Golfer at Sunset

Artiklar

När blir golf och ridning avdragsgillt, Magdalena Andersson?

Alexandra Anstrell (M) frågar finansminister Magdalena Andersson (S) när golf och ridsport ska bli avdragsgillt.

Text: Jesper Johansson • 2017-01-20

Ryttaren Peder Fredricson vann Jerringpriset för sina prestationer i OS. Han vann över golfaren Henrik Stenson och därmed var de två främsta idrottarna 2016, enligt svenska folket, aktiva i sporter som i-n-t-e räknas som friskvård.

Det är något som Alexandra Anstrell (M) uppmärksammar när hon nu skickar en interpellation till finansminister Magdalena Andersson (S).

Så här skriver hon: 

“Enligt Skatteverket gäller inte friskvårdssubventioner på sporter som kräver dyr utrustning, till exempel ridning men också exempelvis golf. Ishockey är däremot subventionerat. Vad som är subventionerat för friskvårdsbidrag bygger på en förlegad tanke om att ridning kräver dyr utrustning till skillnad från många andra sporter. Ridning med egen häst kan naturligtvis bli hur dyrt eller billigt som man själv väljer att ha det. En stor del av Sveriges ryttare rider dock på ridskola där också många kan låna del av utrustning såsom hjälm och ridspö.

“Inför valet i september 2014 sa alla riksdagspartier att de vill göra ridsporten avdragsgill”

Räknat i antalet utövare är ridning den näst största sporten efter fotboll. Inför valet i september 2014 sa alla riksdagspartier att de vill göra ridsporten avdragsgill men vi har fortsatt inte sett någon förändring.

KRÖNIKA: ”Den sjuka friskvårdsfrågan!”

Hästar och ridning kan användas såväl inom socialt som pedagogiskt arbete. Även inom habilitering, neurologi och psykiatri använder man sig av ridning. Det finns studier som visar att där ridning har ingått som behandling har det gett en förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest och förbättrad självkänsla. Under ett ridpass tränar man nästan hela kroppen, och väldigt många människor mår även psykiskt bättre av att vara med hästar. Hästen i sig är en stark motivator till fysisk aktivitet utöver själva ridningen.

“Därför anser jag att golf- och ridsport ska införas i den skattebefriade friskvården”

Regeringen har under sin mandatperiod också uttalat sig om att vara en feministisk regering och hårt drivit kvoteringsfrågan. Ridsporten är en sport som är känd för att fostra kvinnligt ledarskap; många av de framstående kvinnliga chefer som är aktiva i Sverige i dag kommer från ridsporten. Att få fler flickor till sporten och med kvinnliga chefer som mentorer vore ett ypperligt sätt att få fram fler kvinnor till bolagsstyrelser och till chefspositioner i vårt samhälle. Därmed vore också skattesubvention på ridning en del i att nå jämställdhet på sikt. 

Här är beslutet om friskvårdsbidraget

Den senaste tiden har resultat från olika undersökningar visat att flickor i dag mår dåligt, att de känner sig otrygga, att de utsätts för hot och våld och att de lider av psykisk ohälsa. Ridning skulle kunna vara en sådan sport som bygger upp självförtroendet hos dessa flickor, och då är de vuxna kvinnorna ett föredöme och bra mentorer.

Nyligen delades Jerringpriset ut – ett pris som delas ut till en framgångsrik svensk idrottare för årets bästa svenska idrottsprestation. Bland de nominerade återfanns två finalister som representerar de enormt stora folksporterna golf och ridning.

Därför anser jag att golf- och ridsport ska införas i den skattebefriade friskvården som ett hälsofrämjande medel och för att öka antalet idrottande flickor och kvinnor inom ridsporten och golfen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vad har finansministern för ambitioner när det gäller att driva igenom att även folksporter som golf och ridning blir avdragsgilla?”

Under sommaren 2016 skrev svenskgolf.se/wp att rangekort och pay-and-play skulle bli avdragsgillt.

Skatteverket hade då två månader på sig att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket de gjorde.

I december var det klart. 

Golf fortsätter att i-n-t-e klassas som idrott. 

Läsarnas reaktioner: ”Ett bedrövligt beslut”


Text: Jesper Johansson • 2017-01-20
ArtiklarFriskvårdsbidraget
Scroll to Top