Nya tillfälliga tävlingsregler från SGF innebär stora förändringar, särskilt för de födda 1950 eller tidigare samt de som tillhör en riskgrupp för covid-19. Foto: Getty Images

Coronapandemin

Vissa golfare förbjuds tävla – reglerna görs om

Inga golfspelare födda 1950 eller tidigare tillåts framöver att delta i svenska golftävlingar arrangerade av SGF eller GDF.

Text: Jesper Johansson • 2020-03-30

Samtidigt som Sveriges golfbanor slår upp portarna för ännu en säsong sprids coronaviruset över världen. Coronapandemin har redan skapat stora omkastningar, där även idrotten har påverkats rejält. Knappt någon professionell idrott är fortsatt igång. I golfens värld har de största tourerna tvingats pausa verksamheten och på de flesta håll i Europa spelas ingen golf överhuvudtaget, inte ens sällskapsspel.

I Sverige är vi än så länge tillåtna att spela golf. Men från och med nu kommer inte alla längre få vara med och spela tävlingar.
Svenska Golfförbundet har med omedelbar verkan, från 30 mars, kompletterat Spel- och tävlingshandboken 2020 i kapitel 1 med avsnittet 1.18.

De nya paragraferna i avsnitt 1.18 styr hur tävlingar får genomföras och begränsar bland annat vilka spelare som får delta i tävlingar. SGF beskriver att syftet är att säkerställa att golfspel och golftävlingar ska kunna bedrivas i Sverige. Reglerna är skapade för att man dels ska respektera de bestämmelser, råd och rekommendationer som gäller för all form av verksamhet i Sverige under coronapandemin. De nya reglerna ska också minimera riskerna för smittspridning och möjliggöra att golfspel fortfarande kan bedrivas den kommande tiden.

– Vi tycker i grunden att golf är en relativt sett riskfri idrottsaktivitet. Med några få försiktighetsåtgärder kan golfen vara den ventil många behöver i tider av oro och isolering. Vi uppmuntrar att golfverksamheten fortsätter i möjligaste mån, men följer givetvis regeringsbeslut och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och RF kommunicerar och tar inga onödiga risker, säger Marcus Norman, sportchef på Svenska Golfförbundet till Svensk Golf.

– Folkhälsomyndigheten har definierat särskilda riskgrupper som vi tar hänsyn till. Dels för att skydda individerna i fråga, men också för att ta ett samhällsansvar och minska risken för att ytterligare belasta en redan hårt ansträngd sjukvård.

Så vad innebär de nya restriktionerna i praktiken?

• Golfklubbar ska noga överväga riskerna med att arrangera tävling dit deltagare kan förväntas komma från hela Sverige och säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer att så långt möjligt begränsa resandet i Sverige kan efterlevas.

• Förbundstävlingar och/eller tävlingar dit deltagare kan förväntas komma från hela Sverige där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation får inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 april 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

En av de största förändringarna som de nya reglerna innebär är att vissa golfare inte får delta alls.
Följande regleringar avseende åldersbegränsning införs i paragraf 1.18.4:

• Folkhälsomyndigheten har uppmanat personer som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Golforganisation (golfklubb eller GDF) ska därför noga överväga riskerna med att arrangera tävlingar eller tävlingsklasser för personer födda 1950 eller tidigare.

• Spelare som är födda 1950 eller tidigare får inte delta i förbundstävling.

I paragraf 1.18.5 förbjuds vissa personer helt från att delta i en tävling, oavsett om den arrangeras av SGF, GDF eller enskild golfklubb.

• Spelare som oavsett ålder tillhör en av Folkhälsomyndigheten beskriven riskgrupp får inte delta i tävling.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa att “personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.” och dessa utgör alltså riskgrupper för covid-19. Klicka här för att läsa den senaste informationen om riskgrupper från Folkhälsomyndigheten.

I de nya bestämmelserna från SGF står det också att personer som inför eller under en tävling visar milda symtom är skyldiga att omedelbart lämna tävlingsbanan och avbryta tävlingen.

Ytterligare en grupp som förbjuds att delta i tävlingar i Sverige är personer som är bosatta utomlands eller inte bor i Sverige permanent.

Vidare ska tävlingsledningen säkerställa att tävlingen genomförs utan pappersscorekort eller annat material/utrustning utväxlas mellan spelarna och mellan spelarna och tävlingsledningen. Inte heller kanonstart eller gemensam samling vid klubbhus/första tee eller gemensam prisutdelning är tillåten.

Hur ser ni till att det här följs?
– Vi kommer inte att ha någon aktiv polisiär verksamhet utan har stor tilltro till att golfare, kända för sin höga etik och moral, tar ett stort eget ansvar, säger Marcus Norman.

Kan den här paragrafen komma att ändras framöver och bli ännu striktare?
– Absolut. Vi följer noga utvecklingen av coronavirusets spridning och vidtar de åtgärder som regering, Folkhälsomyndighet eller RF uppmanar oss till. Vi kan bara hoppas att det klingar av så att vi snart får återgå till vardagen.

Hur ser du på golfåret 2020, är vanligt sällskapsspel också i fara?
– Jag tror att det blir ett stukat golfår, givet situationen inte bara i golfen utan i samhället som stort. Vi har stor respekt för att många klubbar känner oro och press, det gör vi själva också. Det mesta vi gör just nu är orienterat kring att få igång spelet ute på klubbarna så att medlemmarna hittar ut och att säsongen och ekonomin kan räddas, säger Marcus Norman och fortsätter:  

– Vi tror inte att banorna kommer stängas som vi sett i andra delar av Europa. En personlig spaning är att vår regering och berörda myndigheter har en annan syn på frågan och sätter stort hopp till det egna omdömet. Tvärtom värnas motion, frisk luft och idrottsaktiviteter för barn och unga. Vi har ingen anledning att tro något annat för framtiden.

Här kan du läsa de fullständiga tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren som utgör avsnitt 1.18 i Spel- och tävlingshandboken.


Text: Jesper Johansson • 2020-03-30
Banor och resorSvenska banor
Scroll to Top