Den ökade slaglängden är skadlig för golfens framtid enligt Distance Insight Project // Foto: Getty Images

Rapport

USGA och R&A: Ökad slaglängd är skadligt

De styrande regelorganen kommer att arbeta för att begränsa slaglängden och dess betydelse.

Text: Martin Strömberg • 2020-02-05 Uppdaterad 2020-02-05

Under tisdagen presenterade golfens två styrande organ USGA och R&A sin rapport Distance Insights Project, där man utrett den konstant ökade slaglängdens påverkan på spelet och banorna.

Man har samlat data från över 100 år och under de senaste två åren tagit del av synpunkter från experter inom marknadsdelen och från tillverkare, de olika världstourerna samt från andra intressenter, och sammanställt sina resultat och slutsatser i rapporten som presenterades igår.

Där listar man tydligt upp de problem som de stadigt ökande slaglängderna orsakar, och att det är skadligt för golfen på sikt.

Vid sidan av rapporten på 99 sidor publicerade man också ett 15-sidigt uttalande där man drar vissa slutsatser och presenterar perspektiv och framtidsplaner.

Slaglängden har ökat under många år men nu tror USGA och R&A att man nått en punkt där man behöver agera, inte minst på grund av att banornas strategiska element sätts ur spel och allt fler banor behöver bygga ut för att spelas på det sätt som de var konstruerade att spelas.

Många banor har dessutom inte möjligheten att bygga ut av olika skäl.

– Vi tror att utvecklingen med banor som ständigt behöver expandera är skadlig för spelet. Det är inte akut eller någon kris och detta har inte hänt över en dag, men vi tror att det är ett problem som behöver lösas för golfens bästa, säger Mike Davis, USGA:s högste chef till Golfchannel.

Man nämner också golfens grundvärden och att jämna ut balansen mellan längd och precision samt mellan vilka olika delar av spelet som ska vara viktiga för framgång.

USGA och R&A skriver vidare att eventuella förändringar inte kommer att hastas fram utan kommer att genomföras först efter grundliga diskussioner och undersökningar tillsammans med alla inblandade delar av golfindustrin, och att man går in i den fasen direkt.

Man specificerar inte några konkreta förändringar även om man listar upp fyra områden som kommer att utredas närmare framöver. Och ger för första gången en liten ledtråd att det kan komma att bli olika regler för amatörer och proffs.

• Prestanda för klubbor och bollar som direkt eller indirekt påverkar slaglängden. Det är dock inte aktuellt att göra några genomgående förändringar när det gäller all utrustning för alla nivåer av spelet.

• Lokala regler där man begränsar vilken utrustning man får använda.

• Utbildning och riktlinjer kring vilken tee-markering man ska spela från beroende på spelnivå.

• Ett flertal ämnen kring tester av utrustning, bandesign och hur man kan påverka slaglängder genom att använda naturliga hinder eller uppsättning av banor för att motverka längdens betydelse.

Här finns hela sammanställningen av projektet.


Text: Martin Strömberg • 2020-02-05
UtrustningMike DavisR&ATournyttUSGAUtrustning
Rulla till toppen