Forsbacka GK. Foto: Roger Borgelid

Så gjordes banrankingen – jury och bedömning

Så här genomfördes Svensk Golfs banranking 2024.

Text: Svensk Golf • 2024-06-18 Uppdaterad 2024-06-18

Listan med Sveriges 50 bästa banor har sammanställts efter samma metodik som tillämpades för rankingen hos vår forna systertidning Golf Digest Sverige, samt i Svensk Golfs föregående ranking, som publicerades i maj 2020.

Det grundläggande syftet med listan är att ranka Sveriges bästa banor. Klubbhus, träningsområden, restaurang eller andra faciliteter påverkar inte banornas ranking.

Vi har strikt fokuserat på kvaliteten på själva spelupplevelsen och har definierat att den utgörs av:

  • 60 PROCENT bandesign/arkitektoniska värden.
  • 20 PROCENT kondition på/presentation av spelytorna.
  • 20 PROCENT estetik och omgivning.

Vår jury består av banarkitekter, tourproffs, golfjournalister och golfentusiaster. Gemensamt för alla är ett stort intresse för att spela svenska banor samt kunskap i att värdera banor mot varandra. Juryn får inte betygsätta banor där de är medlemmar, eller som de har en affärsmässig relation med.

Endast banor som har ett tillräckligt underlag med röster från juryn, procentuellt sett, får inkluderas i rankingen. Jurymedlemmen måste ha spelat banan under någon av de tre senaste säsongerna för att kunna bedöma den – undantaget om påtagliga ombyggnationer medförts under perioden – då banan måste spelas efter att dessa slutförts.

Vi vill noga understryka att detta inte är en ranking av svenska banors aktuella kondition. En banas nuvarande skick är underordnad kvaliteten på hålens design i juryns bedömning, och påverkar endast betyget om det har inverkan på den totala spelupplevelsen.

Betygsättningen utgår från en skala på 1–10 där följande sex definierade betygssteg utgör riktlinjer för juryns bedömning.

  1. Under medelmåttig
  2. Medelmåttig – spelvärd men med uppenbara brister i antingen design, estetik eller kondition.
  3. Bra – har några svagheter men som helhet en bana du vill spela igen.
  4. Mycket bra – särskilt tilltalande bana som sticker ut från mängden.
  5. Exceptionellt bra – en väldigt stark layout med knappt en enda svaghet.
  6. Högsta internationella klass.

Läs också:


Text: Svensk Golf • 2024-06-18
Banor och resor50 bästa banorna i SverigeBanor och resorBanrankingGolfsverigeSveriges bästa banor
Rulla till toppen