När frakturerna börjat läka står Tiger Woods inför en period av omfattande rehab-träning. Foto: Getty Images.

Ortopediska experten

Då skulle Tiger Woods kunna spela golf igen

Bestående men kan inte uteslutas för skador av den typ Tiger Woods drabbats av, anger den ortopediska experten till Svensk Golf.

Text: Eric Franzén • 2021-02-25 Uppdaterad 2021-02-26

Om eller när vi får se Tiger Woods prestera på PGA Tour igen är idag ett högst osäkert kapitel, och egentligen sekundärt i den längre period av tillfrisknande som han står inför. Det officiella uttalandet från Harbor-UCLA Medical Center anger att Woods utsatts för allvarliga skador på sitt högra ben, där öppna frakturer på vad- och skenben opererats och stabilerats med en stav. Uppgifterna uppger också att han drabbats av påtagliga skador i fot- och fotleden, där en kombination av plattor och skruvar använts i stabiliserande syfte.

Eftersom omvärlden inte har en detaljerad bild av skadornas omfattning är det endast läkarteamet som behandlar honom som kan ge en mer bestämd uppfattning om möjlig tid för återhämtning. För oss utanför denna krets går det i nuläget att främst titta på hur denna typ av skador generellt läker för att kunna spekulera i möjliga tidshorisonter.  

 – Detta är inte lätt att svara på, men i grunden så kan man säga att den normala läkningstiden för en skenbensfraktur ligger på någonstans runt 10 till 12 veckor. Om mjukdelar och skinnet sprängs sönder inifrån får man addera mer tid. Det här är en så kallad högenergiskada där det tillförs så mycket energi att motståndskraften inte räcker till, så att mjukdelar blir förstörda tar det längre tid att läka. Ibland får man räkna med den dubbla tiden innan det är läkt ordentligt, vilket innebär mellan tre till sex månader, säger Gunnar Sandersjöö, verksamhetschef för ortopedi på Karolinska Universitetsjukhuset, till Svensk Golf.   

Det står i alla fall klart att en längre period av rehabträning kommer att vänta för Woods del. När denna typ av träning skulle kunna inledas för Woods del är också svårt att säga i nuläget, baserat på den information som offentliggjorts.

 – Han kan vara opererad på så sätt att man har slagit i en märgspik i hans underben. I en bra värld blir då benet stabilt på en gång. Men det är fortfarande inte läkt, men kan hålla att gå på, och när mjukdelarna har läkt så kan man börja bassängträna. JO Waldner hade en fotledsfraktur och tränade på ordentligt och kom tillbaka, men inte ens han var tillbaka inom ett halvår. Och det här är mycket allvarligare skador, säger Gunnar Sandersjöö.

Med hänsyn till normala läkningsperioder för frakturer i ben och fot skulle Tiger Woods ur ett rent teoretiskt perspektiv vara tillbaka i golfträning innan årets slut. Men för att kunna tävla och prestera på den allra högsta nivån krävs det också att rörlighet och muskelkraft återfås i nästan samma omfattning som innan olyckan.    

 – När frakturen har läkt är det mjukdelarna runt om som avgör hur återställd han blir. Skelettet har den fenomenala förmågan att vara ett av kroppens organ som läker utan ärrbildning. Men däremot är det frågan om hur mycket muskler som gick sönder i det här. I normala fall med en fotledsfraktur där du är gipsad i sex veckor kommer du att vara hyggligt återställd efter tre månader. Men din fulla muskelkraft får du efter sex till nio månader. När han kan börja träna igen med sitt ben så har han en ganska lång resa för att få tillbaka den muskelkraft som han hade från början, säger Sandersjöö till Svensk Golf.

Baserat på den tillgängliga medicinska informationen vet vi heller inte om Tiger Woods kommer att drabbas av bestående men efter skadan. Enligt Gunnar Sandersjöö finns det mycket goda möjligheter att Tiger Woods blir återställd till den grad att han kan klara vardagslivet utan några större problem. Men det kan också finnas en möjlig risk att exempelvis rörligheten och muskelstyrka begränsas.

 – Skenbensfrakturen påverkar inte rörligheten, men den öppna skadan kommer att påverka muskelfunktionen. Fotledsfrakturen kan ge honom stelhet i fotleden eftersom den påverkar en led. Så fotledsfrakturen kan ge honom dålig rörlighet och underbensfrakturen kan ge honom muskelsvaghet och det är vad han kommer att kämpa mot. Om det är runt fotleden han är frakturerad kan det vara en fotledsfraktur som är ganska snäll, men har man sönder andra ben som är runt fotleden, som språngben, hälben och liknande, så är ju skadorna mer bestående. Men jag vet inte vilka ben som är involverade i just det här fallet.


Text: Eric Franzén • 2021-02-25
TournyttPGA TourTiger Woods
Scroll to Top