Stimpen mäts under herrarnas U.S. Open på The Country Club 2022. Arkiv: Getty Images

Golfbanan

Därför kan golfen bli sämre av snabba greener

Glashala puttytor är inte optimalt för någon. Plus: Så funkar stimpmeter.

Text: Olof Åsgård • 2024-01-09 Uppdaterad 2024-01-09

Utvecklingen i golfbaneskötsel har möjliggjort att greenerna blir snabbare och snabbare. Men bara för att något är möjligt betyder det inte alltid att det är önskvärt. 

De flesta golfspelare vill ha jämna greener, framför snabba greener. Att gräs är ett levande material glöms ofta bort när denna önskning framförs på årsmötena. Och eftersom greenerna oftast klipps eller vältas på morgonen så finns den stora klagokören på såväl hastighet som jämnhet, främst bland eftermiddags- och kvällsspelarna. 

Förra året publicerade den amerikanska golforganisation USGA en genomgång av negativa konsekvenser av att göra greenerna snabbare och snabbare.

Färre flaggplaceringar och koncentrerat slitage

Ju snabbare en green är, desto färre ställen går det att placera hålet på. Och är det kraftiga unduleringar blir möjligheterna ännu färre. Det här leder till mindre variation och minskat intresse hos spelaren, menar USGA. Samtidigt medför begränsningarna att slitaget koncentreras till ställena där flaggan kan ställas.
Augusta National är ett bra exempel där de kraftiga lutningarna gör att en väldigt liten del av greenytorna faktiskt används. Det är därför puttningen på Augusta är så lurig, där det går betydligt långsammare uppför än nedför. På en bana med plattare greener hade förmodligen samma greenhastighet inte upplevts som lika extremt utmanande.

Kostsamt

För att hålla greenerna snabba under hela säsongen krävs stora resurser.
Klippa oftare? välta mer? klippa lägre? vattna mer? vattna mindre? mer gödsel? mindre gödsel? mer dressning? mer luftning? mindre luftning? mer vertikalskärning…
Oavsett vilken plan som följs för att få till snabba greener så krävs det mycket resurser och/eller att gräset stressas mer. Oftast är det mer stresspåslag som gäller, eftersom ingen snabbsatsande anläggning har råd eller möjlighet att hålla både gräs och golfspelare lika nöjda. USGA framhäver att vanliga golfare skulle få en smärre chock om de fick veta hur mycket det kostar att få till greenhastigheten som under tourtävlingarna de ser på TV. Att önska samma hastigheter en vanlig golfdag på en vanlig golfbana är därför orealistiskt.

En balansgång

Vissa golfspelare har mycket svårt att förstå varför greenerna är långsamma under vissa perioder av säsongen och snabba andra. Det här handlar återigen om gräsets stresstålighet, där bancheferna är medvetna om att en jakt på snabbhet vid fel tillfälle kan få katastrofala konsekvenser senare på säsongen. 

Golfsverige har utbildade och kunniga banarbetare som i de allra flesta fall gör ett bättre jobb än vad som borde vara möjligt. Kunskapen finns, men de skiftande yttre faktorerna håller i taktpinnen. Väder och vind dikterar villkoren och lägg därtill att många äldre svenska golfbanor påvisar klara brister sett till material och byggnadsteknik, jämfört med dagens kunskaper om hur en golfbana ska konstrueras för att kunna skötas på bästa vis.

Allt blir svårare och tråkigare

USGA menar att golfspelares önskan om snabbare greener står i kontrast till vad de önskar av spelet i stort. USGA:s undersökningar visar att spelare vill att allt ska bli enklare. Snabbare greener ställer dock högre krav på inspel, chippar, bunkerslag, strategi, greenläsning, putthastighet, puttriktning med mera. Snabba greener leder också till fler treputtar (alla nivåer), längre rondtider och sämre resultat.  

Så funkar stimpmeter

Vad är det på stimpen? Frågan har ställts av många och oavsett svar, så har det många gånger gjort varken det ena eller det andra för scoren.

Stimpmeter är en metod för att mäta greenhastighet. 
Stimpen mäts på en plan yta med hjälp av en Stimpmeter (V-formad skena som är cirka 91 centimeter lång och som uppfanns av Edward S. Stimpson, Sr år 1935). Du behöver också tre bollar, tre peggar och ett måttband. 

En peg sätts på en sida och bollarna rullas iväg med stimpmetern som höjs tills bollen lämnar sitt startblock och börjar rulla. Därefter får inte stimpmetern röras och bollarna måste stanna inom 20 centimeter från varandra, annars har stimpmetern hanterats felaktigt.
Från den genomsnittliga punkten där de tre bollarna stannade rullas de tillbaka i motsatt riktning.
Därefter dras ett genomsnitt på de två olika genomsnitten och det ger stimpvärdet i fot, alltså greenhastigheten.

0–5: Trögt
6–7: Medel
8-9: Snabb
10 och uppåt: Mycket snabb

Oakmont Country Club i Pennsylvania (där Stimpson uppfann sitt redskap efter att ha varit fast besluten att greenerna var för snabba under U.S. Open men behövde ett sätt att bevisa det på) är känd för att regelbundet erbjuda enormt snabba greener – enligt uppgift 14-15. Kristianstad GK fick upp övningsgreenen till 16,5 sommaren 2022.
The Open Championship har normalt lägst stimpvärde sett till herrarnas fyra majors. En anledningen är att bollarna inte ska börja rulla igen när vinden är hård.
U.S. Open har normalt högst stimpvärden, cirka 13-14.
Augusta National uppger inget stimpvärde under The Masters. Senaste åren har klubben dock valt att publicera uppgifter om aktuell klipphöjd på greenerna.
Anledningarna till att klubben inte vill basunera ut stimptalen behöver inte enbart ses som ett sätt att bibehålla den mytomspunna imagen. Det är sedan länge känt att de inte kan klippa och välta alla greener och greenytor lika, och de kraftiga lutningarna gör värdena (låga som höga) irrelevanta eftersom de måste välja hastighet beroende på var flaggan står. Exempelvis gör det inget om bollarna rullar ner i backen på nian om flaggan står långt bak, men står flaggan i framkant eller på mitten så måste bollarna kunna stanna. 

Bra och dåligt med stimp

Stimp är lite som temperatur. 30 grader och låg luftfuktighet, upplevs annorlunda än 30 grader och hög luftfuktighet. 30 minusgrader och vindstilla kan upplevas som varmare än 1 plusgrad och storm. 

Stimp mäts på en så plan yta som möjligt, men greener är sällan helt plana så det blir ett trubbigt mätinstrument. Än så länge finns inget bra sätt att göra stimpmätningen så precis att informationen ges i flera steg – ett vanligt och andra där man räknat in andra faktorer som lutningar och vindpåverkan: ”Dagens stimp: 7 … Känns som: 9 … Hål 10: 6 (vi ställde flaggan lång höger och kunde därför bara kunde klippa, inte välta”.

Ett dagligt värde i receptionen kan såklart hjälpa medlemmar som spelar ofta och ge en hint om hur greenerna är jämfört med senaste ronden. Stimpvärdet kommer dock alltid att ändras under dagen eftersom gräset växer och ställer sig upp. En del klubbar är därför noga med att uppge tidslag för mätningen och på vilken green den utfördes.


Text: Olof Åsgård • 2024-01-09
NyheterNyheterStimpmeter
Rulla till toppen