Svenska Golfförbundet utfärdar en "skarp rekommendation" om att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige. Foto: Getty Images

Coronapandemin

Nytt förbundsbeslut: tävlingsstopp i Golfsverige

Den 3 april fattade Svenska Golfförbundet ett nytt beslut med anledning av den eskalerande coronapandemin, där all tävlingsverksamhet i Golfsverige ska ställas in under april, maj och juni.

Text: Oskar Åsgård • 2020-04-03

Coronapandemin har inneburit flera förändringar för svenska golfare, men till skillnad från många andra länder i Europa tillåts vi fortfarande spela golf i stort sett som vanligt.

Nu kommer dock nya besked gällande tävlingsverksamheten i Golfsverige framöver.

Sedan tidigare har vi skrivit om hur vissa inte tillåts delta i tävlingar, om man exempelvis tillhör en av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp eller är född 1950 eller tidigare.

På fredagen beslutade Svenska Golfförbundet om ett stopp för all tävlingsverksamhet. Så här skriver SGF:

Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

Men vad gäller för enskilda golfklubbar och lokala klubbtävlingar?

Där utfärdar SGF en ”skarp rekommendation” att svenska golfklubbar skjuter upp all tävlingsverksamhet tillsvidare.

Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Beslutet har fattats i samråd av SGF i samråd med PGA baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade den 1 april.

I dessa allmänna råd står bland annat följande för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndighetens råd går att läsa i sin helhet här.

Utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd har Riksidrottsförbundet kommit med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet i Sverige.

”Golfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att följa dessa råd och riktlinjer, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen.” skriver SGF här.

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Sammanfattningsvis är budskapet från SGF alltså att det fortsatt går bra att spela golf, men att tävlingsverksamhet bör skjutas upp.

Den sedan tidigare utfärdade rekommendationen att klubbarna ska ”uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben” kvarstår.


Text: Oskar Åsgård • 2020-04-03
NyheterSvenska Golfförbundet
Scroll to Top