Den nya generationen av TaylorMades femdelsbollar TP5 och TP5x är här.

Utrustning

Så blir nya versionen av TaylorMades tourbollar

Ljud, känsla och hastighet i fokus när TP5 och TP5x uppdateras.

Text: Eric Franzén • 2024-02-15 Uppdaterad 2024-02-15

Den dröjde tolv månader längre än vad som initialt planerades, delvis på grund av råvarubrist i kölvattnet av pandemin. Men också för att frigöra mer tid till produktutveckling. Slutligen har dock nya generationen av TaylorMades tourbollar TP5 och TP5X anlänt. Även om modellerna bygger på den femdelade konstruktionen som TaylorMade arbetat med sedan 2011 års Penta är förändringarna omfattande.

I centrum återfinns Speedwrap, ett nytt material med låg densitet som används i kärnan och tagits fram tillsammans med Dow Chemicals. Detta har exempelvis gett TaylorMade större möjligheter att kontrollera bollens ljud och känsla utan att hastigheten påverkas negativt. Skillnaderna mellan konstruktionens olika delar har ökats markant, där kompressionen i kärnan och mantellagret skiftar rejält mellan de olika delarna – vilket medför att hur bollen agerar under ett slag med en driver (lägre spinn och högre hastighet) samt med en wedge (mycket spinn och lägre hastighet) kan optimeras ytterligare.

– Våra lärdomar från otaliga tester med vanliga golfare och tourspelare visar att man, inte överraskande, föredrar en mjukare känsla och mer dämpat ljud ihop med ökad längd. Historiskt sett har utmaningen varit att förbättra den ena punkten utan att påverka den andra negativt. Med denna förståelse har vi utvecklat vår designprocess genom att unikt kunna särskilja känsla och hastighet genom materialutveckling – en fullständig avvikelse från det konventionella, säger Michael Fox, Senior Director of Product Creation, Golf Ball.

De två modellerna i TP5-familjen (699 kronor per dussin, vit och gul version) särskiljer sig främst via variationen i spinn – där den något mjukare TP5 ger ökade spinntal för wedgeslag medan den aningen snabbare TP5X erbjuder minskad spinn för driver och längre järn, tillsammans med en något lägre bollflykt.

Pix-versionen av TP5 och TP5x (729 kr per dussin) har också setts över och baseras nu på diamantformade grafiska ikoner. Med detta flyttar Pix-mönstrets svarta element längre ifrån mittlinjen för att spelaren enklare ska kunna linjera upp bollen mot målet, samt ge tydligare feedback på greenerna.

Missa inte vår rundtur i TaylorMades bollfabrik i Liberty, South Carolina nedan, där vi tilläts skildra utvalda steg i tillverkningsprocessen av nya TP5:

Läs också:


Text: Eric Franzén • 2024-02-15
UtrustningBollargolfbollarTaylorMade
Scroll to Top