R&A och USGA har kommit fram till flera förslag för att stävja längdökningen bland proffsen. Foto: Getty images

Tournytt

Så ska USGA och R&A kontrollera längden

Under tisdagen meddelade USGA och R&A hur de planerar att stävja längdökningen på elitnivå.

Text: Jesper Johansson • 2021-02-03

Sedan tidigare har de två stora organisationerna inom golfen, USGA och R&A, skickat ut information från sitt projekt som går ut på att kartlägga distanserna som spelas i golfen. Där fastslog man att den fortsatt ökande längden är skadlig för sporten och nu har har man kommit med både potentiella regelförändringar och intresseområden som man tittar närmare på.

Organisationerna vill skapa en lokal regel som endast bör användas av proffstourerna och i tävlingar för elitamatörer. Enligt den regeln ska tävlingsledningen kunna ha större frihet i att begränsa spelarnas längd, genom att exempelvis endast tillåta drivers med en viss längd på skaften, eller en specifik boll som är i en annan storlek än standard, för att på så sätt minska längden och/eller öka spinntalen. Dessutom vill man förändra hur utrustningen testas framgent för att säkerställa bättre resultat.

Fram till i höst vill organisationerna motta åsikter om regelförändringarna och det är tydligt att målet inte är att skapa två olika regelböcker, beroende på du är proffs eller amatör.
– Den lokala regeln är för att skapa en flexibilitet och ett aller alternativ inom sporten och den har funnits länge. Vi vill fortfarande ha en regelbok. Vi tycker det är en av sportens starkaste sidor och en del i vad som får oss att höra samman. Vi spelar samma utrustning på samma golfbanor under samma regler. Ingen annan sport gör det och det är något vi vill bibehålla, säger USGA-chefen Thomas Pagel i ett pressmeddelande.

Det andra området USGA och R&A undersöker framgent är en potentiell omgörning av vad som är tillåtet när det kommer till bollar och klubbor, inklusive specifikationer som direkt eller indirekt påverkar längden på slagen. Det innebär att organisationerna vill undersöka saker som en begränsning av golfbollens effektivitet i luften, golfbollens vikt och storlek, göra drivers mindre och skaften kortare. Dessutom ser man om det går att minska “trampolineffekten” i träffytan och minska en drivers tröghetsmoment (MOI) för att göra det svårare att slå bollen rakt.

Organisationerna mottar åsikter fram till 2 november 2021.

USGA och R&A ber också om åsikter och tankar på tre specifika regelförändringar gällande utrustningen.

  1. Skaftlängd. Man vill kunna införa en lokal regel som gör att en driver inte får vara längre än 46 tum lång, jämfört med dagens 48 tum. Det här är något som diskuterats förr och redan 4 mars vill man ha fått in alla åsikter. Om den här regeln godkänns någon vecka därpå skulle Augusta National Golf Club och alla andra klubbar kunna implementera den lokala regeln för att minska klubblängden till 46 tum under tävling (putters får fortsatt vara längre). Om regeln godkänns kommer det vara upp till varje enskild klubbledning att aktivera den.
  2. Uppdatera metoden för att testa golfbollar. Istället för att testa hur långt en golfboll flyger genom att använda sig av en 10-gradig driver som svingas 120 mph vill man kunna testa en golfbolls distans från tee med olika vinklar (gradtal på drivern) och olika antal svinghastigheter.
  3. Ändra toleransen gällande test av träffyta. Det här är inte helt lätt att förstå, men som det är nu får en drivers “trampolineffekt” pågå i 239 mikrosekunder med en felmarginal på ytterligare 18 mikrosekunder för att kunna släppa igenom fler drivers beroende på hur de görs. Men med framsteg inom tillverkningen av utrustningen har man kunnat utnyttja de där 18 mikrosekunderna för att på så sätt ha mer “trampolineffekt” än vad som egentligen är tillåtet. Därför vill man minska toleransen till 6 mikrosekunder.

Inga regler har alltså ändrats redan nu. Du kommer kunna spela med din utrustning en lång tid framöver. Faktum är att du kanske aldrig kommer ha en otillåten driver eller boll i bagen, då de här regelförändringarna är för att stävja proffsens längd från tee. Inte oss glada amatörer.


Text: Jesper Johansson • 2021-02-03
TournyttR&ATournyttUSGA
Scroll to Top