5de41e87357fb

Banor och resor

Golfklubbens skidspår blir officiellt Vasaloppscenter

När golfbanan stänger tar skidåkarna över.

Text: CM Hellsten • 2018-01-19

För drygt tio år sedan deltog Linköpingsklubben Vreta Kloster GK i ett föreningsmöte där andra idrottsklubbar i den här delen av Östergötland träffades för att spåna fram aktiviteter som de skulle kunna genomföra tillsammans.
Golfklubben började prata med skidklubben.

Det var ett logiskt samtal eftersom skidklubben redan då hade skidspår vid golfbanan, när natursnön så tillät.
En arbetsgrupp med representanter från de båda föreningarna tillsattes.
De undersökte möjligheterna att skapa en konstsnöanläggning intill fairways och greener.
Det slutade med en 3,3 kilometer lång elljusslingan med konstsnö.

Skidfesten – på golfbanan

Nu rapporterar Linköpings Tidning att Vreta SkiCenter har blivit ett officiellt Vasaloppscenter.

Vad betyder det att bli officiellt Vasaloppscenter?
– Vi har ända sedan starten haft en medveten tanke att vi ska göra detta till en högkvalitativ anläggning och vi spårar varje dag med pistmaskin. Vi är ett av tre officiella Vasaloppscenter som ligger söder om Stockholm. Det här är ett kvitto på att vi gör något bra, säger Vreta Kloster GK:s klubbchef Anders Svensson till svenskgolf.se/wp.

Svensk Golf besöker: Vreta Kloster GK

Går skidslingan på golfbanan?
– Nej, den är dragen i ruffen, semiruffen och skogen så det är ganska långt från spelytan på vissa ställen. Vi har elstolpar runt hela slingan, men de plockar vi ner när skidsäsongen är över – för att inte störa det estetiska på golfbanan.

Hur många av golfklubbens anställda jobbar med skidspåren under vintern?
– Vi har tre banarbetare som ingår i något som vi kallar för snöjouren som har skidspåren som uppdrag under vintern.

Hur många skidåkare besöker anläggningen under vintern?
– Förra säsongen hade vi 30 000 besökare under de 12 veckor som skidspåren var öppna. Åkarna betalar 75 kronor per gång, medlemmarna i golfklubben eller skidklubben har tio kronors rabatt. 


Text: CM Hellsten • 2018-01-19
Banor och resorSvenska golfbanorVreta Kloster GK
Scroll to Top