Slite har inte ändrat hålsträckningarna så mycket men ändå förändrat banans utseende en hel del. För att säkra vattenförsörjningen har flera sjöar anlagts på banan. Bild: Slite GK

Golfsverige

Efter länsstyrelsens beslut – så räddades bevattningen

Bokningstrycket på Gotland är hårt. Slite GK har uppgraderat sin bana, tillfört nödvändigt vatten och de hårda greenerna är snabbast på ön.

Text: Bo Steffensen • 2022-05-04 Uppdaterad 2022-05-04

Slite på Gotlands nordöstra kust är kanske mest bekant för över hundra år av cementproduktion.
Inte långt från den öppna bergtäkten ligger Slite GK. Här pågår ett ombyggnadsprojekt som är indelat i sex etapper. Etapp ett och två, de två största, är gjorda. Övriga hoppas man kunna genomföra under den kommande hösten.
Banan, som ursprungligen ritades av Peter Nordvall, har uppgraderats av banarkitekten Christian Lundin.
– Den stora anledningen är vår bevattning. Vi har en å som rinner genom banan som vi är beroende av, den går in i våra dammar och sedan tar vi fritt med vatten där. Nu har länsstyrelsen sagt att vi inte får lov att ha ån genom dammarna för det förstör för fisken som inte kan vandra upp. Så skulle cementindustrin eventuellt lägga ner och händer det så kommer den här ån att gå torr stora delar av året. För att vara beredda på en eventuell nedstängning av fabriken och att inte få använda ån så mycket så behöver vi mer vattenvolym. Så då har vi gjort vackra sjöar på banan, säger vd:n Johan Lundqvist.

Gotland har bra skjuts på golfsidan just nu. Visby är rankad som Sveriges bästa bana, Gumbalde har byggt om hela banan och sitt hotell, Slite uppgraderar och När GK har liknande planer.
Slite har inte ändrat hålsträckningar så mycket men ändå förändrat banans utseende en hel del. Hål 10 har fått en ny green, nya tees har byggts på flera hål, bunkrar har fått ny utformning och blivit fler. Och så har man alltså tillfört mycket vatten.
– Vi har fått en väldigt vacker bana. Lite öppnare men ändå är rummen som Peter Nordvall vill ha i sina banor kvar, säger Johan Lundqvist.

Hårda, snabba greener är Slites signum. Bild: Slite GK

Hur skulle du beskriva banan nu och framåt?
– Från att ha varit ganska komplicerad med många spelvägar så har det blivit ännu fler valmöjligheter och man får tänka sig för en gång till nu sedan Christian kom in i bilden. Man kanske inte alltid kan gå fullt in på greenen utan man får tagga ner en klubba. Den är inte så bestraffande för höghandicapparen som den är för låghandicapparen. Rent strategiskt har den blivit en roligare bana. 

Och ni har Gotlands snabbaste greener?
– Ja, det har vi. Vår banchef har alltid jobbat med snabba och svåra greener och han har lyckats väldigt bra. Jag tror att vi har bra markförhållanden för att kunna ha det. Vi har väldigt hårda greener.

Visby har en högklassig bra bana, Gumbalde satsar stort. Känner ni press att hänga med?
– Vår satsning låg i pipen innan vi visste att Gumbalde skulle bygga om, men samtidigt känner vi att den kom väldigt rätt i tiden. Vi såg också på rankingen att Slite åkt upp till 43:e plats bland de hundra bästa banorna i Sverige. Det är ju fantastiskt bra. Visby toppar vi är 43. Helt otroligt.

Ni drar varandra?
– Vi gör det. Spelar man Visby, Slite, Gumbalde får man en härlig upplevelse för man får tre helt olika banor. Visby med sin seasidebana, Slite med skog/park och mycket vatten och Gumbalde lite mer öppen. I kombination blir det jättebra.

Hur ser du på årets säsong?
–Vi har ju ett väldigt högt bokningstryck redan. Banan är fin, greenerna har klarat vintern kanonbra. Ett aber är att vi har ganska mycket öppen jord efter ombyggnationen så det blir en hel del MUA i år, tyvärr. Men det är på platser där man normalt inte ska vara. Det är inte på fairway. Förutom några få ställen där vi dragit ny dränering.
– Vi har absolut högst tryck mellan midsommar och första veckan i augusti, då är det nästan omöjligt att få en tid här. Jag hörde om bokningsläget på Gotland, att det inte går att få tag i ett boende här i sommar. De påstår att det är fullt överallt. Så folk är väldigt på och det är beror väl på att de inte vågar åka utomlands eller kanske att de inte har pass, säger Johan Lundqvist.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Bo Steffensen • 2022-05-04
NyheterGolfsverigeNyheterSlite GK
Scroll to Top