Genom årsavgiften till klubben är du automatiskt försäkrad om olyckan skulle vara framme.

Spela

Det täcker din medlemsförsäkring

Alla golfare som betalar årsavgift till en svensk klubb har automatiskt en medlemsförsäkring. Men vad täcker den egentligen? Jo, en hel del. Allt från utslagna tänder till tragiska dödsfall.

Text: CM Hellsten • 2013-06-25 Uppdaterad 2013-06-25

Varje golfklubb betalar 158 kronor per aktiv senior respektive 79 kronor per aktiv junior i avgift till Svenska Golfförbundet 2013. I den summan ingår golfarens medlemsförsäkring genom samarbetet mellan SGF och Folksam som har funnit sedan 2006.

Medlemsförsäkringen består av två delar – en olycksfallsförsäkring om du skadar dig när du spelar golf, samt en ansvarsförsäkring för person- och sakskada om du till exempel slår en boll som träffar en person eller en bil.

Thomas Bergman arbetar vid SGF:s Klubb- och anläggningsavdelning:

– Olycksfallsdelen gäller i hela världen medan ansvarsdelen gäller i Europa, men det finns en tilläggsförsäkring som du kan köpa som täcker resten av världen, exklusive USA. Om du råkar slå en golfboll på en Jaguar som står parkerad vid en amerikansk golfklubb så kan du åka på ett stort skadestånd. Ska den risken försäkras handlar det om helt andra premienivåer.

Så hur skyddas en svensk golfare som spelar i USA?
– Då får man titta på sin rese- eller hemförsäkring, säger Thomas Bergman.

I Spanien har vissa klubbar lagt på ett par euro på greenfeen som en försäkringsavgift när utländska golfare spelar på deras bana.

– Det gör förstås svenskarna irriterade eftersom de vet att deras medlemsförsäkring gäller i hela Europa. Därför har SGF och Folksam tagit fram ett certifikat skrivet på engelska som golfaren kan ta med sig och visa upp för de europeiska klubbarna, att de faktiskt redan är försäkrade. Intyget finns tillgängligt i Min Golf. Om de hjälper golfarna att slippa betala tilläggsavgiften varierar dock från bana till bana, säger Thomas Bergman.

Lena Lindqvist är Key Account Manager på Folksam Idrottsenhet.

– Vi får varje säsong in drygt 350 golfrelaterade ärenden. De mest frekventa skadorna rör ansvarsförsäkringen, till exempel att en bortslagen boll träffar en parkerad bil, säger Lena Lindqvist.

När olyckan är framme
Följande händelser är en beskrivning av de vanligaste olycksfallskadorna som anmäls via Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring.

1
Jerker har hamnat i trubbel i skogen till vänster om fairway men trots det prekära läget försöker han slå sig ut. Det skulle han inte ha gjort. Bollen träffar en sten, ändrar riktning och flyger upp mot munnen utan att han hinner reagera och de två framtänderna skadas.

SGF:s medlemsförsäkring: Ersatte Jerkers samtliga kostnader hos tandläkaren för att återställa tänderna.
Totalt: 10 868 kr

2
Beatrice har gått fram till röd tee för att vänta in makens utslag från gul. Det finns egentligen ett skyddsnät men Beatrice har glömt en peg och går tillbaka till bagen. Just då slår maken ut. Han får en felträff och bollen kommer farandes mot Beatrice som träffas i ögat och drabbas av nedsatt syn.

SGF:s medlemsförsäkring: Beatrice fick ersättning för läkekostnader och medicinsk invaliditet (kvarstående men).
Totalt: 61 000 kr

3
Börje är ute på den traditionella onsdagsgolfen. På hål 3 är utslagsplatsen högt placerad och klubben har byggt fina trappor för att spelarna enkelt och säkert ska kunna ta sig upp till tee. Börje har precis skickat i väg säsongens bästa drive och är exalterad. Därför småspringer han nerför grässlänten i stället för att ta trapporna. Där tar ronden slut. Börje halkar och ådrar sig en fotledsfraktur.

SGF:a medlemsförsäkring: Börje fick ersättning för läkekostnader, sönderklippta kläder och resekostnader.
Totalt: 5 955 kr

4
Charlotte befinner sig mitt i livet. Hon är lyckligt gift, har två tonårsbarn som hon och livskamraten efter mycket tjatande har fått intresserade av golf. Familjen försöker spela tillsammans åtminstone en rond varje vecka. Semestern har precis inletts och det firar de ute på banan. Charlotte känner sig upprymd men ändå orolig. Hon vet inte riktigt varför. Efter utslaget på tolvans tee faller hon plötsligt ihop. Chockade anhöriga rusar fram för att hjälpa till med hjärt-lungräddning. Charlotte avlider.

SGF:s medlemsförsäkring: Familjen får begravningshjälp. 41 000 kronor betalas ut till dödsboet.

Det här kan du få ersättning för:

Olycksförsäkringen

Läke- och resekostnader: Nödvändiga kostnader
Tandskada: Nödvändiga kostnader
Sönderklippta kläder i samband med vård: Upp till 15 procent av 1 prisbasbelopp*.
Rehabilitering: Upp till 2 prisbasbelopp.
Medicinsk invaliditet: Invaliditetsgrad 1-4%, ger 1 procent av 15 prisbasbelopp, invaliditetsgrad 5-74% beräknas på 15 prisbasbelopp, invaliditetsgrad 75% ger 30 prisbasbelopp.
Dödsfallsersättning: Lämnas oavsett orsak vid dödsfall före fyllda 70 år – 1 prisbasbelopp.
Krisförsäkrning: Upp till tio behandlingstillfällen i samband med ersättningsbar skada.

Ansvarsförsäkringen

Du får ersättning om du råkar skada en person eller någons saker i direkt samband med att du spelar golf. Ersättningen begränsas vid egendomsförsäkring till självrisken. Saknas försäkring utgår ersättning för uppkommen skada och försäkringsbeloppet är upp till tio miljoner kronor i ersättning per skada.

*Prisbasbeloppet bestäms av Regeringen och 2013 är det 44 500 kronor.


Text: CM Hellsten • 2013-06-25
SpelaNyheter
Scroll to Top