Regel 8.1a och c, regel 16.1a(2) och definitionen på tillverkat föremål. Foto: Mickael Tannus

Golfregler

Får jag ta bort en outpinne som stör min sving eller får jag fri dropp för den?

Svensk Golfs regelredaktör reder ut vad som gäller med outpinnarna.

Text: Christina Rodman • 2020-12-15

EN OUTGRÄNS KAN bestå av staket, stängsel eller pinnar och dessa är konstgjorda föremål som står utanför banan och därför kan du inte få lättnad utan plikt om din sving, stans eller boll störs av dem. Eftersom de räknas som oflyttbara så får du heller inte flytta på dem. Samma sak gäller för alla fasta föremål som befinner sig utanför banan. Exempelvis när din boll ligger på banan men det råkar finnas ett fast föremål, kanske en stolpe, utanför banan som stör din baksving. Inte heller här får du någon lättnad utan plikt. Regel 16.1a(2)

Detta till skillnad från föremål som är tillverkade och finns på banan. Då heter det tillverkade föremål och de kan vara oflyttbara eller flyttbara. Går det inte att flytta så får du, utan plikt, lyfta bollen och droppa den om din stans, sving eller boll störs av föremålet. Det gäller överallt på banan utom när bollen ligger i ett pliktområde. Går det att flytta så ska bollen ligga kvar men du får istället, utan plikt, lyfta föremålet som stör dig.

Det betyder att på banan får du exempelvis ta bort röda eller gula pinnar som markerar pliktområden oavsett var din boll ligger.
Detta till skillnad från de vita outpinnarna som inte får lyftas även om det är möjligt. Regel 8.1a

Om bollen ligger på banan men nära en outpinne så får du spela bollen som den ligger och om du inte kan det, så får du med 1 slags plikt förklara bollen ospelbar.

Skulle du ta bort en outpinne eller med kroppen fösa undan en sådan för att du är störd av den så får du 2 slags plikt om du sedan spelar bollen från det förbättrade läget. Du slipper pliktslagen om du sätter tillbaka den på rätt ställe och återställer läget innan du slår slaget. Går det inte att återställa läget på grund av att du brutit pinnen, eller kanske böjt ett stängsel, kommer du inte undan pliktslagen. Regel 8.1c

Förenklat: Det är inte okej att flytta outpinnar som stör.


Text: Christina Rodman • 2020-12-15
SpelaGolfregler
Scroll to Top