Hjälpande och precisa redskap från tee och fairway.

Test! Fairwaywoods

Vi har testat årets hetaste fairwaywoods. Superförlåtande, Förlåtande och Tourmodeller.

Text: Svensk Golf • 2024-05-01 Uppdaterad 2024-05-01

FÖRLÅTANDE

Här samlas huvuden som har en något större profil, med en tyngdpunkt som är placerad långt ned i den bakre delen för att hjälpa med stabilitet och höjd. I regel skapade för att ge en neutral eller milt drawpräglad bollflykt.

 Callaway Paradym Ai Smoke Max

Pris: 4 399 kr
Loft: 15°, 16,5°, 18°, 20°, 21°, 24°, 27°
Justerbar: Loft och lie i 15°, 16,5°

Modellen i Callaways uppställning som riktar sig mot den bredaste skaran av spelare. Här har den Ai-designade smart face-träffytan främst utformats för den som kommer aningen utifrån samt med en uppgående rörelse in mot bollen. Konstruktionen i kolfiber möjliggör att två vikter på 12 gram vardera kunnat positioneras både bakåt och lågt framåt i huvudet.

Svensk Golf säger: Att huvudet har en utdragen profil och ligger platt mot marken kommer att tilltala många medelgolfare som primärt vill använda den från fairway. Belönar våra mer vettiga träffar med en responsiv och livfull känsla, som ackompanjeras av en stabil och neutralt präglad flykt med bra hastighet.

Plus: 
Stabil och förlåtande.
Finns i många loftalternativ.

Minus: 
Från tee kan vissa föredra ett alternativ med djupare träffyta. 

 Cobra Darkspeed X

Pris: 3 799 kr
Loft: 15°, 16,5°, 18°, 21°
Justerbar: Loft och lie

Tar avstamp i samma plattform som Darkspeed-seriens drivermodeller, med betoning på aerodynamisk design samt viktfördelningens PWR-bridgelösning och träffytornas utformning. Designad för att ge en neutral flykt med spintal som drar åt det något lägre hållet, i syfte att pressa upp bollhastigheten.

Svensk Golf säger: Den något upphöjda profilen på huvudet lär landa rätt hos den som ofta använder spoon från tee. Något som också den heta bollflykten understryker. För den med aningen mer fart i huvudet blir Darkspeed X ett alternativ där det finns mycket att hämta, ihop med en hyfsad grad av hjälpande egenskaper.

Plus: 
Härlig profil på huvudet för den som gärna slår sin fairwaywood från tee.
Justerbarhet för relativt bra prislapp.

Minus: 
Har du lite lägre fart i klubbhuvudet är Max-modellen bättre. 

 Mizuno ST-Z Max

Pris: 3 800 kr
Loft: 15°, 18°, 21°
Justerbar: Loft och lie

ST-Max-seriens fairwaywoods följer samma tema som drivermodellen, med tydligt fokus på att leverera en hög grad av stabilitet genom en utdragen och MOI-vänlig design på huvudet. Även här används Mizunos Coretech Chamber-lösning där kanalen med en ingjuten vikt placerats i nära anslutning till träffytan.

Svensk Golf säger: Intressant designlösning där huvudets utdragna profil kombinerad med en djupare träffyta landar rätt både vid uppeggade slag och från lägen på fairway. Bollhastigheten ligger tryggt i mittskiktet samtidigt som den höga flykten gärna kryper upp någon grad i spinn, vilket öppnar dörren för spelare som inte har den allra högsta hastigheten på klubbhuvudet.

Plus:
Lättslagen och hjälpande.
Skön och responsiv träffkänsla.

Minus: 
Den utdragna profilen kan möjligen hämna vissa spelare. 

TaylorMade Qi10

Pris: 4499 kr
Loft: 15°, 16,5°, 18°, 21°, 24°
Justerbar: Nej

I TaylorMades standardmodell har några av de interna viktplattorna positionerats mer framåt i huvudet, vilket garanterar en flykt med hög utgångsvinkel samt något mindre spinn än i syskonet Qi10 Max. Detta är modellen som, likt föregående Stealth 2, samlar ett brett spann av amatörer och tourspelare. Kommer med TaylorMades välkända Vsteel-sula och beprövade lösningar som Thru-Slot Speed Pocket, vilken hjälper till att hålla bollhastigheten uppe på träffar som hamnar lägre ner på bladet.

Svensk Golf säger: När huvudet linjeras upp bakom bollen nickar vi gillande åt den blanka kronan och den diskreta TaylorMade-logon som utgör sikthjälp. Den lägre tyndpunkten i huvudet ger lite extra hjälp med utgångsvinkeln i jämförelse med Stealth 2, samtidigt som bollhastigheten hålls uppe väl. En mångsidig modell som både imponerar från tee och fairway.

Plus: 
V-steel-sulan ger skön kontakt både på fairway och i ruff.
Ger en hög och kraftfull bollflykt.

Minus: 
Inte kategorins mest förlåtande alternativ. 


SUPERFÖRLÅTANDE

Skapade för spelare som välkomnar hjälp med att få mer stabilitet, höjd och bollhastighet. Ofta större huvuden med en mer utdragen profil som möjliggör att tyngdpunkten placeras riktigt långt bak. Främjar vanligtvis en drawfärgad bollflykt av olika grad.

Callaway Paradym Ai Smoke Max D

Pris: 4 399 kr
Loft: 15°, 16,5°, 18°, 21°
Justerbar: Loft och lie (ej på 18 och 21 grader)

På denna modell har Callaways Ai-designade träffyta optimerats för spelare som i regel träffar lågt på bladet med sina fairwaywoods. Som namnet antyder är modellen tydligt drawfrämjande och byggd med en upprätt lie angle för att ge ytterligare hjälp med att eliminera oönskad sliceskruv.

Svensk Golf säger: Har en platt och aningen utdragen profil på huvudet som blir påtagligt hjälpande när modellen testas från ruff. Ett huvud som ger spelaren mycket hjälp och stabilitet men också samtidigt utformad för att mildra slice-skruv, vilket uppnås genom viktningen och den upprätta lievinkeln – utan att huvudet ser alltför stängt ut bakom bollen.

Plus: 
Lätt att slå från ruff och fairway.
Skön och livfull träffkänsla.

Minus: 
Den platta profilen kräver lite tillvänjning vid peggade utslag. 

Cleveland Halo XL Hy-Wood

Pris: 2 499 kr
Loft: 17°, 20°
Justerbar: Nej

Som namnet antyder vill Cleveland skapa en klubba som landar i gränslandet mellan fairwaywoods och hybrider. Undertill har den uppdaterade modellen fått en ny version av GlideRail-teknologin vars skåror utformats för att enklare glida igenom gräset. Stora nyheten är dock den AI-designade träffytan med skiftande tjocklek för ökad hjälp med jämnare höjd och bollhastighet vid träffar utanför mittpunkten.

Svensk Golf säger: Särskiljer sig visuellt genom en större grad av offset än vad en fairwaywood normalt har samt med en mer utdragen form på huvudet än vad du vanligtvis ser på en hybrid. Sulans design framträder som mycket hjälpande, samtidigt som träffytan adderar mycket skjuts i flykten – vilket ger de högre spinntal som den primära målgruppen söker.

Plus: 
Mångsidigt huvud med klart hjälpande egenskaper
Adderar mycket höjd

Minus: 
Den tydliga offset-vinkeln tilltalar möjligen inte alla 

Cleveland Halo XL

Pris: 2 499 kr
Loft: 15°, 18°, 21°, 24°
Justerbar: Nej

Designad med ett huvud på 190 cc, vilket har medfört att mer massa har kunnat flyttas längre bak från träffytan för att öka modellens MOI och erbjuda högre stabilitet. Träffytan baseras på Clevelands Mainframe XL-lösning, vars AI-baserade utformning skapats för att ge jämnare spinn och bollhastighet vid träffar som drar utåt tå- och hälpartiet.

Svensk Golf säger: Ett huvud med generöst tilltagen profil och som kommer med viss offsetvinkel – för dig som gärna vill mildra slice eller krydda flykten med lite drawskruv. Här imponerar också sulans Glide Rail-design ännu tydligare och ökar möjligheten att komma undan med lägen bortom fairway.

Plus: 
Levererar bra höjd och bollhastighet
Påtagligt förlåtande design

Minus: 
Något högre ljud i träffen än vissa av konkurrenterna 

Cobra Darkspeed Max

Pris: 4 499 kr
Loft: 15,5°, 18,5°, 21,5°
Justerbar: Loft, lie och tyngdpunkt

Darkspeed-seriens mest förlåtande modell utgår från driverhuvudenas övergripande teknologi, såsom den interna viktlösningen och träffytornas AI-design – där den varierande tjockleken ger hjälp med mer konstant spinn och hastighet. Har två flyttbara viktplattor i sulan som kan skiftas för att uppnå tydligare drawfrämjande egenskaper.

Svensk Golf säger: Den matta kolfiberkronan krymper profilen bakom bollen, vilket inte känns fel när modellen också testas med uppeggade utslag. Mätdatan ger ett prydligt spridningsmönster som understryker Max-huvudets stabilitet. Ger en flykt med märkbart mer spinn än övriga Darkspeed-huvuden, vilket är positivt för spelare med aningen lägre hastighet.

Plus: 
Bra bollhastighet och hög stabilitet
Viktlösningen som adderar mer drawskruv vid behov

Minus: 
Ljudet drar stundtals åt det högre hållet, även om träffkänslan ändå levererar.

TaylorMade Qi10 Max

Pris: 4 499 kr
Loft: 16°, 19°, 22°
Justerbar: Nej

Framhävs som bolagets mest förlåtande fairwaywood genom tiderna. Och visst, det 200 cc stora huvudet kommer med en påtagligt utdragen och MOI-främjande profil som tydliggör det hjälpande anslaget. Under huven återfinns interna viktplattor som positionerats för att placera tyngdpunkten så lågt bakåt som möjligt för att assistera med höjd och stabilitet.

Svensk Golf säger: När huvudet väl läggs ner på marken råder det ingen tvekan om att modellen skapats för en målgrupp som inte avböjer lite extra hjälp med att generera höjd. Efter en serie slag visar också mätdatan att modellen är väldigt medgörlig mot träffar utanför mittpunkten, som uppvisar relativt små avvikelser i hastighet och spinn. Inte en uttalad drawmodell, även om vi märker att flykten kan främja denna skruv i en mildrare grad.

Plus: 
Adderar fart och höjd i flykten
Lättslagen från fairway och även lättare ruff

Minus: 
Huvudets utdragna profil kan kännas något stor 


TOUR

Riktar sig i regel mot den något bättre spelaren som föredrar ett huvud med något mindre storlek och vill ha möjlighet att arbeta med bollflykten. Kräver oftast att du har en relativt hög hastighet i klubbhuvudet eftersom modellerna i regel är skapade för att ge mindre spinn.

Callaway Paradym Ai Smoke Triple Diamond

Pris: 4 399 kr
Loft: 15°, 18°, 20°
Justerbar: Loft och lie.

Ett huvud med kompakt utformning och fadefrämjande egenskaper. Har samma typ av Ai-designade träffyta som övriga modeller i serien, men som här optimerats för den med mer fart i rörelsen som eftersträvar en penetrerande bollflykt med låg spinn – vilket också viktskruven som placerats i huvudets främre del borgar för.

Svensk Golf säger: Till skillnad från övriga Ai Smoke-modeller kommer Triple Diamond-versionen med en avskalad suldesign av stål, i syfte att kunna flytta tyngdpunkten riktigt lågt ned i huvudet. Bakom bollen blir det tydligt att träffytans djup och höjd gör modellen till ett särskilt intressant alternativ för den som gärna använder sin spoon eller träfemma från tee – inte minst för att forma slag.

Plus: 
Riktigt bra bollhastighet och imponerande totallängder.
Ett mycket mångsidigt huvud med fin träffkänsla.

Minus: 
För oss som inte heter Jon Rahm kan träffytans djupa design åtminstone inledningsvis kännas lite obekväm från fairway.

Cobra Darkspeed LS

Pris: 4 495 kr
Loft: 13°, 14,5°, 18°
Justerbar: Loft, lie och tyngdpunkt.

Baseras på samma teknologiska plattform som Darkspeed-seriens drivermodeller, med betoning på aerodynamisk design samt viktfördelningens PWR-bridgelösning och träffytornas utformning. Kommer med starka loft och en fade-främjande konstruktion i titan där merparten av vikten positionerats för att tämja spintalen. 

Svensk Golf säger: Den mattsvarta kolfiberkronan har både frigjort vikt och gett oss ett huvud som fyller kroppen med en inbjudande känsla bakom bollen. Den något lägre utgångsvinkeln ger en tydligt penetrerande flykt, ihop med heta bollhastigheter på den högre delen av skalan.

Plus: 
Ett starkt alternativ för dig som ofta använder spoon från tee.
Huvudets avskalade design och kompakta profil träffar helt rätt.

Minus: 
Ska den användas från fairway måste farten verkligen finnas där.

Mizuno ST-G

Pris: 3 995 kr
Loft: 15°, 18°
Justerbar: Loft och lie.

En modell som främst skapats med Mizunos tourstall i åtanke ihop med dem som söker ett riktigt lågspinnande alternativ att stoppa i bagen. Det kompakta huvudet baseras på ett chassi i titaninum där Coretech Chamber-teknologin kompletterats med en bottenplatta i rostfritt stål på 80 gram samt en stålskruv på 8 gram som adderar tyngd framåt.

Svensk Golf säger: Bakom bollen ger träffytans djupa och något höga utformning en tydlig vinkning om att ST-G med fördel kan användas som ett mångsidigt verktyg från tee. Särskiljer sig från merparten av konkurrenterna med en härligt dämpad och mjuk träffkänsla.

Plus: 
Härligt mjuk och dämpad träffkänsla. 
Låg spinn och penetrerande flykt för den som har farten.

Minus: 
Kräver stundtals en hel del av spelaren.

TaylorMade Qi10 Tour

Pris: 5 399 kr 
Loft: 15°, 18°
Justerbar: Loft, lie och tyndpunkt.

Ett kompakt huvud på 170cc där merparten av konstruktionen är i titan, som kompletterats med en viktbesparande infinitykrona i kolfiber. Sulans skjutbara och delvis dolda vikt på 50 gram öppnar för att flytta tyngdpunktens position, vilket kan tillämpas för att ge mer eller mindre spinn i flykten, samt öka utgångsvinkeln och stabiliteten.

Svensk Golf säger: En vidareutveckling av fjolårets Stealth 2 Plus, där den skjutbara viktlösningen ger utmärkta möjligheter att påverka flykten och ger en ungefärlig skillnad på cirka 500 rpm när den flyttas mellan skenans ytterlägen. Dock blir också skillnaden i svårighetsgrad klart kännbar när vikten hamnar allra längst fram i huvudet, och den penetrerande samt heta bollbanan förstärker missarna när träffbilden inte sitter.

Plus: 
Riktigt kraftfull bollflykt med en explosiv känsla i träffen.
Justeringsmöjligheter i särklass.

Minus: 
Konstruktionen av titan ger ett något högre ljud i träffen.

Läs också:


Text: Svensk Golf • 2024-05-01
UtrustningFairwaywoodsMetalwoodsTestUtrustningUtrustningstest
Rulla till toppen