Fill in score card

Tournytt

Så beräknas din nya världshandicap

Den 1 mars 2020 sker övergången till nya världshandicapen för alla svenska golfare. Från denna tidpunkt ska din handicap spegla din aktuella spelstandard på ett bättre sätt än tidigare.

Text: Olof Åsgård • 2019-11-28

Snittet av dina åtta bästa ronder på de 20 senaste blir din exakta handicap. Det enda du behöver göra är att fylla i din totala poäng eller bruttoscore hål för hål. Därefter räknar Min Golf ut ditt handicapresultat samt din nya exakta handicap.

Jag har 20 eller fler registrerade ronder

Dina åtta bästa rundor som du registrerat i Min Golf räknas automatiskt om till handicapresultat, exempelvis 23,4, och summeras. Därefter divideras de med åtta vilket ger din exakta handicap.

Så beräknas din nya världshandicap
Så beräknas din nya världshandicap

Jag har färre än 20 registrerade ronder

Alla spelare som har ingen, få eller färre än 20 rundor kommer vid övergången till nya systemet få en fiktiv handicaprond på sin EGA-handicap plus 2,0. De som har minst 20 rundor får ingen fiktiv handicap­rond    

Så beräknas din nya världshandicap
Så beräknas din nya världshandicap

Jag har inga registrerade ronder

Du kommer att behålla samma handicap vid övergången ­eftersom den fiktiva ronden justeras med minus 2,0.


FOTNOT: Tabellerna ovan är uppdaterade. Tyvärr innehöll de fel information i den tryckta tidningen.Text: Olof Åsgård • 2019-11-28
TournyttGolfregler
Scroll to Top