Över 30 ex av PING G430 sattes i spel under första veckan som den släpptes ut på PGA Tour i oktober månad.

PING G430 har landat

Nya driverlinjen smyglanserades på tourerna under hösten.

Text: Eric Franzén • 2023-01-10 Uppdaterad 2023-01-10

PING G430 nådde ut på de största tourerna redan under oktober månad, då modellen även lanserades officiellt i Australien. När den slutligen nu dyker upp i Europa och USA har den redan två segrar på PGA Tour i ryggen, där G430 LST fanns i bagarna hos Keegan Bradley samt Seamus Power i Zozo Championship och Butterfield Bermuda Championship. 

Övergripande har PINGs ingenjörsteam lagt stor omsorg vid att förbättra ljudet, som genom huvudets nya interna balkstruktur framstår som mer dämpat än i föregående G425. De främsta prestandaförbättringarna kopplade till bollhastigheten återfinns i den nydesignade tunna träffytan med varierande tjocklek. Denna har också begåvats med den kurvade spinsistency-designen som fanns på träffytorna hos hybrider och fairwaywoods i G425-familjen, som främjar jämnare spinntal och bollhastighet vid slag som letar sig utanför mittpunkten.

PING G430-serien består av tre drivers, som finns i butik den 26 januari.

PING G430 Max (6 395 kr) är huvudet som pratar mot den bredare massan av golfare. Har en flyttbar volframvikt på 25 gram i bakpartiet där bollbanan uppges kunna skiftas knappt tio meter i sidled mellan de tre förinställda lägena för draw, neutral och fade.

PING G430 SFT (6 395 kr) är ett drawfrämjande huvud med en flyttbar tungstensvikt på 22 gram. Denna flyttar tyngdpunkten mellan två förinställda lägen där Draw uppges hjälpa med 12 meter sidskruv till vänster för en högerspelare medan draw+ ska skruva bollen knappt 20 meter åt samma håll.

PING G430 LST (6 995 kr) är ett lågspinnande och kompakt tourhuvud med en kolfiberkrona som omsluter kanterna ner mot huvudets häl och tå-parti. Något som medför att vikt kunnat omfördelas till huvudets lägre delar i syfte att uppnå minskad spinn och ökad MOI. Kommer med en flyttbar vikt på 22 gram där skruven kan påverkas runt sex meter mellan de förinställda lägena för draw, neutral och fade.

Den omslutande kronan som utgör grunden i PINGs Carbonfly Wrap-teknologi används också i seriens fairwaywoods, PING G430 Max och SFT (Pris: 4295 kr) samt hybridhuvudet (3 695 kr). Att komposit-kronan löper ner till huvudenas häl och tå-parti i dessa ger en viktbesparing på åtta till tio gram som använts till att finjustera tyngdpunkten ytterligare. Den kurvade Spinsistency-designen tillämpas även här på träffytan av maråldrat stål, som i likhet med G425-generationen omsluter de främre delarna av sulan och kronan.

PING G430 kommer också i form av ett distansjärn som baseras på en flermaterialskonstruktion med sänkt tyngdpunkt som samverkar med de starka loft som införlivats, ihop med en tunn träffyta.

Bakom denna återfinns PurFlex cavity Badge, en på baksidan visuellt synlig designlösning som införlivar sju flexande zoner i huvudet vilket främst ska påverka bollhastigheten men också ljud samt känsla.

Priset ligger här på 1875 per klubba med stålskaft, samt 1995 kr med grafit.

Samtliga G430-modeller, med undantag av LST-drivern, kan också provas ut med lättare totalvikt, vilket introduceras genom nya konceptet G430 HL (High Launch).


Text: Eric Franzén • 2023-01-10
UtrustningDriversFairwaywoodsHybriderJärnPingUtrustning
Rulla till toppen