att hjälpa sin hemmaklubb med smarta förbättringar – utan att de charmiga karaktärsskiftningarna går förlorade. Ute på sjöhålen – hål 5–7 – finns en av vårt lands skönaste sträckningar.

BETYG 6,31
SPELKLAR 1963
ARKITEKT SKÖLD, KARLSSON

Foto: Svensk Golf

(43) Uppskattad för sin tydliga hedkaraktär, med undantag för ett enskilt skogshål, som manifesteras genom det öppna landskapets vidder, det inramande och definierande ruffgräset samt Tommy Nordströms designanslag. Både från tee och in mot green möts vi av välplacerade koppel med tvärtorvade bunkrar som präglar både valet av linje och typen av slag som ska väljas.

BETYG 6,31
SPELKLAR 1994
ARKITEKT NORDSTRÖM

(31) Vyer över Hanöbuktens strandbrink och spel i lummig grönska där äppel- och ädelträd ger stora delar av banan dess parkkarakär. Lilla Vik är Österlens GK:s klassiker med anor från 1940-talet. Sundbloms original har utvecklats med en god känsla för den österlenska golfmiljön.

BETYG 6,35
SPELKLAR 1946
ARKITEKT SUNDBLOM, NORDSTRÖM, FULKE, MEDNICKSON

Foto: Roger Borgelid

(34) Spektakulärt och bildskönt, dramatiskt men njutbart. Avslutningen av sträckningen – från hål 15 till 18, med Forsbackasjön som blickfång och hinder – skapar det starkaste intrycket där underfundiga skogs- och lakesidehål väntar.

BETYG 6,40
SPELKLAR 1971
ARKITEKT SKÖLD

Foto: Jacob Sjöman

(46) Uppländsk 60-talsklassiker i modern form. I skön parkmiljö vid Håmö Gård, med ett par rytmförändrande skogshål, har den kanadensiske arkitekten Bob Kains lyckats höja spelupplevelsen. Sköna bunkerformer med vit marmorkross skapar såväl strategiska värden som visuella effekter.

BETYG 6,43
SPELKLAR 1964
ARKITEKT PAULSSON, KAINS

(35) När vi når hål 7 och får ta in havets skepnad i full prakt levererar Kungsbackas gamla bana fin och själfull seasidegolf. Samtidigt utgör den efterföljande skiftningen i karaktär, till tekniska hål i täta skogsrum, en minst lika viktig del av Hamras variationsrika identitet – som också ger oss ett
antal hål i mer klassisk parkmiljö under inledningen.

BETYG 6,44
SPELKLAR 1978
ARKITEKT PENNINK, DAVIDSSON, CHAMBERLAIN

(32) Den välkomponerade sträckningen lotsar spelaren mellan park-, ängs- och skogshål i ett vaksamt tempo. På väl utvalda avsnitt ökas svårighetsgraden både från tee och in mot de kluriga greenområdena, där både besluten och slagen måste leverera. Inte minst från hål 15 och framåt, där banans kittlande avslutning byggs upp i en stegrande takt.

BETYG 6,48
SPELKLAR 2001
ARKITEKT NORDWALL

(48) Före detta Donald Steel Course har slutligen fått blomma ut i en rikare spelupplevelse som formas i rummen mellan de majestätiska och glesa tallkorridorerna. Från tee väntar många olika möjliga klubbval, inte minst genom de många doglegpartierna som radas upp i den äldre skolans anda. Samtidigt adderar också de mer öppna ängshålen puls genom sina vattenhinder och vakande bunkrar.

BETYG 6,53
SPELKLAR 1989
ARKITEKT STEEL

(29) Spelupplevelsen formas obönhörligen kring banans upphöjda och krävande greenområden, som designats med distinkta avrinningsytor. Den modernt betonade heddesignen är stundtals charmigt obalanserad, men förmedlar också klara strategiska poänger från tee, där bunkrarna återkommande tas in i spel.

BETYG 6,55
SPELKLAR 2006
ARKITEKT BENESTAM

Foto: Jacob Sjöman

(32) Pierre Fulke ingöt nytt liv i den klassiska parkbanan när både inledningen och avslutningen tidigare sågs över. Det nya 18:e hålet adderar en dramatisk slutpunkt där den relativt korta längden bjuder in de flesta spelare till att avrunda dagen med adrenalinfyllda ögonblick – vilket står i lovvärd kontrast till merparten av de övriga hålens mer lågmälda och tekniskt präglade skogs- och parkkaraktär.

BETYG 6,58
SPELKLAR 1962
ARKITEKT SUNDBLOM, BERGLUND, SKÖLD, CHAMBERLAIN, FULKE

Foto: Pär-Martin Hedberg

(31) Peter Chamberlain och Peter Hansons varsamma modifieringar av hålen på den Gamla banan har inneburit ett bestämt steg i rätt riktning. Den övergripande karaktären av tidlös parklayout har lyfts fram och förstärkts, samtidigt som golfupplevelsen vässats genom successiva arbeten med greener och greenområden.

BETYG 6,63
SPELKLAR 1967
ARKITEKT AMILON, SEDERHOLM, NORDSTRÖM, CHAMBERLAIN

Foto: Mickael Tannus

(27) Ute på Ljunganabben slingrar sig mer brittiskt präglade skogshål mellan tallstammarna på den idealiska sandjorden. På det nya 14:e, ett korthål intill Sölvesborgsviken, upplevs även känslan av dramatisk men delikat seasidegolf. En kontrast som får pulsen att stiga. Liksom de skönt formade bunker- och greenområdena, inte minst på hål 13.

BETYG 6,71
SPELKLAR 1990
ARKITEKT LINDE, LUNDIN

(25) Ett sömlöst möte mellan park- och skogspräglad golf där den ursprungliga banans dna framgångsrikt vidareutvecklades genom Steve Forrest uppgradering. Främst i form av starkare bunkersättning, ombyggda fairways och mer intressanta greenområden, vilket kompenserar för landskapets relativt platta topografi.

BETYG 6,73
SPELKLAR 1974/2013
ARKITEKT BRUCE, FORREST

Foto: Jacob Sjöman

(26) Park- och hedbana med den vackraste vyn över Vättern uppifrån den 14:e greenen. Layouten domineras av generösa landningsytor generösa där ruffen är nedklippt, vilket inte devalverar de underliggande strategiska frågorna som återkommande ställs.

BETYG 6,81
SPELKLAR 2002
ARKITEKT LORICHS, FULKE

(30) Den gamla banan, vårt lands nästa äldsta med 18 hål, har i takt med de numera majestätiska trädens tillväxt utvecklats till en tidlös parklayout av rang. En känsla av klassisk golftradition kombineras med vackra vyer över Bjärehalvön och med spel bland taktiska bunker- och greenområden som ger den moderniserade designen sin karaktär.

BETYG 6,83
SPELKLAR 1930
ARKITEKT HAWTREE & TAYLOR

Foto: Mickael Tannus

(23) Det är lätt att stirra sig förblindad på alla vattenhinder som slingrar sig genom det vidöppna landskapet. Men Flommen har mycket att erbjuda bortom detta. Både i form av kluriga och utmanande linjer från tee, samt linkspräglade järnslag där den rådande vinden verkligen bestämmer förutsättningarna.

BETYG 6,87
SPELKLAR 1966
ARKITEKT BERGENDORFF, KRISTERSSON, CHAMBERLAIN

Foto: Jacob Sjöman

(24) Vinden, vågorna och vilt utlagda golfhål utmed Kalmarsunds strandkant skapar en säregen upplevelse där ingen golfdag är den andra lik. Designens tydliga linkskaraktär förstärks årligen med allt hårdare fairways, avrinningsytor och svingelgreener.

BETYG 6,93
SPELKLAR 2004
ARKITEKT FULKE

(20) En engelskinspirerad design ute på heden och uppe på höjderna ovanför skånska Ringsjön och i anslutning till herrgårdens lockande lugn. Ibland svårt, alltid rättvist. Väldesignade bunker- och greenområden, vajande ruff och varierande vind skapar utmaningarna där våra golfslag både belönas och straffas.

BETYG 6,93
SPELKLAR 2005
ARKITEKT HAWTREE

Foto: Mickael Tannus

(22) Att hitta en lagom snäv linje över vänstersidan på åttonde hålet samtidigt som den ändlösa vyn över Öresund intar synfältet är fortfarande en av Golfsveriges självskrivna höjdpunkter. Johan Benestams stegvisa uppgraderingar lyfter spelupplevelsen i rätt riktning, och sker i harmoni med banans karaktäristiska skiftningar mellan park-, hed och seasidehål.

BETYG 7,05
SPELKLAR 1937
ARKITEKT NORDGREN, SUNDBLOM, AMILON, SEDERHOLM; BENESTAM

Foto: Mickael Tannus

(27) Vinden och havet, de tvärtorvade bunkrarna, den vajande ruffen och de mjuka unduleringarna… känslan av links- och seasidegolf har funnits i Torekov i 100 år. Golfklubben från 1924 firar i år sitt största jubileum. På det nuvarande markområdet har golfen spelats sedan 1939. Sett till spelupplevelsen är banan bättre än någonsin där seaside och linkskänslan lyfts fram och förtydligats.

BETYG 7,21
SPELKLAR 1939
ARKITEKT SKÖLD, PERSSON

(17) De stora och generösa spelytorna med svingelgräs adderar ett livfullt element till spelupplevelsen. Inte minst för slagen in mot greenerna, där vi aktivt uppmuntras att använda markens konturer till vår fördel. Man står med fötterna förankrade i klassiskt brittiskt designspråk och den del av 00-talets amerikanska våg där vida fairways och strategiska vinklar sammanförs.

BETYG 7,28
SPELKLAR 1991/2018
ARKITEKT NORDWALL, LUNDIN

(21) Växlar mellan ängs- och skogshål som delvis kännetecknas av stora gapande sandbunkrar, vars linjer och former inspirerats av Australiens sandbälte och den gyllene erans banor i Nordamerika. Men spelupplevelsen formas nästan i ännu större grad av Brian Curleys besjälade greenområden, som både dikterar en stor del av hålens strategi och synar ditt närspelsregister ingående.

BETYG 7,33
SPELKLAR 2004
ARKITEKT CURLEY

(17) En anläggning full av livskraft och i ständig utveckling. Rundan startar på en bana av hed- och skogskaraktär för att vid vändningen ändra karaktär. Vi slår oss ner mot Mälaren och frestas av det fortsatta spelet på bildsköna och spektakulära sjöhål. Fulkes löpande justeringar har knutit samman karaktären ytterligare och förstärkt banans identitet till det bättre.

BETYG 7,39
SPELKLAR 1989
ARKITEKT LINDE, FULKE

Foto: Jacob Sjöman

(19) Snart 20 år har passerat sedan den ambitiösa anläggningen visade vägen för vad som var möjligt. ”Nya Hills” återinvigdes 2014. Hills Course har fortsatt att utvecklats i rätt riktning och lyfts avsevärt sett till spelbarheten. Namnet avslöjar vad det handlar om: ett spel i en stimulerande topografi bland höjder, kullar och dalar.

BETYG 7,42
SPELKLAR 2005
ARKITEKT HILLS, FORREST, EDFORS

(16) Den öppna park- och ängskaraktären lever upp på hålen där Kyle Phillips lockar oss till djärva linjer där strategiskt utplacerade bunkrar, vattendrag och dammar kommer i spel. Med undantag av de ögonblick där svårighetsgraden skruvas upp rejält har Lakes Course en hel del att erbjuda till den som skrapar bortom de spektakulära inslagen.

BETYG 7,44
SPELKLAR 2010
ARKITEKT PHILLIPS

(13) Den klassiska mästerskapsbanan som blivit en grön, skön oas för medlemmarna som snabbt tar sig hit från storstan. Golftraditionen är stark och ute på banan har spelytorna nått högsta klass. Den moderna bunkersättningen och de livfulla avrinningsytorna höjer spelglädjen och stimulerar kreativiteten.

BETYG 7,58
SPELKLAR 1959/2012
ARKITEKT SUNDBLOM, SKÖLD, BENESTAM

Foto: Jacob Sjöman

(15) Den amerikanska arkitektduon Hills och Forrests hommage till Whistling Straits utmynnade i en steriodstinn dos av modern inlandslinks utlagd i en småländsk urskog. Ett koncept som låter omöjligt i teorin, men fungerar förvånansvärt väl. Den som blickar bortom de höga gräsklädda dynerna och enorma wastebunkrarna hittar många väl formulerade strategiska gåtor att bena upp under rondens gång.

BETYG 7,79
SPELKLAR 2005
ARKITEKT HILLS, FORREST

Foto: Jacob Sjöman

(12) Hedbana med linkskänsla intill ljungskogen och strandbaden på Falsterbonäset. Ute på spelfältet kryddas upplevelsen med argsinta fairwaybunkrar som ramas in av ljungen. När man hamnar ute i den nyckfulla växtligheten tar man sin medicin, slår sig närmaste vägen ut och fortsätter rundan med ett leende.

BETYG 8,06
SPELKLAR 1965
ARKITEKT BRASIER, CHAMBERLAIN

(11) En eklektisk blandning av lummiga parkhål och modernt uppskruvad hedgolf som binds samman genom medryckande spelglädje och återkommande utmaningar av risk- och belöningskaraktär, som till stor del formas runt luriga dammar eller gapande wastebunkrar. Överlag en spelvärd design där både ivriga satsningar och mer strategisk eftertanke får sitt självskrivna utrymme.

BETYG 8,12
SPELKLAR 2008
ARKITEKT HILLS, FORREST

(8) Medelgolfaren sätter enkelt bollen i spel medan plushandicapparen synas med delika wedgeslag mot avgränsande zoner. Ja, från tee framstår vissa av hålen nästan som ändlöst breda. Men ju närmare greenen vi kommer, desto mer effektivt krymps ytorna i Stensons och Lundins underfundiga stadiumgolf.

BETYG 8,14
SPELKLAR 2019
ARKITEKT LUNDIN, STENSON

(14) Visuellt vackrare waste areas, en förstärkt rumskänsla med nya planteringar av träd och växter, ett förbättrat korthål, det sjunde hålet, ett ständigt arbete för att skapa variation med former och färgnyanser. Satsningar som gör att allt fler väver in The Castle Course under golfdagen på superanläggningen vid Mälaren.

BETYG 8,19
SPELKLAR 2010
ARKITEKT CHARLTON/TRENT JONES JR

(9) Det öppna markområdet på Baraslätten andas inte många procent linksgolf i sig. Något som kraftfullt pareras genom Kyle Phillips starka design, där spelfältens konturer och den strategiskt utstuderade bunkersättningen gemensamt formar den lekfulla och fängslande spelupplevelse som namnet påkallar. Sticker också ut genom att presentera några av landets starkaste korthål där variationen i längd och greenområdenas utformning förtjänar att lyftas fram extra – ihop med det välbalanserade utrymme som lämnas för vindens påverkan.

BETYG 8,21
SPELKLAR 2009
ARKITEKT PHILLIPS

Foto: Mickael Tannus

(10) Pampiga tallkorridorer – numera gallrade och landskapsförskönande – i samklang med vildare seasidehål nere på strandheden utmed Öresund, från hål 8 till 11. Växlingarna i den skånska kust- och skogsmiljön ger Barsebäck sin karaktär. När rundan är på väg att avslutas och kvällens näst sista inspel ska slås mot den 17:e greenen upplevs golfmagin. Som mästerskapsbana har Barsebäck satt Sverige på golfkartan vid publikfester som Scandinavian Masters, Compaq Open och Solheim Cup. Som resort har anläggningen utvecklats för den aktiva livsnjutaren som vill kombinera golfen med livets goda vid Järavallens unika golflandskap.

BETYG 8,39
SPELKLAR 1969
ARKITEKT BRUCE, STEEL

Foto: Mickael Tannus

(6) Tävlingsbanan där det spelats mästerskap sedan 1939, ett år efter grunden lagts av Rafael Sundblom ute på sandjorden i Tylösand. Arenan där EM, Solheim Cup och många andra troféer vunnits. Senast av Linn Grant när Scandinavian Mixed försommaren 2022 fick sin perfekta avslutning på en bana som återigen fick sin förtjänade uppskattning av tourspelare och åskådare. Medlemsbanan som dagligen ger sina trogna medlemmar en högkvalitativ spelupplevelse på pedantiskt skötta spelytor. De 18 hålen ramas in av vindpinade tallar och vitstammade björkar. Golfen spelas i det egna rummet. Inspelen slås mot klassiskt designade greenområden som lågmält kräver vår uppmärksamhet. Här har alla hittat sina egna favoritdelar av sträckningen. Att hål som det 12:e och 16:e ändå sticker ut är känt sedan länge.

BETYG 8,48
SPELKLAR 1938
ARKITEKT SUNDBLOM, SKÖLD, PENNINK, STEEL

Foto: Jacob Sjöman

(7) Skillnaden mellan en öppen ängsbana och en genomtänkt heddesign exemplifieras tydligt under en rond på Vallda G&CC. Med undantag för några upphöjda partier löper hålen på relativt platta och öppna vidder där bunkrar och greenområden dikterar strategin, och markens konturer avgör vilket slag som krävs. Hawtrees och Grauballes layout tar framgångsrikt in många hinder i spel och lockar oss ständigt att utmana dem, med tydliga belöningar i form av bättre inspelsvinklar när satsningarna går hem. Under sommarmånaderna spelas ofta Vallda med hårda ytor, vilket fördjupar spelupplevelsen ytterligare och lockar fram mycket eftertanke kring vad marken kommer att göra med bollen. När det gäller att framkalla ren spelglädje är Vallda ett av de starkaste korten i landet.

BETYG 8,53
SPELKLAR 2009
ARKITEKT HAWTREE, GRAUBALLE

Foto: Jacob Sjöman

(5) Den ikoniska skapelsen på näset har äntrat 2020-talet med oförminskad kraft. En snabb blick på scorekortet bekräftar att du spelar samma hål som tidigare, men väl ute på banan framträder Falsterbo i en mer distinkt och förfinad form än vad vi tidigare upplevt. Detta genom klubbens återkommande förbättringar och modifieringar av de existerande hålen där linkskänslan förtydligats genom omsorgsfulla uppdateringar av bunkrar och sammanlänkande kringytor. Designens klädsamt lågmälda anslag står i mästerlig kontrast till den fantasi och kreativitet som banan kan locka fram från spelaren när ytorna är hårda och vinden sveper in.

BETYG 8,64
SPELKLAR 1911
ARKITEKT BAUER, NORDWALL, CHAMBERLAIN

Foto: Mickael Tannus

(3) Tack vare idealiskt sandunderlag har Åhusgolfarna i alla tider haft privilegiet att kunna slå bollar från en turf som få andra svenska banor kunnat mäta sig med. För 83 år sedan flyttade Kristianstads GK:s pionjärer från sin bana på Rinkaby skjutfält till Åhus nya golffält. Rafael Sundblom var den förste arkitekten att skapa de första hålen. Douglas Brasier och Tommy Nordström utvecklade dem. Den senaste ombyggnationen av Pierre Fulke och Adam Mednickson har fått allt fler att vallfärda till den populära anläggningen. Här väntar en testande upplevelse med lurigt frestande vinklar från tee och utslagsgivande greenområden där få misstag tolereras . Sträckningen är varierad men sammanhållen. Från spel inne bland knotiga tallar till en öppnare hedmark.

BETYG 8,72
SPELKLAR 1941/1969/1992/2017
ARKITEKT SUNDBLOM, BRASIER, NORDSTRÖM, FULKE, MEDNICKSON

Foto: Jacob Sjöman

Den rätt beskedliga längden på många av hålen kan invagga spelaren i ett förrädiskt lugn bredvid Ullnasjöns glittrande skepnad. Men så fort vi tappar någon procents skärpa i besluten eller slagen skiftas golfupplevelsen till en tuff kamp där Jack Nicklaus designteam effektivt krympt marginalerna för eventuella felsteg. De flesta av inspelen mot upphöjda greenområden där landningszonerna är relativt begränsade, och från tee gäller oftast samma sak, där den som hamnar på fel del av fairway kan lämnas med en blockerad eller svår linje in mot flaggan. Nu mer än tio år efter Jack Nicklaus renovering fortsätter klubben att utveckla banan med successiva justeringar som gör att Ullna fortsätter att övertyga som ett medryckande och precisionsfyllt test inom ramarna för lakeside- och parkgolf.

BETYG 8,82
SPELKLAR 1981
ARKITEKT TUMBA/NICKLAUS

Foto: Jacob Sjöman

(2) Säsongen 2007 visades det dittills hemliga superprojektet vid Brogård, Brofjärden och Mälaren upp för första gången. Arkitekten Robert Trent Jones Jr. talade om musikaliska symfonier, hur han tillsammans med Bruce Charlton arbetat med rytm och tempoväxlingar för att skapa den mest minnesvärda och berörande bansträckningen. Stadium Course byggdes för att kunna ta emot de största åskådarmassorna i kommande stortävlingar. Hål 15 blev en av de visuella och designmässiga fullträffarna. Avslutningen utmed Mälaren och med ögreenen på det 17:e hålet blev en dramatisk pulshöjare, som en mäktig men vacker ödessymfoni. Vår superanläggning har under 17 år växt upp till en mogen tonåring. Kvaliteten på spelytorna håller årligen hög internationell klass. Tidigare svagare punkter, såsom det andra hålet och avslutningshålet, har förbättrats och Bro Hof Slott har behållit sin position som en av Sveriges allra starkaste golfupplevelser.

BETYG 9,01
SPELKLAR 2007
ARKITEKT CHARLTON/TRENT JONES JR.

Foto: Mickael Tannus

(1) Sommaren 2020 utsågs stoltheten på Kronholmen för första gången till Sveriges bästa golfbana. Det fick ett team med gotländsk själ att direkt jobba ännu hårdare. Ännu mera kreativt. För att göra det bästa bättre. Platsen, läget och den unika gotlandsmiljön fanns redan. Nya golfhål och en ny sträckning hade skapats av arkitekter med en genuin känsla för den drömmark de fick förädla. Mycket hade gjorts. Mer fanns att göra. Ett nytt hål – det tredje, par 5 – invigdes förra sommaren. Samtidigt blev det följande fjärde hålet ett delikat par 4-hål. Banans svagare punkt var borta. Sträckningen fick sin varierande rytm. En total bunkerrenovering gjordes. Bunkersystem med nya, friare former och en ny sand förhöjde den visuella spelupplevelsen och förbättrade golfhålens strategiska egenskaper. Vilda Visby blev ännu vildare och råare, ännu mer lik förebilderna i det australienska sandbältet. Sommaren 2024 behåller Visby GK sin position som Sveriges bästa golfbana.

BETYG 9,07
SPELKLAR 1958/2008
ARKITEKT SUNDBLOM, SKÖLD, BRASIER, NORDWALL, FULKE, MEDNICKSON

Läs också:


Text: Svensk Golf • 2024-06-18
Banor och resor50 bästa banorna i SverigeBanor och resorBanrankingBästa golfbanan i SverigeSveriges bästa banor
Rulla till toppen