Frostvita greener ska man inte spela på. Men så snart gräset har tinat och är mjukt igen är det fritt fram. Foto: Svensk Golf

Banan kan skadas vid spel på frost

Du vädjar till kansliet: "Vi kan väl få spela? Det är ju bara en tvåboll…" När det blir nej till start på den frostklädda banan beror det på att spel på fryst gräs kan stå klubben dyrt.

Text: Karin Klarström • 2010-10-28 Uppdaterad 2010-10-28

Så här års är det dags för första frosten och första snön. Banorna stänger tillfälligt och öppnar ofta igen. Vanligt är att banorna är vita av frost på morgnarna, men tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp.

– Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med, säger Peter Edman, bankonsulent på Svenska Golfförbundet.

När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan.

– Det finns säkert många som säger att de har spelat på frostiga greener tidigare, och aldrig fått några problem. Men risken är stor, och det kan ta lång tid innan banan är okej igen, säger Edman.

Han ger ett exempel. En icke namngiven bana var stängd för första frosten, och när en person genade över en frusen green under sin promenad var fotspåren efter personen kvar långt in på våren. Gräset hade dött just där mannen hade promenerat, och det tog tid innan greenen repade sig.

Här är några exempel på vad som kan hända om golfaren spelar på vintern då gräset är fruset men marken inte är tjälad:

* Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

* Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

– Det är viktigt att det är greenkeepern som fattar beslut om huruvida banan ska vara öppen eller inte. Fel beslut kan ge svåra skador som blir dyrt för klubben att reparera, säger Edman.

Enligt honom har många klubbar fortfarande problem med greenerna efter den tuffa vintern 2009/2010. Den mycket kalla våren i kombination med att nysådda partier på greener  inte fick etablera sig innan man släppte på spel, är starkt bidragande orsaker till de seglivade skadorna.

När det gäller vintergolf generellt tycker Edman att det bästa vore att låta banan vara ifred helt och hållet. Men visst går det att ha vinteraktiviteter på banan även om det är snö, om marken är frusen. Många klubbar har exempelvis skidspår på banan under vintertid.

– Det är såklart kul att det är aktiviteter på banan, men man kan se spår efter skidspåren i gräset långt in på våren. Det viktiga är väl även där att banpersonalen är med och bestämmer var skidspåren ska dras, så det inte blir skador på greener och tees, säger han.


Text: Karin Klarström • 2010-10-28
SpelaNyheter
Rulla till toppen