Många golfspelare i Sverige skulle påverkas om idén blir verklighet. Genrebild: Getty Images

Förbundets idé: Brevlådeklubbarna begränsas för att rädda golfbanorna  

Svenska Golfförbundets tjänstemän föreslår att ett maxtak för antal aktiva Golf-ID införs, som baseras på antal hål på anläggningen.

Text: Olof Åsgård • 2024-04-20 Uppdaterad 2024-04-20

Läs också:

Under lördagens Förbundsmöte presenterade biträdande generaldirektör Bo Bengtsson och Thomas Bergman vid Svenska Golfförbundet en idé där det föreslås att antalet Golf-ID (aktivt spelande medlemmar) som en golfanläggning kan utfärda, ska baseras på antal hål på anläggningen.
I dagsläget finns inga begränsningar och genom att införa ett maxtak skulle fem av Sveriges 445 golfklubbar påverkas och tvingas minska sina medlemstal betänkligt.

Syftet är att värna landets golfbanor och stävja utvecklingen där den traditionella golfklubben tappar medlemmar till brevlådeklubbar som har en väldigt stor andel greenfeemedlemskap.

Sveriges två största klubbar – Happy Golfers och Cloud Golf Club – hade båda över 30 000 aktiva medlemmar 2023. Medianklubben i Sverige har 870 medlemmar, samma siffra för två år sedan var 939.

2023 hade de tio största golfklubbarna lika många medlemmar som de 213 minsta – 114 000 medlemmar. Det är mer än dubbelt jämfört med för tio år sedan då de tio största hade 54 000 medlemmar, vilket var lika många som de dåvarande 144 minsta golfklubbarna.

Även om antalet medlemskap ökade totalt i Golfsverige förra året så tappade 280 klubbar medlemmar.

Bo Bengtsson menar att utvecklingen allvarligt hotar finansieringen av golfbanor och ser därför maxtak på Golf-ID som lösningen.
– Gör vi inget nu så kan det snart vara för sent. Någon måste betala för golfen i Sverige.  

Beräkningsmodellen som tagits fram visar att det totalt finns kapacitet för 1 454 964 aktiva Golf-ID i Sverige räknat på antal golfanläggningar och hål. Förra året var det 506 000 aktiva Golf-ID i Sverige. Svenska Golfförbundet menar att endast fem klubbar av 445 skulle nå taket på sin anläggning om idén skulle bli verklighet idag.

Modellen med preliminära tak är:

 • 5 600 Golf-ID för 36 hål
 • 5 000 Golf-ID för 27 hål
 • 2 800 Golf-ID för 18 hål
 • 2 100 Golf-ID för 9 hål

Diskuteras och eventuellt tas upp 2025

Bo Bengtsson betonar att detta bara är en idé som tagits fram och som måste diskuteras för att eventuellt bli en fråga för Förbundsmötet 2025. Om det då beslutas att införa ett maxtak eller dylikt så skulle det kunna nå full effekt först säsongen 2026.
– Det är ett totalt färdigt utredningsförslag men det är inte ett färdigt förslag från varken SGF:s sida eller förbundsstyrelsen. Men det är inte en skiss utan vi har tänkt igenom allting och gjort noggranna uträkningar, säger Bengtsson. 

Enligt Svenska Golfförbundet är förhoppningen att idén om kapacitetstak främst ska leda till:

 • Att möjliggöra finansiering av svenska golfbanors löpande drift och nyinvesteringar på kort och lång sikt.
 • Ge förutsättningar för en högre idrottslig kvalitetsnivå, som möter de förväntningar en enskild medlem ska ha av en golfklubb eller ett golfbolag ansluten till SGF. Till exempel vad gäller tillgänglighet till golfspel och starttider, idrottsverksamhet, handicaprevision, Grönt Kort och medlemsservice.

Ett antal andra punkter listas också som möjliga effekter av ett eventuellt kapacitetstak:

 • Nya prissättningsmodeller på klubb
 • Mer medlemsspel
 • Fler medlemmar
 • Hemvändare
 • Kvalitet i idrottsverksamheten
 • Nya golfbanor i tätbebyggelse

Läs också:


Text: Olof Åsgård • 2024-04-20
NyheterBo BengtssonGolfsverigeMedlemsstatistikNyheterSGFSvenska Golfförbundet
Rulla till toppen