Har du inte koll på nya handicapsystemet? Här är svaren på några vanliga frågor. Foto: Getty images

Frågor & svar

11 vanliga frågor om nya handicapsystemet

Här besvaras några av de vanligaste frågorna om det nya handicapsystemet som trädde i kraft i Sverige den 1 mars.

Text: Svensk Golf • 2020-03-03 Uppdaterad 2020-03-03

Många har i dagarna loggat in på Min Golf för att se sin nya världshandicap, enligt det nya handicapsystemet som precis träff i kraft i Sverige.
En del har blivit förvånade över sin nya handicap, då kan det vara bra att veta att siffran fortfarande är preliminär fram till den 5 mars när din världshandicap officiellt är satt (du kan läsa mer om varför det är så här).

Men även när din nya världshandicap är satt lär det finnas frågetecken. Här listar vi några av de vanligaste frågorna, samt svar från Svenska Golfförbundet som ansvarar för handicapreglerna i Sverige.

Min nya handicap verkar fel, vad gör jag?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Din nya världshandicap baseras på ett genomsnitt av de bästa handicapronderna du registrerat i Min Golf – upp till de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Om du exempelvis mest registrerat bra ronder, kan du ha fått en stor sänkning jämfört med din tidigare handicap.
Bästa tipset är att fortsätta spela och registrera alla dina handicapronder, bra som dåliga. Då kommer din handicap snart att bli korrekt utifrån din aktuella spelstandard och du får den handicap som du ska ha enligt världshandicapsystemet.

Upplever du att det har blivit en väldigt stor skillnad mellan din nya världshandicap och din tidigare handicap? Kontakta din golfklubbs handicapkommitté. De kan titta igenom din handicaphistorik och se om det kan ha blivit något fel vid övergången.

Varför räknades inte mina registrerade utlandsronder in vid övergången till världshandicap?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Anledningen till att utlandsronder inte räknades med i övergången är att det krävs korrekta värden för course rating (CR), slope och par för att räkna ut handicapresultat för en rond. Dessa värden kan du som spelare själv ha fört in i Min Golf när du registrerat utlandsronder, men de allra flesta har dock låtit en snitt-CR och en snittslope gälla, samt inte angivit par. Det går då inte att säkerställa att värdena är korrekta och ronderna blir därför ogiltiga som världshandicapronder.

Har du spelat många utlandsronder och tycker att din nya världshandicap har blivit fel på grund av att de inte är medräknade? Kontakta klubbens handicapkommitté, som kan titta igenom din handicaphistorik och se om det behövs göras en justering.

Men kommer utlandsronder som jag registrerar nu framåt att räknas in i min exakta handicap?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Ja, nu när världshandicapen väl är igång kan du registrera ronder från hela världen och de kommer att räknas med i beräkningen av din världshandicap. Du måste däremot vara noga med att föra in rätt course rating, slope och par från den bana och tee du spelade. Det hittar du ofta på scorekortet eller på klubbens hemsida.

Hur har min nya världshandicap räknats ut?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Din världshandicap har räknats ut enligt grundregeln, det vill säga snittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

Systemet har utgått från dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor.

Ju fler ronder du registrerade inför övergången – bra och dåliga – desto mer riktig har din första världshandicap blivit utifrån din faktiska spelstandard.

LÄS MER: Allt du behöver veta om golfens nya handicapsystem

Hur funkar det om jag har färre än 20 registrerade ronder?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Då har ditt genomsnitt räknats på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har registrerat sedan 2017.

Utöver de ronder (1–19) du har registrerat har systemet också gett dig en så kallad “fiktiv handicaprond” på din tidigare EGA-handicap plus 2,0. Den har använts i beräkningen med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar. 

Registrerade du inte några ronder alls har din första världshandicap, med hjälp av den fiktiva handicapronden, blivit samma som din tidigare EGA-handicap.

Vad innebär en “fiktiv handicaprond”?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Alla golfspelare som hade färre än 20 ronder registrerade i Min Golf inför övergången fick en så kallad ”fiktiv handicaprond”, som motsvarade deras tidigare EGA-handicap plus 2,0.

Syftet med den fiktiva ronden var att det inte skulle bli så dramatiska handicapförändringar om du hade väldigt få registrerade ronder att beräkna snittet utifrån.

För spelare som inte hade registrerat några ronder alls såg den fiktiva handicapronden till att din första världshandicap blev samma som din tidigare EGA-handicap.

Finns det ett tak för hur mycket jag maximalt kan bli höjd vid övergången?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Ja, tack vare en funktion i världshandicapet som kallas Cap. Det innebär att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Gränsen är samma för alla golfare, oavsett exakt handicap.

Cap är endast aktuellt för spelare med minst 20 registrerade ronder i sin handicaphistorik.

En handicapkommitté kan dock göra en manuell justering på allmän spelstandard som övergår cap-gränsen. Ett exempel kan vara en justering av medicinska skäl.

Det här genomsnittet av de 8 bästa av de senaste 20 ronderna som ligger till grund för min världshandicap, vad baseras det på? För det verkar inte vara mina poängbogeyscorer.

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Snittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är ett tal med en decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition i frågan nedan).

Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Och hur beräknas handicapresultat?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Ditt handicapresultat räknas helt och hållet ut av datorsystemet när du registrerar din rond. Du som är extra intresserad kan se de exakta formlerna samt definitioner av begreppen här:

Bruttoscore

Om du registrerat bruttoslag hål för hål används denna formel: 
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (justerad bruttoscore – CR – PCC)

Poängbogey

Om du registrerat en total poängbogeyscore används denna formel: 
Handicapresultat = (113 ÷ slopevärde) x (par + spelhandicap – (erhållna poäng – 36) – CR – PCC)

Definitioner:

Handicapresultat = Det resultat du uppnått på en given bana på en given dag. Det utgörs av skillnaden mellan spelarens justerade bruttoscore och banans course rating, med hänsyn tagen till slopevärderingen och PCC. Ett handicapresultat måste vara ett värde för 18 hål eller en beräknad motsvarighet. Värdet räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf.

Slopevärde = En indikation på en golfbanas relativa svårighetsgrad från en specifik tee för spelare som inte är scratchspelare jämfört med spelare som är scratchspelare. På en bana med slopevärde 113 (riktvärde) får en scratchspelare och en bogeyspelare samma spelhandicap relativt till sin exakta handicap. Till exempel en scratchspelare med 0,0 får spelhandicap 2 och en bogeyspelare med 20,0 får spelhandicap 22.

Course Rating (CR) = Ett mått på en golfbanas svårighetsgrad, från en specifik tee, för scratchspelaren under normala ban- och väderförhållanden.

Nettodubbelbogey = Hålets par + eventuella handicapslag på det hålet + 2. Samma som 0 poäng i poängbogey. Maximalt antal slag på ett hål för handicapändamål.

Justerad bruttoscore = En spelares bruttoscore på hålet inklusive pliktslag, dock max nettodubbelbogey. En total justerad bruttoscore för ronden räknas ut av systemet och syns för alla dina registrerade ronder i Min Golf. 

PCC = En statistisk beräkning av golfspelarnas resultat jämfört med deras handicap på en viss bana en viss dag. Den avgör om spelförhållandena den dagen avvikit från normala spelförhållanden i sådan utsträckning att de på ett betydande sätt påverkat spelares prestationer. Exempel på förhållanden som skulle kunna påverka spelares prestationer är banförhållanden, väderförhållanden och banuppsättning. PCC kan vara -1, 0 (ingen justering), +1, +2 eller +3.

När jag lägger in nya ronder i år, ska jag registrera slag eller poäng i det nya systemet?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Du som spelare kommer att kunna välja mellan att registrera antal slag hål för hål eller ett totalt poängbogeyresultat.

Och vilka spelformer räknas som handicapgrundande?

Så här säger Svenska Golfförbundet:
Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt gäller för handicapgronder i Sverige.

Vill du veta ännu mer om nya handicapsystemet? Lyssna på vår podcast nedan!


Text: Svensk Golf • 2020-03-03
NyheterGolfreglerHandicapReglerVärldshandicap
Scroll to Top