5de36b1aafc92

Banor och resor

Stensons nya superprojekt

Golfsveriges största ombyggnation har nu nått halvvägs. Österåker har öppnat sin nya bana – Henrik Stensons första design.

Eric Franzén • 2019-09-10

Det som varit spretiga högar av schaktmassor har omformats och täckts av ett sandlager. Rör för dränering och bevattning har lagts ned och kopplats till ytvattenbrunnar och minutiöst kalibrerade sprinklerhuvuden. Ädelgräsets rötter har trängt ned i såbädden samtidigt som bladens täta textur smälter samman i den gröna ytans dämpade färgskiftningar. 

Tidigare en byggarbetsplats med temporära infartsvägar där flödet av lastbil efter lastbil styrts mot de uppsamlingsplatser där inhämtade externa jordmassor tippats av. På andra platser har grävskopors tänder trasat sönder markytan och metodiskt arbetat sig nedåt i lerjorden för att skapa dammar där framtida spelytor ska krama varje sida. Skyddshjälmar och grovhuggna arbetskängor har tagits av och kommer inom kort att ersättas med logoprydda kepsar och mjukspikarnas friktion.

Detta är nu förädlad golfmark. Ett område där kullsystem, skogsholmar, strategiskt utplacerade bunkrar och snillrikt vinklade greenområden smälter samman för att förmedla omedelbar dramatik och lågmäld strategisk finess.

“Vi hade två banor och en anläggning som båda var väldigt trötta”

Den framtida spelupplevelse som väntar på att avtäckas för medlemmar och gäster har regisserats av arkitekten Christian Lundin och Henrik Stenson, Sveriges genom tiderna främsta herrgolfare.
– Det var egentligen 2014 som vi började prata om att ge oss in i designverksamheten. Att gå därifrån till en färdig produkt i form av den första banan är stort. Det är både kul och något man är stolt över. Banan är trots allt något som finns kvar efter spelarkarriären, konstaterar Henrik Stenson själv. 

Han har inte varit på banan sedan förra sommaren utan följt inväxningen och finjusteringarna via bilder och frekventa rapporter från Christian Lundin och Österåkers banchef Magnus Ljungman. Stenson har också varit i återkommande kontakt med Andreas Ljunggren. Även om titeln är klubbchef/vd för Österåkers GK är det inte helt lätt att beskriva Ljunggrens roll i projektet i en övergripande mening.

Stensons nya superprojekt
LIVFULL PLÄTT. På Öster by Stenson har kullar och skogsholmar använts för att inrama vissa av hålen. Foto: Peter Cordén.

Den omfattar allt mellan de siffror som matats in i åtskilliga excelark till att provslå linjen mot utsprejade bunkergropar på 18:e hålet med välriktade drives. Den sistnämnda biten av arbetsbeskrivningen bottnar i hans bakgrund som professionell spelare, vilken landade i en sjätteplats som bäst på Europatouren samt två segrar på den inhemska touren och fyra titlar på den nordiska.

Men främst har han funnits vid rodret under hela resan i det som utmynnat i Golfsveriges hittills största ombyggnadsprojekt.

Två 18-hålsbanor, en korthålsbana och olika träningsområden kan den golfmässiga biten brytas ned i. Samtidigt formas också ett nytt samhälle i spelytornas närhet. Utan utvecklingen av bostäder och avyttring av klubbens mark hade troligen Österåker fått leva vidare med att lappa och laga sina existerande banor. Anläggningen invigdes 1990 som den första i landet där 36 hål byggts på en och samma gång. Under de närmaste åren lyftes profilen steg för steg genom tourtävlingar på den erkänt testande Västerled, där spelare som Annika Sörenstam, Laura Davies och Adam Mednick knep titlar på europeisk nivå. Men trots 2010-års Lag-EM, där namn som David Lingmerth och Henrik Nordlander fanns i det svenska laget, var det tydligt att både banorna och anläggningen i stort passerat sitt bäst föredatum när 2010-talet äntrades. Element i designen, som exempelvis greenområden och utformning av bunkrar, började kännas tydligt daterade när Bro Hof, Sand och Vidbynäs markerat sin ankomst på den svenska golfkartan.

“Det här är något vi gjort tillsammans, jag och Christian”

Samtidigt brottades också båda banorna med utmaningar sett till skötsel och dränering, vilket inte kom helt oväntat då de byggts på gammal sjöbotten.

När det stod 2011 i kalendern var Andreas Ljunggren högst medveten om denna problembild. Han fanns redan i klubbens organisation som försäljnings- och marknadsansvarig. Österåkers verksamhet hade vid denna tidpunkt börjat förskjutas mot att uppnå volym i greenfee och företagsspel samtidigt som genomströmningen av medlemmar var stor.

 

Stensons nya superprojekt
FRÅN LERA TILL GRÄS. Christian Lundin och vd:n Andreas Ljunggren har levt med ombyggnadsprojektet i över tre års tid. FOTO: Jonas Alvsten

Fröet till en kommande renovering var dock redan sått i form av mark som skulle säljas till 30 eller 40 bostäder samt en skola.
– Men intäkterna från detta skulle inte räcka till speciellt mycket. Vi hade två banor och en anläggning som båda var väldigt trötta. Allt från klubbhus till träningsområden. Att göra om dränering, bevattning, pumphus och annat innebar också att man inte skulle se någon skillnad efter att arbetet genomförts, berättar Andreas Ljunggren. 

En större vision för Österåkers framtid hade fötts på tankestadiet hos Ljunggren, som dåvarande vd:n Claes Grönberg bad honom utveckla vidare. Ett avgörande steg i denna process togs i samband med renoveringen av närliggande Ullna GC, då representanter för Nicklaus Design också besökte Österåker, vilket utmynnade i ett första utkast av planerna för området i stort. I detta identifieras en ännu större avyttring mark till bostäder och fastighetsutveckling. Detta skulle i sin tur skapa en hållbar finansiell grund för ett mer omfattande renoveringsprojekt med två helt nya 18-hålsbanor.

Stensons nya bana öppnad: ”Överträffat förväntningarna”

Nicklaus Design var sedan med och pitchade om att få rita dessa, efter att styrelsen gett sitt gillande till planerna och upphandlingen av designuppdraget påbörjats. Men varken de eller ett antal välkända svenska banarkitekter nådde hela vägen fram under anbudsrundan. Valet föll istället på Christian Lundin och Henrik Stenson, vilket ihop med klubbens offensiva satsning offentliggjordes under 2015 års The Open i St Andrews.
– Jag kan säga att Pierre Fulke och Nicklaus Design först var mina favoriter till jobbet. Sedan kommer Christian Lundin in och säger att han ska jobba med Stenson och berättade vad de ville göra, vilket kändes riktigt spännande. Presentationen som de gjorde var ruskigt bra, och när alla förslag ställdes mot varandra var det ingen tvekan om vilka vi skulle välja, säger Andreas Ljunggren.

Stensons nya superprojekt
SAMARBETE I KUBIK. Christian Lundin och Henrik Stenson har tittat på över 50 möjliga sträckningar för den nya banan. Foto: Jonas Alvsten

Valet av Christian Lundin och Henrik Stenson blev samtidigt en omedveten blinkning till Österåkers egen historia, då de två tidigare banorna Österled och Västerled också ritats av en känd svensk golfprofil (Sven Tumba) ihop med en inhemsk arkitekt (Jan Sederholm). Men att engagera en aktiv spelare på den allra högsta världsnivån innebar också ett risktagande för klubbens del, som ville försäkra sig om att det fanns ett betydligt djupare engagemang i designprocessen från Stenson bortom att slå ett invigningsslag framför en storögd medlemskår.
– Vi diskuterade mycket kring att Henrik inte bara skulle sätta sitt namn här. Och som vi känner honom genom spelet är det tydligt att han inte går in i någonting halvhjärtat utan agerar som ett fullblodsproffs hela vägen fram. Med den organisation som finns bakom honom med Christian Lundin och assistenten Sarah Skönby kändes vi oss snabbt väldigt trygga. Han är uthållig och har en kraft i allt han gör, även det här, säger Andreas Ljunggren. 

Henrik Stenson hade inte satt sin fot på ��steråker innan renoveringsprojektet blev aktuellt. Han har istället lärt känna klubben, de tidigare banorna (där Västerled fortfarande är öppen för spel) och anläggningen i stort under resans gång, både genom ett antal djupa besök på plats och genom åtskilliga avstämningar med Christian Lundin världen över – som genomförts på distans och ansikte mot ansikte.
– Det här är något som vi har gjort helt tillsammans, jag och Christian. Jag kan faktiskt inte riktigt plocka fram något som enskilt är min idé i det här. Vi träffades för fem eller sex år sedan och fann varandra ganska snabbt, eftersom vi har ganska så lika syn på golfbanor och bandesign. En av avstämningspunkterna har varit under Dubai Desert Classic där vi under några år suttit och tittat på greenområden, sträckningar och enskilda hål. Ju tajtare vi jobbar tillsammans, desto mer lär jag mig av honom och han av mig kring hur jag tänker. Så det är ett samarbete mellan oss som har mejslats fram, säger Henrik Stenson. 

Christian Lundin är inne på samma spår när han ska ge sin skildring av duons arbetsprocess.
– Vi bollar väldigt mycket i allt. Det är något jag uppskattar och som gör det roligt att jobba med Henrik. Vi bollar samt ger och tar. Jag har gått med Henrik när han spelat in på tävlingar och frågat honom om vad han ser och upplever ute på banan. Och jag har även försökt plocka in lite av dessa saker och försökt få ned på pränt vad han egentligen menar och vad han tycker är bra. Så jag skulle vilja summera det här som ett extremt bra samarbete där båda två tagit och gett, men i slutänden försökt få ihop det så att 15- till 25-handicaparen faktiskt kan hantera det. 

Bulldozerskopan kunde slutligen sättas i marken under hösten 2016. Irländska byggföretaget SOL Golf, som exempelvis genomfört ombyggnationer på Turnberry, Royal Birkdale och närliggande Ullna, anlitades som byggpartner. Bakom kulisserna skissade Ljunggren fram samarbetsavtal med andra Stockholmsklubbar för att dämpa att medlemmarna plötsligt stod med en 18-hålsbana mindre. Projektets första fas var inledd. På knappt tre år skulle en ny range, nya träningsområden, en par 3-bana samt en ny fullängdsbana byggas och slutföras. Alla dessa punkter har också påbörjats enligt plan, men par 3-banan samt det nya övningsområdet bakom rangen kommer inte att öppnas förrän nästa år.

Öster by Stenson hamnade på den mark som tidigare upptagits av gamla Österled och niohålsbanan Hagby. Det som tidigare varit en lågmäld medlemsbana av mer lättspelad karaktär revs upp och begravdes snart under högar av schaktmassor, samtidigt som dammar grävdes för att frigöra ytterligare jord att omforma marken med.

Dödskalleskylten på Stensons bana

De 120 000 kvadratmeter som vattenhindren breds ut över understryker den karaktär av stadium golf som Stenson och Lundin utgått ifrån. Övergripande rör det sig om hål med tydlig dramatisk ådra, gärna inneslutna av kullsystem och med hinder som spelaren ska lockas att utmana. Kända banor som rör sig i detta gränsland är exempelvis TPC Sawgrass i Florida, Ryder Cup-banan Le National utanför Paris och svenska Bro Hofs Stadium Course.

Markens platta topografi gav inte mycket gratis, vilket resulterade i en intensiv jakt på lämpliga schaktmassor från andra pågående byggen för att det bombastiska anslaget skulle kunna tas hela vägen.
– Att få in tillräckligt med schaktmassor har nog varit det jobbigaste med hela bygget. Vi fick stå stilla ett tag för att vänta in nya massor, och hål 5 och 6 jobbades om en aning för att de skulle bli självförsörjande med det som behövde skapas. Sedan blev de mycket bättre i slutänden, vilket är en annan sak. Det är 70 hektar som vi arbetat på där 600 000 kubikmeter fyllnadsmaterial tagits in – och då är dräneringssand och annat material borträknat. Sedan är massorna otroligt noggrant testade. Det är inte bara att köra hit dem, utan de har genomgått en tuff process där de inte fått överstiga vissa platsspecifika värden med hänsyn till var de ska användas i byggnationen, berättar Andreas Ljunggren. 

Under de knappt tre år som passerat under arbetet med den nya banan har Ljunggren och de övriga i teamet fått vänja sig vid en vardag som ibland bjuder på mindre roliga överraskningar – som när området innan greenen på hål 13 bitvis rasade.
– Det var en av platserna där det skredade för oss. Så när palissaden rasade byggde vi om och passade på att göra en snällare entré till greenen. Tidigare skulle det skära in ännu mer vatten framför greenen så vi gjorde en ännu snällare vinkel där och gav möjlighet för att rulla upp bollen också, säger Christian Lundin. 

Stensons nya superprojekt
KONSTEN ATT FLYTTA JORD. Banchefen Magnus Ljungman och vd Andreas Ljunggren har upplevt många svettiga stunder. Som när delar av hål 13 skredade. Foto: Peter Cordén

De smått kaotiska scenerna med glidande jordmassor känns avlägsna när Andreas Ljunggren kör upp golfbilen längs en krängande väg upp till den allra bakersta teen på avslutningshålet. Vi blickar ut över ett böljande par 5 längs den gapande dammens vänstra sida. Bredvid löper hål 9 som är ett tufft par 4 av längre snitt. Den vita bunkersanden är på plats och spelytorna är klippta, även om den tänkta lägre höjden sparas till några veckor framåt i tiden då klubbmästerskapet markerar banans inofficiella öppning för medlemmarna. Greenfeen beräknas ligga runt 1500 kronor när gäster i mycket begränsad form får tillträde till banan, någon gång efter den officiella invigningen med Henrik Stenson i september.

Drygt 370 personer finns i skrivande stund på intresselistan för att köpa en aktie från klubben, som i senaste omgången kostade 35 000 kronor. På Blocket blir priset ytterligare några tusenlappar högre vid en snabb koll. Medlemmarnas årsavgift har hittills skruvats upp med de få hundralappar som ska täcka generella kostnadsökningar.
– Vi har många medlemmar och avgiften kommer inte att skena iväg. Vi kommer inte att vara billigast, absolut inte. Men så länge jag är här ser jag inte att det ska bli en high end-klubb där det kostar väldigt mycket bara för sakens skull. Sedan ska vi skapa en sund ekonomi. Personligen tror jag att golfklubbar överlag måste ta mer betalt för att kunna sköta sin banor på bästa sätt. Jag ska inte säga att man har fuskat, men det hoppas gärna över vissa steg i underhållet på många olika sätt – inte bara för banorna utan också på fastigheter, säger Andreas Ljunggren. 

Hole-in-one på Öster by Stenson

De 110 miljoner som klubben investerar i det totala ombyggnadsprojektet belastar dock inte medlemmarna i någon grad. Denna summa inbringas helt och fullt genom försäljning av mark, som i sin tur omvandlas till bostäder. Det första klustret planeras att byggas bredvid hål 13 efter att detaljplanen vinner kraft under 2020, sedan följer fler områden där stadsvillor, kedje- och radhus samt lägenheter uppförs i banornas närhet.

“Främst vill jag att det ska vara en rolig dag där man får tänka sig runt…”

En utveckling som Österåkers kommun välkomnar med öppna armar, och som klubben kommer att kunna kapitalisera utöver golf – exempelvis genom restaurangen eller med aktiviteter som padeltennis – för vilket banor redan finns i full drift.
– Vi ligger inte ute i skogen, det kommer alltid att vara liv och rörelse här. Åkersberga kommer att växa ihop med golfklubben och jag tror att sakta men säkert kommer det att ploppa upp bostäder på många platser runt banorna. Det första området har runt 1000 enheter. Det är många lägenheter som är centrerade mot stationen för Roslagsbanan. Området ligger vid vattenhindret på hål 13. Det kommer att höja nivån på hela banan när man får dem i fonden. Vid 13 blir det många stadsvillor på två till tre våningar med spännande arkitektur, säger Andreas Ljunggren. 

Mer intressant arkitektur väntar också i nästa fas av golfprojektet. Det är Västerled som ska byggas om i två etapper med nio nya per omgång. Sträckningen har inte lämnat skissbordet ännu, utan sätts fullt ut när klubben avgjort om ny mark införskaffas till en del av banan –samtidigt som andra ytor upplåts till fler bostäder. Karaktären kan beskrivas som modern hedbana med tydlig linksprägel med nästintill ändlösa fairways som delas mellan olika hål.
– Det som ska bli nya Västerled börjar tidigast byggas under 2021. Så nuvarande Västerled är öppen under hela 2020 och förmodligen hela säsongen 2021 också. Vi kommer troligen att jobba på ett lite annat sätt där material körs in och läggs upp som kullsystem mellan hålen under vintern. Man kommer att kunna spela hålen men de kommer inte riktigt att se ut som de brukar göra. Vi måste spara nya Österled samtidigt som vi själva måste landa lite samt kunna reflektera och se lite vad som händer under ett år på nya banan innan man rusar vidare. Att kunna göra det känns jätteskönt. Hur kul det än är att utveckla anläggningen är ombyggnationen också väldigt krävande och tar mycket energi och kraft för all personal, säger Andreas Ljunggren. 

Stensons nya superprojekt
UPPDRAG SLUTFÖRT? Den första av två banor på Österåker är färdig. När Västerled är omgjord återstår att se. Foto: Peter Cordén

Något slutdatum för Österåkers totala omvandling existerar inte i nuläget. Åtminstone inte om samtliga bostäder ska innefattas samt ett klubbhus som troligen omvandlas till hotell längre fram. Det är fortfarande fler detaljplaner som ska fastställas, färger på teeskyltar som ska bestämmas och landskapsarkitekter som ska välja de träd och buskar som ska pryda och avskärma den nya banan. Bland mycket annat.
– Vi jobbar mycket med att skapa upplevelser i olika rum. Och om du rullar in här om tio år kommer du att mötas av en helt annan entré till anläggningen. Inte bara för att det kommer att vara bostäder runt omkring, utan den känsla som ges när du kommer in. Det kanske inte blir Magnolia Lane, men det kommer definitivt att vara en mer inbjudande entré. Rangen kommer att se annorlunda ut med tak, belysning, fler mål, Toptracer och kanske vara uppdelad i två våningar. Det kanske finns inomhuspadel, stort gym, idrottshall – integrerat med coworking. Du kan egentligen tänka dig många av de produkter och tjänster som man kan addera till ett bostadsområde om man leker med tanken, säger Andreas Ljunggren. 

Golfbilens ratt svängs om och vi tar oss upp mot ännu en avlägsen och upphöjd tee. Några månader framåt i tiden kommer Henrik Stenson att trycka ned en pegg i marken där. Kanske för att trycka ut en drive, åtminstone om han känner att det nionde hålet lämnar en väl lång klubba in mot greenen för att den trygga spoonen ska bli aktuell.
– Jag hoppas att en fyrboll som kliver av 18:e greenen ska tycka att det var en både kul och utmanande bana. Jag tror att den kommer att testa dig, men med förhoppning att det inte är något som avskräcker medelgolfaren. Man har ju inte lyckats om någon åker därifrån och känner att det var alldeles för svårt. Främst vill jag att det ska vara en rolig dag på golfbanan där man får tänka sig runt för att få ett bra resultat i scorekortet, säger Henrik Stenson.


Scroll to Top