Sulans utformning är avgörande för vilka egenskaper en wedge har.

Spela

Wedgeguide: 5 nycklar till rätt wedge

Det är bagens kanske mest slentrianmässiga köp, men dina wedgar är viktigare än du tror. Vi har plockat fram fem avgörande nycklar för att du ska hitta rätt.

Text: Oskar Åsgård • 2013-05-08

Custom fitting-specialisten svarar

Är skaftflex i wedgen mindre viktigt än i övriga klubbor?
– Om ett skaft ska påverka flykten måste klubbans dynamiska loft ändras. Wedgeskaft är kortast och slås sällan med full kraft, därför böjer de sig inte så mycket och påverkar det dynamiska loftet ganska lite eller inte alls. Sen kan man prata känsla. Det jag ofta gör när jag bygger wedgar är att göra skaften lite mjukare än på “fullsvingsklubbor” av den anledningen att ett skaft som är för styvt sällan förmedlar en skön känsla, säger David Leet, pro på Falsterbo GK.

Påverkas bouncevinkeln om du ändrar loft?
– Ja, om du bockar din wedge så att loftet blir mindre så minskar också bouncevinkeln med förhållandet 1:1 och vice versa om du ökar loftet, säger Leet. 

Det är kanske roligast att slå en lång drive och mest avgörande för din score att sänka många meter putt. Men få slag imponerar så mycket på medspelarna som precist träffade wedgeslag, som stannar bollen på behagligt puttavstånd från flaggan.

När vi ser proffsen på tv eller duktiga juniorer på hemmaklubbens övningsområde slå dessa slag framstår det som förbluffande enkelt. Men de vet också att en viktig del av hemligheten till bra wedgespel är att vara noggrann med vilka wedgar de använder.

– Jag tror att man kan få väldigt dåligt självförtroende om man köper fel wedge. Säg att du köper en wedge med för lite bounce och dessutom smal sula och sen ska slå höga slag på en lerbana. Tja, då blir det tufft. Om du använt en klubba med mer loft och högre effektiv bounce hade du plötsligt lättare kommit åt bollen, säger Golfskolans wedgeexpert Henrik Lundqvist.

I vår wedgeguide förklarar vi de fem viktigaste nycklarna att tänka på för att hitta rätt wedgar.

 

BOUNCE

Hur viktigt? 9/10
Bouncevinkeln är vinkeln mellan klubbans sula och marken, vilket normalt är någonstans mellan 4 och 18 grader. Bouncen på en wedge får klubban att glida genom marken och minskar risken att den gräver ner sig. Ju högre bouncevinkel, desto mindre är risken att den gräver ner sig i gräset eller sanden. När du köper en wedge står det ofta dels vilket loft wedgen har, dels hur stor bouncevinkeln är (exempelvis 56/14°).

Så väljer du rätt bounce
Vilken bounce du bör ha beror dels på hur du svingar, dels på banans underlag.

Svingtendenser:
• Brant infallsvinkel till bollen = högre bounce

• Tar ofta stora, djupa torvor = högre bounce

• Förlitar dig på klubbans loft istället för att öppna klubbhuvudet när du slår lobbslag = högre bounce

• Flack infallsvinkel till bollen = lägre bounce

• Borstar marken i träffen, tunna torvor = lägre bounce

• Gillar och klarar att öppna klubbhuvudet för att slå lobbslag = lägre bounce

Underlag:
• Jordigt, oftast mjukt med svikt = högre bounce

• Mycket och mjuk sand i bunkrarna = högre bounce

• Sandigt, oftast hårt och torrt = lägre bounce

• Lite och hård sand i bunkrarna = lägre bounce

Därför vill du använda bouncen
Tillverkarnas bouncealternativ kan delas upp i låg (0–8°), medium (9–13°) och hög (14–18°). Börja med frågorna ovan, men kom ihåg att testa före köp.

Henrik Lundqvist: “Duktiga wedgespelare pratar ofta om vikten av att använda bouncen. När du använder
bouncen kommer bollen att träffas på klubbans 3–4 första skåror, vilket ger mer spinn i bollen och lägre bollflykt. Sandbanorna är ganska få i Sverige, så välj hellre wedgar med mer bounce (minst 12–14 grader) och bredare sulor.”

 

LIE

Hur viktigt? 7/10
En klubbas lievinkel är det gradtal som mäts upp mellan skaftet och marken när klubban ställs med sulan placerad rakt på marken. Lievinkeln påverkar slagets utgångsriktning och ska anpassas efter kroppsbyggnad och sving.

Testa vilken lie du behöver
Gå till din tränare och använd lietejp och en liebräda för att se vilken lievinkel som passar dig.

Lundqvist: “De flesta spelar med för upprätt lievinkel. Det leder till att det är lättare att slå i hälen i marken, vilket är det värsta man kan göra eftersom klubban stänger sig och framkanten gräver ner i marken. Den största effektiva bouncen åstadkoms genom att ställa klubban på tån och öppna upp klubbhuvudet. Ju flackare lie, desto mer kommer tån ner i marken, medan mer upprätt lie gör dig mer benägen att komma ner med hälen och skära fast. En gjuten wedge går att bocka 2–3 grader och det räcker för att de flesta ska hitta rätt lievinkel.

 

LOFT

Hur viktigt? 8/10
Oftast köper vi set som slutar med en pitchingwedge, med någonstans mellan 43 och 48 graders loft. Sedan handlar det om att fylla på med mer loftade wedgar. En fråga är förstås hur många man behöver, en annan vilket loft man behöver på sin högst loftade wedge.

Hitta högsta loftet
Hur högt loft du behöver på din högst loftade wedge beror på flera faktorer. Fråga dig själv om du oftast spelar banor med:
• upphöjda greener?
• djupa bunkrar?
• mycket och tjock ruff runt green?

Ju fler “ja” på frågorna ovan, desto troligare är det att du har nytta av en wedge med väldigt högt loft (60–64 grader). Om svaret är nej finns förmodligen ingen anledning att välja en wedge med högre loft än 58 grader.

Är högre loftade wedgar svårare att slå med?
Lundqvist: “Nej, de är inte svårspelade per definition. Möjligen har många svårt att bestämma längden på slaget eftersom man inte är van att slå annat än fulla slag. Egentligen är inte 60-gradaren svårare än någon annan klubba utan det handlar om teknik och förståelse. Min erfarenhet är att 56–58 grader räcker för de flesta.”

Fixa jämna mellanrum
När du har bestämt dig för ett loft på din högst loftade wedge och även vet vad du har för loft på din pitchingwedge handlar det om att fylla glappet däremellan. Detta loftglapp är normalt någonstans från 10 till 19 grader. Hur många wedgar du bör ha mellan din pitchingwedge och lobwedge beror mycket på hur snabbt du svingar. Ju snabbare sving, desto tätare glapp kan du behöva för att hitta en komposition som ger lagom skillnad mellan hur långt du slår respektive wedge. Ett riktmärke är att det ska skilja åtminstone
8–10 meter mellan varje wedge, vilket för de flesta motsvarar 5–7 graders loftskillnad.

Lundqvist: “Ofta har spelare med lägre hastighet på klubbhuvudet för mycket klubbor i wedgeänden av bagen. De behöver fler transportklubbor och färre wedgar. Jag skulle inte rekommendera fyra wedgar till någon som inte har tillräcklig fart i klubban.”

 Bild 1123448

SULA

Hur viktigt? 7/10
Hur sulan på en wedge är designad spelar stor roll för spelegenskaperna. Framförallt sulans bredd och rundning påverkar den effektiva bouncen, som kan vara annorlunda än den uppmätta bouncevinkeln.

Sulan påverkar bouncen
• Bredare sula = högre effektiv bounce

• Mer avfasning = lägre effektiv bounce

• Mer rundning = lägre effektiv bounce (förutom på wedgar med väldigt smal sula, där det kan vara tvärtom).

Lundqvist: “Ju bredare sula, desto högre är den effektiva bouncen. Du kan dela upp sulan på en wedge i tre delar – fram, mitt och bak. Den effektiva bouncen är störst längst bak. En wedge med bred sula kan ha låg uppmätt bounce, men högre effektiv bounce eftersom sulan är större vilket innebär mer markkontakt. De flesta skulle må bra av mer bounce och bredare sulor eftersom de inte kommer ner i marken med bouncen längst bak.”

 

FINISH

Hur viktigt? 2/10

Hitta rätt look
Flera tillverkare erbjuder wedgar med olika finish på klubbhuvudets yta. Vanligast är en kromfinish, men det finns också svarta varianter som ska ge mindre solreflektioner, och de med rostigare utseende, ibland utan skyddande kromlager vilket gör att metallen rostar. Det finns dock ingen sanning i myten att en rostig wedge mer spinn, detta påverkas enbart av skårorna.

Vad som passar dig är helt och hållet en fråga om tycke och smak, men fördelen som finns med mörkare finish är att dessa ger mindre solblänk. En nackdel med en okromad finish kan vara att träffytan på wedgen slits ner fortare vilket på sikt kommer att leda till att mindre spinn genereras.

Fem nya wedgar

Text: Oskar Åsgård • 2013-05-08
SpelaUtrustning
Scroll to Top